İlem'den iki yeni kitap: Milli Görüş Hareketi ve Kamusal, Yeni Çıkanlar, Yeni Çıkanlar

İlem'den iki yeni kitap: Milli Görüş Hareketi ve Kamusallaşan İslam yazısını ve Yeni Çıkanlar yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemiz

İlem'den iki yeni kitap: Milli Görüş Hareketi ve Kamusallaşan İslam

11.12.2021 09:00 - Yeni Çıkanlar

İlem İlmi Etüdler Derneği tarafından yayımlanmış olan iki değerli çalışmayı dikkatlerinize sunuyoruz.

Milli Görüş Hareketi

milligorushareketi Milli Görüş Hareketi: Siyasal ve Toplumsal Dönüşümler kitabı Türkiye siyasal tarihine damga vurmuş ve toplumsal dönüşümün katalizörü olmuş bir hareketin incelemesidir. 1969 yılında Necmettin Erbakan'ın siyasete girişiyle başlayan Milli Görüş hareketi Türkiye siyasal hayatı ve İslamcı düşünce için bir dönüm noktasını işaret eder.

Bugün hâlâ Türkiye siyasetini etkileyen birçok toplumsal yapı, kurum ve siyasi partinin nüvesi konumunda olan Milli Görüş hareketi göz önünde bulundurulmadan Türkiye tarihi sarih şekilde incelenemez.

"Fikir ve Hareket İncelemeleri" dizisi ile İslamcılığın fikri birikimini yansıtan ve hemen hemen her alanda karşımıza çıkan temel isimler, dergiler, meseleler hakkında bir çerçeve ve özgün bir bakışın ortaya konulması amaçlanmaktadır. Dizide yer alacak kitaplar İslamcılık düşüncesinin farklı alanlarında merak edilen mevzuları kapsamaktadır. Bu çerçevede, meselelerin temel bir zeminde ve giriş düzeyinde anlaşılmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Kamusallaşan İslam

Kurumsallaşan İslam 1960-1980 arası dönem Türkiye'de üzerinde çok konuşulmakla birlikte hakkında az bilgi sahibi olunan bir dönemdir. Bu çalışma; bu kritik dönemin hikayesini görseller üzerinden anlatmaktadır.

1960'larda diğer fikir akımları gibi İslamcılık da daha görünür bir hale gelmiş ve iddialı bir dil kazanmıştır. Bu açıdan 1960'lar Türk siyasal ve entelektüel hayatı için çeşitli başlangıçları bünyesinde barındırır ve sonrasını anlamak bakımından hayati önemdedir. Bu kitap 1960'lardan itibaren Türkiye'de İslam'ın yeni kamusal tezahürlerinin ortaya çıkışını ele almaktadır. Bu amaç doğrultusunda kitap dergilerden seçilmiş görseller etrafında örülmüştür.

"Kamusallaşan İslam" adını koyduğumuz bu eser bize bastırılanın geri dönüşünü anlatıyor. Kitabın sayfaları açıldıkça İslam'ın kamusal hayatta yavaş yavaş belirginleşen bir görünürlük kazanmasına şahitlik ediliyor. Her bir sayfada farklı bir veçhenin tezahürü okuyucuyu bekliyor. Konuyu görseller üzerinden ele alan bu çalışma Türkiye entelektüel tarihinin anlaşılmasında yeni bir ufuk sunuyor.

Katkı Sunanlar: Alev Erkilet, Ammar Kılıç, Ayşen Baylak Güngör, Büşra Bulut, Lütfi Sunar, Mahmut Hakkı Akın, Mehmet Erken, Necdet Subaşı, Vahdettin Işık


Yazar: Yeni Çıkanlar - Yayın Tarihi: 11.12.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 23:50
572

Yeni Çıkanlar Hakkında

Yeni Çıkanlar

Yeni Çıkan kitaplar hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Yeni çıkan kitaplarınızın tanıtım bültenlerini yenicikanlar@kitaphaber.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Yeni Çıkanlar ismine kayıtlı 187 yazı bulunmaktadır.