İbn Arabi'ye Göre Aşk, Kara Tahta, Sabri ÜNAL

İbn Arabi'ye Göre Aşk yazısını ve Sabri ÜNAL yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

İbn Arabi'ye Göre Aşk

24.08.2012 10:10 - Sabri ÜNAL
İbn Arabi'ye Göre Aşk

Yılların nefesini ensesinde hissseden insanlık, bitmez sandığı bu hayatın sonuna geldiğinde görecek ey aşk seni. Ceza diye aşka atılacak insanlar; ceza diye aşka sürülecek insan.

Bilmez ki insan yananda aynı aşka düçârdır. Bilmez insan cennet de aynı hârdır.
Bilmez insan kendisi de aynı aşkla vardır; Aynı aşk için vardır; Aynı aşk için yanmaktadır; Aynı aşk için yanacaktır.
Aşık işte insan. Aşk, işte insan!

• Aşık, "maktul" sıfatı ile anılmalıdır.
• Aşık, "telef" olmalıdır.
• Aşık, Allah'a doğru Allah'ın isimleriyle yürümelidir.
• Aşık, kuş gibi uçar olmalıdır.
• Aşık, daima uyanık kalmalıdır.
• Aşık, gamını ve kederini gizlemelidir.
• Aşık, Sevgili'ye kavuşmak için bu dünyadan çıkmayı arzulamalıdır.
• Kendisini ve Sevgilisiyle kavuşması arasına giren ve bir türlü ayrılmayan dosttan (perdeden) dolayı âşık bezginlik duymalıdır.
• Aşık, Sevgili için çok ah çekmelidir.
• Aşık, Sevgilisinin sözünü duyarak, O'nun zikrini tilavet ederek, O'nu hatırlayarak dinlenmelidir.
• Aşık, Sevgilisinin sevdiği şeylere uygun davranmalıdır.
• Aşık, Sevgilisine karşı yapmaya mecbur olduğu hizmette, hürmeti (yani ilâhî emirleri) terk etmekten korkmalıdır.
• Aşık, Rabb'inin hakikati karşısında kendine verdiği fazla önemi azaltmalı, Sevgilisine verdiği az önemi çoğaltmalıdır.
• Aşık, Sevgilisine itaat etmeli ve O'na karşı gelmekten kaçınmalıdır.
• Aşık, kendi nefsinden bütünüyle çıkıp kurtulmalıdır.
• Aşık, kendi ölümü karşılığında diyet (kan bedeli) istememelidir.
• Aşık, Sevgilisinin kendisine önerdiği tedbirden dolayı, insan tabiatının kaçmak istediği, sıkıntılara sabretmelidir.
• Aşığın kalbi, aşktan çılgına dönmelidir.
• Aşık, her türlü dosta Sevgilisini tercih etmelidir.
• Aşık, Sevgilisini isbat etme uğrunda kendini mahv etmelidir.
• Sevgilisi öyle istediği için, aşık, nefsini ayaklar altına alıp çiğnemelidir.
• Aşık, Sevgilinin sıfatlarını üzerinde taşımalıdır.
• Aşık, Sevgiliyle birlikteyken nefes bile almamalıdır.
• Aşığın her şeyi, Sevgilisi için olmalıdır.
• Aşık, Sevgilisi hakkında saygılı davranmalı, kendini ise eleştirmelidir, kınamalıdır.
• Aşık, Sevgilinin neden olduğu şaşkınlıktan, dehşetten lezzet almalıdır.
• Aşık, belirlenmiş genel kuralları önce korumalı, sonra o kuralları aşmalıdır.
• Aşık, Sevgilisini kendinden bile kıskanmalıdır
• Aşık, aklı ölçüsünde aşkının hükmü altında olmalıdır.
• Aşık, akıldan yoksun bir hayvan gibi (dabbetün) olmalıdır ki açtığı yaralar, yaptığı hatalar kendisini suçlu göstermesin.
• Aşığın sevgisi, Sevgilinin ihsanıyla, iyilikleriyle artmamalı; Sevgilinin cefalarıyla da azalmamalıdır.
• Aşık, Sevgilisi karşısında adaba uymak zorunda bırakılmamalıdır.
• Aşık, hem kendi durumunu hem de Sevgilisinin durumunu unutmalıdır.
• Aşık, bütün sıfatlardan arınmış olmalıdır.
• Aşığın isimleri meçhul olmalı, bilinmemelidir.
• Aşık, gerçekte dalgın olmadığı halde adeta dalgınmış gibi olmalıdır.
• Aşık, kavuşmayla ayrılık arasında bir fark görmemelidir.
• Aşık, kendisini köleleştirenin kölesi olmalıdır.
• Aşık, devamlı bir karışıklık içinde olmalıdır.
• Aşık, davranışlarında ölçünün dışına taşmalıdır.
• Aşık, Sevgilinin aynısı olduğunu söylemelidir.
• Aşık, kendinden geçmeli, bitkin olmalıdır.
• Aşık, utangaç bir şekilde sırrını açığa vurmalıdır.
• Aşık, kendisinin aşık olmadığını bilmelidir.
Ayrıca
• Aşık, çok şevkli, çok arzuludur, bununla birlikte kime doğru yöneldiğini bilmez.
• Aşık, büyük heyecan duyar fakat kimde heyecanlandığını bilmez.
• Sevgili aşığa açık seçik gözükmez.
• Âşığın makamı, hırstır; hâli makamına tercümandır.
• Aşık, sevgiliyle boy ölçüşmeyi sevmez.
• Aşık, ayılamayacak derecede aşk sarhoşluğu içerisindedir.
• Aşık, sevgilisini razı ve hoşnut etmek için sürekli O'nunla ilgilenir.
• Aşık, sevgilisi üzerinde etkilidir.
• Aşık, kendi durumunun tanığıdır.
• Aşık, devamlı acı çeker.
• Aşık, yapacak bir şeyi olmadığında yorgunluk ve bitkinlik duyar.
• Aşık, bıkkınlık diye bir şey bilmez; ruhu dinç, bedeni zindedir.
• Aşık, sevgilisi dışında başka şey bilmez.
• Aşığın gözü, sevgilinin varlığıyla görür.
• Aşık, ancak sevgilisinin sözüyle konuşur

İbn-i Arabî'nin "İlahi Aşk" adlı kitabından aşk yolunun yolcularına.

İlahi Aşk
Muhyiddin İbn Arabi
İnsan Yayınları
197 Sayfa


Yazar: Sabri ÜNAL - Yayın Tarihi: 24.08.2012 10:10 - Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 00:16
12305
Yorumlar
  • Fatmanur 2012.08.28 11:37

    çıkmaz sokaklardan çıkıp, otobanda aşka çarpasın ya sabırsız!

  • ferhat özbadem 2012.08.28 11:50

    vahdeti vücut felsefesini savunan bir adam ibn arabi. dolayısı ile buğz niyetine tenkidi şart olan bir zat. ayetlere muhalif cümleler kuran bir adamdan beri olmak lazım gelir.

Sabri ÜNAL Hakkında

Sabri ÜNAL

1982 doğumlu. Harran Ün. İlahiyat Fakültesi mezunu. 15 Temmuz gazisi. Özgür Yazılım ve kitapları seviyor. Ömür boyu öğrenci. Kitaphaber imtiyaz sahibi.

Sabri ÜNAL ismine kayıtlı 29 yazı bulunmaktadır.

Twitter Instagram YouTube Kişisel