Gurbet Benim İçimde, Edebiyat, Can VAROL

Gurbet Benim İçimde yazısını ve Can VAROL yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Gurbet Benim İçimde

21.02.2019 11:21 - Can VAROL
Gurbet Benim İçimde

Ben gurbette değilim

Gurbet benim içimde…

Her insan içerisinde bir gurbet sızısıyla dünyaya gelir. Bu gurbet onun asli vatanına olan özlemidir. Dünyaya geldiği andan itibaren ölümüne kadar olan süreçte bu gurbet sızısını yaşar ve onunla yaşamayı öğrenerek ayrılır bu dünyadan. Fakat bazı zamanlar olur ki bu gurbet sızısı katlanılmaz bir biçimde kendini hissettirir. İşte o anlarda bazen bir dua bazen bir sızlanma, bazen bir yakarış bazen de bir şiir şeklinde bu duygu ve düşünceler dillendirilir.

Kemalettin Kamu, Gubet sızısını içerisinde hisseden bir gurbet şaidir. O, bu sızıyla yaşamış olduğu coğrafyaya gönülden bağlı, duygusal bir isimdir. İsmi ve çalışmaları üzerine çok durulmasa da edebiyatımızın münis kalemlerinden biridir. Şiirleri ölümünden sonra, onun hatırasının yaşatılması amacıyla Rifat Necdet Evrimer ve Gültekin Sâmanoğlu tarafından derlenerek antolojilere, kitaplara alınmış bir isimdir.

Erzurumun köklü ailelerinden olan Kılcızade ailesine mensup olan Kemalettin Kamu, çocukluğunu babasının görev yaptığı farklı vilayetlerde dolaşarak yaşar, babasının ölümünden sonra ağabeyi Hüsnü Uluğ’un yanına taşınır, eğitimini tamamladıktan sonra başta Anadolu Ajansı olmak üzere Mebusluk da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde görev yapar.

Kamu’nun şiirleri bireysel ve toplumsal argümanlarla doludur. Onun toplumsala bakışı, ince düşünüşü onun dünya görüşünün bir özeti niteliğindedir. Türkiye’nin yansıması Kamu’nun şiirlerinde görülebilir. Bu yüzden onun şiirleri için bir “izlek” vazifesi gördüğü söylenebilir. Şiirlerinde farklı bireysel ve toplumsal meselelere dair ayrıntıları gözlemlemek mümkündür.

İlk şiiri Şam Mecmuası’nda çıkan Kamu’nun şiir şöhreti, Milli Mücadele döneminde yazdığı Türkün İlâhisi isimli şiiridir. Bu şiiri öğretmen Musa Süreyya tarafından bestelenmiş ve notalarıyla birlikte Büyük Mecmua’da yayınlanmıştır.

Tanpınar’ın edebiyat tarihimiz açısından tarz ve anlatım biçimi olarak Faruk Nafiz’e benzettiği Kamu’nun şiirleri tek okumayla bile akılda kalan şiirleriyle dikkatleri çeker. Aruzla şiirler yazsa da onun asıl başarısı hece ölçüsü ile olmuş ve kendisinin Ömer Seyfettin’in bir takipçisi olduğunu ifadesi dilde sadeleşme taraftarı olduğunun göstergesi olarak okunabilir.

Kemalettin Kamu’nun bütün şiirleri Dergâh Yayınları’nın Gurbet Benim İçimde adlı eserle bir araya getirilerek yayınlandı. Ziya Karetekin’in çalışması neticesinde derlenen şiirlerle Kamu’nun şiirleri, çevirdiği şiirler ve şiir – sanat üzerine görüşlerinin bir araya getirildiği eser, Kamu’nun şiirlerinin bütününü görme açısından önemli bir eserdir.

Gurbet Benim İçimde

Kemalettin Kamu

Dergah Yayınları

145 Sayfa


Yazar: Can VAROL - Yayın Tarihi: 21.02.2019 11:21 - Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 11:21
1998

Can VAROL Hakkında

Can VAROL

Yazar, şair, kitap eleştirmeni, iyi bir okur. Yazıları ve çalışmaları bir çok mecrada yer edinmiştir. 

Can VAROL ismine kayıtlı 20 yazı bulunmaktadır.