Herkes İçin Siyer; Mekke, İlahiyat, Mustafa ATALAY

Herkes İçin Siyer; Mekke yazısını ve Mustafa ATALAY yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Herkes İçin Siyer; Mekke

15.04.2022 09:00 - Mustafa ATALAY
Herkes İçin Siyer; Mekke

Ramazan ayı taşıdığı manevi rüzgârla ruhumuzu bambaşka bir mevsimin iklimine davet etmektedir. Bu ayda içinde rikkat, şefkat, mağfiret ve rahmet olan bulutlar, yüreklere neşe ve heyecan verecek olan ahdini daha yeni bozmuş yağmurlar gönderirler. Bu yağmurlara on bir ay boyunca hasret kalmış sineler, muştularla yüklü bu ayla birlikte dirilmeye başlar. Dirilmeyi yaşayabilmek için çoraklaşmayı da son noktasına kadar yaşamak gerekmektedir. Toplumda yaşanan haksızlıklar, yalanlar, iftiralar, fitnelerle ortaya çıkan samimiyetsizlik, güvensizlik ve itimatsızlıklar, bu çoraklaşmaya yol açan ciddi sebepler olarak tanımlanabilir. Bu sebepleri ortadan kaldırmak ancak yürekleri kendine getiren bir çağrı ile mümkündür. Bu çağrı elbette vahiydir. Vahye muhatap insanlık, vahyin inşa ettiği ve bizim için en güzel örnek olan Peygamberimizle ancak özüne tekrar kavuşabilir. Peygamberimizin yaşadıkları, tecrübeleri ve hayatı bir vahiy olarak okuma biçimi vücuda geldikçe ömür güzelleşebilir. Peygamber sevgimizin ramazan ayında daha da artması âlemlere rahmet olandan nasiplenmemiz içindir. Bu nedenle Ramazan ayında peygamberimizi anlatan eserlere yoğunlaşıyor, onu anlatan programları izliyor, onun ahlakı olan Kur'an'la hemhal olmaya çalışıyoruz. Değerlendirdiğimiz eser bu iklimi evlerimize taşıyacak bir nitelik barındırıyor. Siyer konusunda oldukça yetkin bir âlim olan Muhammed Emin Yıldırım hocaefendi ile sunuculukta çığır aşan Bekir Develi'nin geçen yıl youtube kanalında yaptıkları programın kitaplaşmasıyla oluşuyor. Herkes İçin Siyer serisinin ilk kitabı olan "Mekke Dönemi" eseri, ruhumuzun eksik yanlarına peygamber sevgisi tutturuyor. Böylece yediden yetmişe herkesin anlayabileceği bir programdan, yine sohbet tadını bozmadan, herkesin anlayabileceği ve okurken bu muhabbetin bir parçasıymış gibi hissedebileceği bir eser oluşuyor. Bir solukta okunabilecek, bildiğiniz şeyleri dahi yeniden okurken farklı bir bakış açısını tadabileceğiniz bir eser...

Kronolojik sıraya bağlı kalıp soru-cevap şeklinde oluşturulan eser, Peygamberimizin Mekke dönemini kırılma noktalarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Fakat her şeyden önce Peygamberimizle ilgili yazılmış siyer kitaplarından eserin farkı ortaya konularak bir anlamda usul de belirlenmiş olmaktadır. Bu usul, Peygamberimizin yaşadıklarını günümüze taşırken bozulmaya tabi tutmadan hassasiyetle taşıma çabasıdır. Onun adına konuşmadan ve onun adına kararlar vermeden, içinde bulunduğu şartlarla günümüze getirmektir. Eser bu usulü ortaya koyduktan sonra Peygamberimizin hayatına odaklanmaya başlamaktadır.

Eserin Başlangıcı, Siyerin Sıfır Noktası

Öncelikle Peygamberimiz dünyayı şereflendirmeden önce Mekke'nin ve çevresinin durumu ayrıntılı bir şekilde aktarılarak bağlam inşa ediliyor. Bu bağlama aile yapısı, soyu ve fil vakasında dedesinin yaşadıkları eklemlenerek konu genişletiliyor. Sonrasında Peygamberimizi anlamak için önemli görünen her ayrıntı titizlikle bu bağlam üzerinden okumaya tabi tutuluyor. Peygamberimizin doğumu, çocukluğu, gençliği, ticareti, evliliği, yalnızlığı, risaletin gelmesi, davet dönemi, zorluklar, baskılar, zulümler, Miraç hadisesi, Habeşistan hicreti ve Medine'ye hicret için hazırlıklar aktarılan başlıca konular olarak görünmektedir. Eserde ayrıca her bir bölüm kendi içinde başka konularla da birleştirilip yer yer vahiyle de irtibatlandırılarak bir vahiy-siyer birlikteliğinin zemini oluşturulmaktadır. Bu birliktelik olmadan Peygamberimizi tam anlamıyla kavramanın mümkün olmadığını ifade eden Muhammed Emin Yıldırım, ahlakı Kur'an olan bir Peygamberi ancak Kur'an ile birlikte okumamızın bize bir anlam sunacağını vurgular: " Kur'an Allah'ın gönderdiği vahiy, siyer Allah Resûlü'nün (s.a.v) yaşadığı hayattır ve o Kur'ân; o siyere, o siyerin coğrafyasına ve o siyerin zeminine nazil olur. (S. 114)"

