Farklı Dillerde Yazılan Bir Kitap: Ahlakım, İlahiyat, Elif MERT

Farklı Dillerde Yazılan Bir Kitap: Ahlakım yazısını ve Elif MERT yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Farklı Dillerde Yazılan Bir Kitap: Ahlakım

24.11.2021 09:00 - Elif MERT
Farklı Dillerde Yazılan Bir Kitap: Ahlakım

Eser, İslam dininin temel esaslarından olan ahlak konusu üzerinde duruyor. İnsanların din konusundaki bilgilenme ihtiyacını, hurafelerden uzak, sahih dinî bilgiyle karşılamayı, onları inanç, ibadet, siyer ve ahlâk konularında aydınlatmayı amaç edinen Diyanet İşleri Başkanlığı, çağdaş ve bilimsel verileri de göz önüne alarak "Temel İslâm Bilgileri" adlı bir seri plânlamıştır.

Bu eser de serinin dördüncüsü olan "Ahlâkım" adlı eser olup, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir komisyon tarafından oluşturulmuştur. Birçok dile çevrilmiş olan eserin bende ki hali Fransızca olup, Fransız dilinde "ma foi" yani ahlakım anlamına gelmektedir.

Ahlak ve İnsan, İslam'da Ahlak, İslam Ahlakının Öngördüğü Örnek İnsan, İslam'ın Temel Haklara Yaklaşımı, Görev ve Sorumluluklar, İslam Ahlakında Sevgi, Örnek Şahsiyetlerden Davranış Modelleri olmak üzere yedi üniteden oluşan eserde, ahlak kavramını tüm yanları ile alıyor. Yukarıda belirtilen üniteler İslam profesörleri tarafından detaylıca ele alınmıştır. Doç. Dr. Celal Türer Doç. Dr. Süleyman Akyürek Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı Doç. Dr. Ali Kuşat, kitabın yazılmasında emeği geçen değerli hocalardan oluşuyor.

Konular bir ders kitabı niteliğinde ele alınmış olup; örnekler, ara başlıklar, ünitenin özeti, düşünelim etkinliği ve değerlendirme soruları ile bilgilerin pekişmesi sağlanmaktadır.

Beşinci ünitede yer alan konu; sorumluluklarımız ve görevlerimiz başlığından oluşmaktadır. Ünite, toplumsal ve kişisel ödev ve sorumluluklarımızdan bahsediyor. Çocukların ailelerine karşı, eşlerin birbirlerine karşı, büyüklerimize karşı sorumluluk ve ödevlerimizi bulunmaktadır. İnsanın sosyal bir varlık olduğu, ilişkilerimizi sakin, dengeli ve olumlu bir şekilde kurmamız gerektiğini, devletimize, çevremize, topluma, komşulara, yakın akrabalarımıza karşı görev ve sorumluklarımızı eşit bir şekilde yerine getirmemiz gerektiğinden bahseder.

Eserin son bölümünde, kültürel mirasımızın gelişiminde önemli rol oynayan, örnek alabileceğimiz tarihimizde bazı ünlü isimlerden örnekler paylaşılıyor. Türk dünyasının manevî hayatını etkilemiş Ahmet Yesevi, Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, hoşgörü ve barışın sembolü Mevlana, Anadolu'nun manevi kurucularından Hacı Bektaş-ı Veli ve ülkesini bağımsızlığı için varlığını büyük kısmını savaşta geçirmiş, vatan sevgisi ile dolu Mustafa Kemal Atatürk birer rol model olarak sunulur.

Bu eserdeki hedef insan olduğu için, bu eserin, insanın yaşadığı hayatı aydınlatacak tarzda sürekli kendini yenilemesi, İslâm öğretileri ile hayatına anlam katması, ahlak kavramının akıllarda ve gönüllerde tazelenmesi, bilgiyle hayat arasında dinamik bir bağın kurulmasını sağlayan bir yol haritası olarak düşünüyorum.

Ahlakım
Doç. Dr. Celal Türer
Doç. Dr. Süleyman Akyürek
Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı
Doç. Dr. Ali Kuşat
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
144 Sayfa


Yazar: Elif MERT - Yayın Tarihi: 24.11.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 13:52
872

Elif MERT Hakkında

Elif MERT

Üç kuşak İstanbullu bir aileden geliyor. Eğitim hayatını İstanbul’da tamamladı. Marmara Üniversitesi Fransız Dili ve Eğitimi Bölümü mezunu. Kısa bir dönem Saint Joseph Lisesi'nde öğretmenlik yaptıktan sonra gönüllü kuruluşlarda çocuklarla çalıştı. Düşünen, sorgulayan, barışçıl, kendi iç yaratıcılığını harekete geçiren, farklı dil ve dinlere karşı saygılı, özgüvenli çocukların yetişmesine destek olan bir vakfın eğitim programları bölümünde eğitim uzmanı olarak çalışıyor. Türkiye’nin yetmişe yakın ilini gördü ve farklı renklere sahip Türkiye’nin çocukları ile çalışmak, çocuk ve insan sevgisini daha da yükseltti.

Her şey sizin bakış açınızda gizli. Siz hayata güzel bakarsanız, hayatın size akacağına, iyiliğin ve güzelliğin hep sizinle olacağına inanıyor. Okumayı, deneme, makale yazmayı, yeni kültürleri, doğayı, insan psikolojisini, yabancı dilleri ve bu dilleri konuşmayı ve insanları seviyor. İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünde eğitim alıyor, öğrenmeyi çok seviyor;  bu nedenle çok okuyor ve eğitimlere katılıyor.

Elif MERT ismine kayıtlı 39 yazı bulunmaktadır.

Instagram LinkedIn