heyula.net Kasım 2013 Bülteni, Haber, Yeni Çıkanlar

heyula.net Kasım 2013 Bülteni yazısını ve Yeni Çıkanlar yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

heyula.net Kasım 2013 Bülteni

02.11.2013 14:22 - Yeni Çıkanlar
heyula.net Kasım 2013 Bülteni

heyula.net Kasım ayında yeni yazarların da katılımıyla edebiyat, sanat, kültür, tarih ve sinema alanlarında güçlü ve canlı yazılarla yenilendi.

Lütfi Bergen; "Allah Bilgiyi Vermek İçin İmanî Bilinç Aramaz" diyerek Kur'an'daki "halifet'ül arz" ifadesinin ışığında mutasavvıfların başvurdukları insan-ı kâmil kavramını tartışıyor.

Hayrettin Orhanoğlu; "Aşk Mesnevilerinde Varlığın Görünümü" başlıklı makalesinde manevî yolculuğun mesnevîlerdeki seyrini inceliyor.

Alper Gürkan; "Anlatının Katmanları (I): Söz ve Söylem" yazısında edebî bir metinde dilin kullanımından doğan ve okurun farkında olarak ya da olmayarak içinde dolaştığı katmanları yazıyor.

Bilal Can; "Rahatsız Denemeler-II"de modern insanın kendi elleriyle oluşturduğu dünyadan duyduğu rahatsızlıklarını anlatıyor.

Ekrem Sakar; "Yamyamî Divanında Kelle" başlıklı yazısında divan edebiyatında motiflerin incelemelerinde kullanılan yöntem ve söylemleri eleştiriyor.

Efe Bayram; "Eğlendirerek Hükmetmek"te kapitalist sistemin televizyon, reklam, spor ve turizm üzerinden kitleleri yönlendirişini çözümlüyor.

Ayşe Yalçın; Suriye'li yazar Muhammed Rıdvan'ın Türk romancıları tanıtan "Modern Türk Edebiyatında Örnek Olarak Roman" başlıklı yazısını Türkçeye kazandırıyor.

Özgür Özbey; "İbadetin McDonaldlaştırılması: Kolay Kurban" yazısında George Ritzer'in Toplumun Mc Donaldlaştırılması kavramından hareketle Kurban Bayramı'nın değişen anlamını sorguluyor.

Yağız Gönüler; "Nevzat Kösoğlu'nun Milliyetçilik Anlayışı Üzerine" yazısıyla geçtiğimiz ay vefat eden yazar Kösoğlu'nu anıyor.

Emek Erez; Yönetmen Hüseyin Karabey'in Gitmek: Benim Marlon ve Brandom filmini "Estetiğin İçselliği, Çoğulluk ve Aşka Yolculuk" yazısında inceliyor.

Ali Hasar; Rus Yönetmen Andrei Tarkovsky'nin vefatından önce verdiği "Filmlerim İfade Biçimi Değil Bir Duadır" başlıklı söyleşisini Türkçeye aktarıyor.

Gökhan Özcan; "Hıristiyanlığın Kadim Günahı: Cinsellik" başlıklı yazısında Batı'nın cinselliğe yaklaşımındaki dinî temelleri sorguluyor.

Cuma Tanık; Irak'lı Arap yazar Ali Ma'rufoğlu'nun "Edebiyat ve Şiir" yazısını Türkçeye kazandırıyor.

20 Kasım'da yayımlanacak "Tasavvuf ve Kapitalizm" başlıklı bir dosyanın da hazırlıklarının devam ettiği heyula.net; kültür, sanat, yayıncılık haberleri yanı sıra kitap tanıtım yazılarıyla her gün güncellenmeye devam ediyor.

http://www.heyula.net


Yazar: Yeni Çıkanlar - Yayın Tarihi: 02.11.2013 14:22 - Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 13:15
1939

Yeni Çıkanlar Hakkında

Yeni Çıkanlar

Yeni Çıkan kitaplar hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Yeni çıkan kitaplarınızın tanıtım bültenlerini yenicikanlar@kitaphaber.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Yeni Çıkanlar ismine kayıtlı 189 yazı bulunmaktadır.