On dört bölümden müteşekkil eser, giriş kısmında belirtildiği üzere covid-19 kısıtlamaları nedeniyle konuların geçtiği yerlere seyahat mümkün olmadığı için sabit bir mekânda youtube programı olarak tasarlanmak zorunda kalıyor. Eser hazırlanırken bu durumun okuyucu zihninde bir eksikliğe sebebiyet vermemesi için karekodlar oluşturularak konuyla ilintili görseller ve tablolar sosyal mecradan kolaylıkla takip edilir bir forma dönüştürülmüş. Bu durum sanal-matbu birlikteliğini başka bir noktaya taşımış diyebiliriz. Peygamberimizle yolculuk şeklinde okunabilecek bu eserde; Halime annemizle seviniyor, Amine annemizin yokluğunda göz yaşı döküyor, Hatice annemizle evliliğine mutlu oluyor, Ebu Talib için dua ediyor, Mekke'nin ileri gelenlerinin yaptıkları zulümlere beraber direniyor, Taif'te taşlanan mübarek vücuduna kalkan olmaya çalışıyor, Miraç yolculuğunun gönle düşen huzuruna ortak oluyor, Yesrib'e hicretin heyecanını duyuyorsunuz. Eseri okurken Muhammed Emin Yıldırım'ın zarif üslubu ve Bekir Develi'nin meraklı mizacını zihninizde canlandırabiliyorsunuz. Genelde sohbet dili edebiyata aktarılırken sık yaşanan hataları eserde görmüyorsunuz. Ustaca sorulan sorular genellikle konuyu derinleştirirken, cevaplar ise detaylı ve konunun tam kavranılmasını sağlayacak şekilde veriliyor. Yine bir Ramazan ayında ama çıktıktan bir yıl sonra, gecikmeli de olsa istifade edebildiğimiz böyle bir eserle karşılaşmak oldukça güzel oldu. Her Ramazan yeniden okunabilecek bir şekilde eseri oluşturan Muhammed Emin Yıldırım hocamıza ve bunu alt yapı olarak hazırlayan, tasarlayan ve sunan Bekir Develi'ye ne kadar teşekkür etsek azdır.

Herkes İçin Siyer Mekke
Muhammed Emin Yıldırım- Bekir Develi
Profil Kitap
260 Sayfa


Yazar: Mustafa ATALAY - Yayın Tarihi: 15.04.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 04:25
304

Mustafa ATALAY Hakkında

Mustafa ATALAY

Bir gölün kıyısında 88 yılının Temmuz sıcağında hayata gözlerini açtı. Eğitiminin büyük bölümünü burada geçirdi. Bir denizin kıyısında 2007-2012 yılları arası Üniversite eğitimiyle birlikte hayat eğitimi de aldı.

Bir gölün kıyısına döndüğü yaşamını, 2012 Ağustos'undan bu yana 'Lale'lerle bezeli düşüncelerle 'Eczane'sinde devam ettiriyor.

Okuyor, yazıyor, çalışıyor ve başka alanlarda eğitimine devam ediyor.

Daha önce Üniversite bünyesinde çıkarılan Sentez Dergisi'nin editörlük ve yazı işleri sorumluluğu görevlerini üstlendi. Kardelen Derneği Bülteni'nin editörlüğünü yaptı. Dernek ve Vakıf bültenlerinde ara ara göründü, Alıntılar Mektebi'nde talebe oldu, Yolcu Dergisi'nde nefeslendi, on5yirmi5.com'da uzun bir serencamı oldu. Kitaphaber.com.tr'yi ise evi gibi görüyor...

Facebook: mvatalay
Twitter: @atalaymstfa
Blog: http://aynsinkaf.blogspot.com.tr

Mustafa ATALAY ismine kayıtlı 110 yazı bulunmaktadır.