Dünden Bugüne İslami Hareket, Ferhat ÖZBADEM

Dünden Bugüne İslami Hareket kitabını ve Ferhat ÖZBADEM kitapları hakkındaki tüm bilgileri Kitaphaber.com.tr sitemizde bulabilirsiniz.

Dünden Bugüne İslami Hareket

KitaplarımızFerhat ÖZBADEM - 2016.02.16
Dünden Bugüne İslami Hareket

İslami hareket konusu son yüzyıl içinde en önemli ve en etkili konuların başında gelen bir konu olmasına rağmen konu ile ilgili telif ve tercüme eser sayısı çok az olan bir konudur. Değişen dünya şartları ve buna bağlı olarak genel olarak İslam düşüncesinde özel olarak ise İslami hareket ile ilgili değişim ve gelişmelerin doğal sonucu olarak İslami hareket ile ilgili bakış açılarının ve eserlerin de güncellenmesi kaçınılmazdır. Buna bağlı olarak genel olarak son yüzyıl içinde özel olarak ise son çeyrek yüzyıl içinde, İslami hareketin değişim, gelişim ve dönüşümü ile ilgili analizler ve tespitleri işleyen Dünden Bugüne İslami Hareket adlı bu çalışma İslami hareket ile ilgili en güncel olma özelliği taşıyan bir çalışmadır.

Dünden Bugüne İslami Hareket kitabı; İslami Hareket'in tanımını yapan, İslami Hareketin tarihsel sürecini işleyen, İslamcılık hakkında kapsamlı bilgiler veren, İslami Hareket'in Bireyden topluma, Dinden ideolojiye, Fırkadan ümmete yönlerini irdeleyen, İslami Hareketin vizyon ve misyonu ile ilgili yeni bir bakış açısı ortaya koyan eser İslami Hareket'in sorunları ve bu sorunların çözüm yolları ile ilgili detaylı bilgi vermekte.

Türkiye'nin dönüşüm sürecinde İslamcıların sistemle bütünleşme sorunsalı başlığı kitapta en fazla dikkat çeken ve konu ile ilgili çözümlemeler ve tespitleri ile gündem oluşturacak bir başlık. Anadolu İslami hareketlerinin genel olarak içinde bulunduğu zihinsel karmaşaya işaret eden ve bu sorunun çözümlenmemesi durumunda olabilecekler ile ilgili ipuçları verilen bir konu olarak okuyucunun bu konuda fikir sahibi olmasına ve kritik yapmasına katkı sağlayacak bir konu olarak dikkat çekmekte.

Dünden Bugüne İslami Hareket kitabının en son ve en detaylı bölümü İslami Hareket ve bilgi donanımları başlığını taşıyor. Ele alınan konular ve konular ile ilgili kitap analizleri özellikle dikkat çekmekte. Bu başlıkta okuyucunun ilk defa karşılaşacağı ve çok detaylı bir şekilde işlenen bir başlık yüksek ihtimal okuyucunun beğenisini kazanacaktır. Bu başlıkta; "Siyaset felsefesi" başlığı adı altında "Seküler siyaset felsefesi" ile "İslami siyaset felsefesi" karşılaştırmalı olarak işlenmektedir. Kendi alanında belki ilk olma özelliği taşıyan bu konunun işleniş şekli kitaba artı bir derinlik katmaktadır.

Okuyucuyu İslami Hareket konusu ile ilgili doyuracak seviyede birçok konuyu detaylı bir şekilde ele alan kitap, bundan sonraki süreçte konu ile ilgili bilgi edinmek isteyenler için bir başucu/başvuru kitabı olma adayı bir çalışmadır. Dünden Bugüne İslami Hareket, uzun süreli gözlem ve değerlendirmeler neticesinde yapılan kritiklerin, analizlerin ve çözümlemelerin bir sonucu olarak meydana gelmiştir. Bu açıdan ele alındığında reel ve güncel olma özelliği ağır basmaktadır.

Dünden Bugüne İslami Hareket kitabı, İslami hareket ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler, İslami hareket içinde yer alanlar ve İslami hareket ile ilgili çalışma yapan insanlar için yüksek derecede istifade edilebilecek bir kitap.

Dünden Bugüne İslami Hareket
Ferhat Özbadem
Sude Yayınları
336 Sayfa
2016, İstanbul
Araştırma-Düşünce


Kitabı satın almak için

Kitap hakkında yazılanlar