Hadislerle Evlilik, İlahiyat, Can VAROL

Hadislerle Evlilik yazısını ve Can VAROL yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Hadislerle Evlilik

13.09.2021 09:00 - Can VAROL
Hadislerle Evlilik

Evlilik, bir kurum olarak geçmişten günümüze önemsenen bir unsur olarak insanlığın fıtri özelliklerine vurgu yapmasının yanında birlik ve beraberliği, sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için bütün peygamberler, özellikle de İslam Peygamberi Hz. Muhammed s.a.v.'in önem verdiği bir amellerden birisi olagelmiştir. Evlilik, insanları manevi yönden gelişmesine, olgunluk kazanmasına katkı sağlayan bir nimet olarak görülmüştür. Toplumsal yapının işlerlik kazanabilmesi için aile kurumunun oluşması, bu kurumun da oluşabilmesi ise evlilik ile mümkün olmaktadır.

Evlilik; insanoğlunun yaratılışında mevcut olan ve fıtrî özellikleri olan cinsellik ve birlikte yaşama/hayat arkadaşlığı duygusunun bir gereğidir. İnsanoğlunun sosyal bir varlık olması, onu diğer insanlarla bir arada yaşama gerekliliğine götürmüştür. İlahi dinler de bu birlikteliği özellikle kadın ve erkeğin birlikte yaşama biçimselliğini evlilik kurumu adı altında birleştirilmesinin uygun olacağını her daim savunmuşlardır. Ahlaki ve erdemli olanın bu şekilde bir yaşam biçimi olduğu ilahi dinlerin tamamında vardır.

Evlilik; nefsin ve neslin korunmasına doğru atılan emin adımlardan biridir. Sürekli olarak bekar kalmak, yahut diğer dinlerdeki ruhbanlık gibi unsurlar gayr-ı ahlaki uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ferdi ve toplumsal bir takım hastalıklardan kurtulmak ve korunmak için evlilik müessesinin uygun ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi, özellikle kolaylaştırılması sağlıklı bir neslin oluşması için büyük önem arz etmektedir.

Modernizmin bireyselliği ön plana çıkartması, günümüz insanında fıtri bozulmalara sebep vermekte, bu da farklı eğilimlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bireyselliğin sonucunda ortaya çıkan kaoitik ve şizofrenik durumlar, bireylerde çıkmazlara sebep olmakta, bu da bireyin felaketini getirmektedir. Bireyler içerisinde düştüğü yalnızlık girdabında farklı eşya veya unsurlara sarılarak bu durumdan kurtulmaya çabalamakta, sarıldıkları yanlış unsurlar da onları daha çok dibe çekmektedir. Modern insanın derdine çare olacak unsurların temeli dinde mevcuttur. İnsanın fıtri özelliklerine hakim olan inanç sistemi, bu dünya hayatının daha sağlıklı bir biçimde geçirmesine katkı sağladığı gibi iç huzurunu da sağlar.

Hadislerle Evlilik adlı eser, evlilik müessesi hakkında İslam Peygamberi Hz. Muhammed s.a.v'in düşüncelerini kısa, öz ve anlaşılır biçimde sunan tematik bir eser. Küçük bir risale şeklinde hazırlanan bu eser, evlilik hakkında genel olarak sunulan hadislerin bir derlemesi niteliğinde olduğu gibi evlilik ve aile kurumunun önemi üzerine de uzman ekiplerce görüşler aktarılmaktadır.

Eser;

  • Eş Seçimi
  • Evlenmek: Hayatı Paylaşmak
  • Nikâhın Şartları
  • Sahih Nikâh
  • Evlilik Merasimi
  • Peygamberimizin Eşleri
  • Neslin Korunması
  • Eşler Arası Özel Hayat
  • Boşanma

Konuları dahilinde evlilik kurumunu ve aile yaşantısına değinmektedir.

Hadislerle Evlilik
Editör: Prof. Dr. Huriye Martı
DİB Yayınları
136 Sayfa
Ankara, 2018


Yazar: Can VAROL - Yayın Tarihi: 13.09.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 14:37
738

Can VAROL Hakkında

Can VAROL

Yazar, şair, kitap eleştirmeni, iyi bir okur. Yazıları ve çalışmaları bir çok mecrada yer edinmiştir. 

Can VAROL ismine kayıtlı 20 yazı bulunmaktadır.