Hadislerde Çocuk Unsuru, İlahiyat, Can VAROL

Hadislerde Çocuk Unsuru yazısını ve Can VAROL yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Hadislerde Çocuk Unsuru

17.08.2021 09:00 - Can VAROL
Hadislerde Çocuk Unsuru

Dünya hayatında ebeveynler için en güzel hediye, emanet ve nimet olarak verilmiş olan şey nedir diye sorulursa buna "çocuktur" cevabı vermek en doğru cevap olacaktır. Nikâh akdiyle bir araya gelen kadın ve erkeğin evlilik hayatının ve aile yaşantısının bir süsü olan çocuklar kimi zaman da büyük bir imtihan sebebi olarak addedilir. Malla, canla ve evlatlarla imtihana tabi tutulan insanlık, aldığı sorumluluğun farkında olmalı ve bu sorumluluğu ciddi bir biçimde yerine getirirse bu dünya hayatını çekilebilir bir hale getirir.

Dünya hayatını erdemli ve ahlaklı bir hale büründüren din olgusu, insanlığın yaşanılabilir bir düzen kurması ve bu düzeni bir sonraki nesillere aktarılması konusunda önemli bilgiler, uyarılar ve yaklaşımlar içermektedir. Aile, dünya hayatında dinsel bir unsur olabildiği gibi sosyolojik ve kültürel bir olgu olarak her daim önemsenen bir kurum olagelmiştir. Bu kurumun devamlılığı toplumun devamlılığı olarak okunmuş, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için bu konu üzerinde önemle durulmuştur. Aile demek; belirli kuralların, normların, değerlerin, dini ve kültürel olguların sağlıklı bir şekilde aktarıldığı kurum olarak okunmaktadır. Ailenin iyiliği, toplumun iyiliği anlamına gelmiştir. Bu yüzden her yönden sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi bir ülkenin temel çabalarından biri olagelmiştir. Din de bu kurumun devamlılığı noktasında ortaya konulan emir ve yasaklarla aile yaşantısını önemsemiş ve aile bireylerine ayrı ayrı görev ve sorumluluklar yüklemiştir.

Hadislerle Çocuk adlı eser, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir kitapçık şeklinde yayımlanan bir eser olarak yukarda bahsettiğimiz aile özelinden çocuğa eğilerek Asr-ı Saadet dönemine ve Peygamber Efendimizin çocuklara olan yaklaşımının bir özeti niteliğinde hazırlanarak okuyucuların ilgisine sunulmuştur. Eser, Peygamber Efendimizin hikmet ve rahmet dünyasını ve çağlar üstü örnekliğini günümüz insanına ulaştırmayı amaçlayan "Hadislerle İslam" külliyatından derlenerek hazırlanmıştır. Kısa bir önsözün ardından değindiği konular;

  • Bir Bebeğin İlk Hediyeleri
  • Yeni Bir İsim, Yeni Bir Hayat
  • Nesep: Kimlik ve Aidiyet
  • Çocuk Hakları: Küçüklerin de Hakları Vardır
  • Çocuğun Korunması: Kem Gözün ve Nazarın Şifası
  • Çocuk Terbiyesi: İyi İnsan Yetiştirme Sanatı
  • Peygamberimizin Çocukları: Hane-i Saadetin Gül Goncaları
  • Peygamberimizin Çocuk ve Gençlerle İletişimi
  • Yetim: Toplumun En Hassas Emaneti

Eser, günümüz modern dünyasında ötelenen bir kesimin, örselenmiş genç dimağların ve kaybolmaya başlayan bir neslin anlaşılıp açıklanması için büyük önem arz etmektedir. Sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi için milli ve manevi değerlere sahip bir bir bireyler topluğunun oluşabilmesi için makro alemde yaşanan olay ve olguların mikro alemdeki en iyi örnekliğini sunan Asr-ı Saadet Dönemindeki Peygamber Nazarın örnekliğini sunan bu eser, günümüzde karşılaştığımız sorunlara çözümler üretmektedir. Hadisler Işığında çocuklara bakışı, çocuk eğitimi, doğumdan ergenliğe geçiş sürecinde ebevynlere düşen görevleri de özetlemektedir.

Hadislerle Çocuk
Editör: Prof. Dr. Huriye Martı
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
134 sayfa
2018, Ankara


Yazar: Can VAROL - Yayın Tarihi: 17.08.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 14:36
723

Can VAROL Hakkında

Can VAROL

Yazar, şair, kitap eleştirmeni, iyi bir okur. Yazıları ve çalışmaları bir çok mecrada yer edinmiştir. 

Can VAROL ismine kayıtlı 20 yazı bulunmaktadır.