Hadis Tarihi - Ekrem Ziya Umeri, İlahiyat, Ferhat ÖZBADEM

Hadis Tarihi - Ekrem Ziya Umeri yazısını ve Ferhat ÖZBADEM yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Hadis Tarihi - Ekrem Ziya Umeri

22.02.2013 10:30 - Ferhat ÖZBADEM
Hadis Tarihi -  Ekrem Ziya Umeri

Eserin takdimini Irak ulemasından Abdulkerim Zeydan yapmıştır. Eser 1967 yılında neşredilmiştir. Takdim bölümünde hadis ve sünnet bilinci ile ilgili özet teknik bilgiler verilmekte okuyucu bir sonraki konulara bilgi anlamında hazırlanmış olmaktadır. Hadis tarihi ile ilgili çalışmaların ekserisi istifadenin fazla olması için belli bir alt yapı isteyen çalışmalardır. Hadis ilmi konusunda önemli bir yer tutan hadis tarihi konulu çalışmalar ilim talebeleri için özel bir yer tutar. Hadis tarihi bilinmediğinde hadislere sıhhatli bir yaklaşım mümkün değildir.

Eser için söylenebilecek en önemli özelliği mükemmel derecede bir kaynakça ve ilgili kitap tanıtımlarına genişçe yer vermesidir. Hemen her konu başlığı ile ilgili onlarca kitabı kısaca tanıtması gerçekten farklılık olarak önemli bir özellik olsa gerek. Kaynakça kısmının yaklaşık 1050 madde ve yaklaşık 20 sayfa olduğunu ifade edersek ne kadar derin ve geniş bir araştırma ürünü olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

Konular ele alınırken müellif klasik ehli sünnet yaklaşımı ile yaklaşıyor. Yaptığı tespitler ve yorumlar göz önüne alındığında gelenekselci yaklaşımında izleri görülüyor. Özellik ile son dönem hadis ilmi ile ilgili tenkitlere hiç yer vermemesi dikkat çekiyor. Bu yönü ile bakıldığında okuyucuya saf öz bilgi sunduğunu söyleyebiliriz. Kişisel yorumlardan ziyade geçmiş dönem alimlerin görüşlerine atıf yapan müellif kaynak eser olacak kalitede bir çalışma ortaya koymuştur.

Hadislerin yazılma süreci izah edilirken hadislerin yazılmasının yasaklanması ve yazılmasına izin verilmesi konusuna çok az yer verildiğini beyan etmeliyim. Hadis tarihini ele alan bir eserde hadislerin yazılmaya başlama süreci biraz daha detaylı olarak verilebilirdi. Sahabe döneminde hadislerin yazılması konusunda verilen bilgiler ise tabir yerinde ise kuru bilgi olarak nitelendirilebilecek bilgilerdir. Düz cümle sadece görüşler ortaya konmuş delillerin birbiri ile olan ilişkisi hangi süreçte ne şekilde yaklaşıldığı ile ilgili bilgi verilmemiş. Bununla birlikte bu tür sıkıntıların tercümeden de kaynaklanabileceğini hatırlatalım. Tercüme eden kişinin bir kısım bölümleri kelime tercüme yaptığı bir kısım bölümleri mana tercüme ettiği fark ediliyor.

Hadis külliyatlarının oluşmasında seyahat etmenin önemi üzerinde duran müellif rivayet kitapları ile ilgili bilgiler ile ana konuya giriş yapıyor. Uydurma hadis konusuna genişçe yer veren müellif bu bölümde verdiği örnekler ile okuyucunun konuya tam vakıf olmasını istediğini belli ediyor. Hadis uydurmacılığının boyutlarını gördükçe insanın hayretine hayret ekleniyor. Bu bölümde enteresan bir bilgi dikkatimi çekiyor. Haricilerin hadis konusunda en sağlam raviler olduğunu ifade eden birçok alim var.

İsnad, rical, cerh ve tadil ilimleri ile ilgili olan alimler ve eserleri ile ilgili verilen bilgiler gayet net ve açık bir şekilde veriliyor. Ehli sünnet ekolü çalışmaları genel olarak yer alırken rical ilmi ile ilgili olarak Şii alimler ve eserleri kısaca tanıtılıyor.

Hadis Tarihi
Ekrem Ziya Umeri
Esra Yayınları


Yazar: Ferhat ÖZBADEM - Yayın Tarihi: 22.02.2013 10:30 - Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 11:40
2675

Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ

Düşünce: 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed

Araştırma: Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları

Roman: Brezilya, Muaz, Muhammed Mursi, Saffan Bin Muattal

Şiir: Ebrulim.

Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

SERİ ÇALIŞMALARI

Tavsiyeler Serisi (10 Kitap):

Aliya İzzetbegoviç, Fethi Yeken, Hasan El Benna, Hasan En Nedvi, Malcolm X, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El Karadavi

Roman (Beşir Serisi, 6 Kitap):

Beşir ve Sultan Abdulhamid, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Gazali, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Selahaddin Eyyubi.

Biyografik Roman (Öncüler Serisi, 14 Kitap):

Aliya, Hasan el Benna, Malcolm X,  Mehmet Akif, Mehmet Akif İnan, Meryem Cemile, Metin Yüksel, Mevdudi, Muhammed Ali, Necip Fazıl, Ömer Muhtar, Said Halim Paşa, Seyyid Kutub, Zeynep Gazali.

Mesajlar Serisi (15 Kitap)

Ali Fuat Başgil, Aliya İzzetbegoviç, Cemil Meriç, Fethi Yeken, Hasan El-Benna, Hasan En-Nedvi, Malcolm X, Mehmet Akif Ersoy, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El-Karadavi

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 208 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 17 kitap bulunmaktadır.