İlem'den "Müslüman Kardeşler’in Yükselişi ve Düşü, Yeni Çıkanlar, Yeni Çıkanlar

İlem'den "Müslüman Kardeşler’in Yükselişi ve Düşüşü" Kitabı yazısını ve Yeni Çıkanlar yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemiz

İlem'den "Müslüman Kardeşler’in Yükselişi ve Düşüşü" Kitabı

10.10.2019 09:00 - Yeni Çıkanlar
İlem'den "Müslüman Kardeşler’in Yükselişi ve Düşüşü" Kitabı

İslami hareketler ya da daha özel manada Müslüman Kardeşler üzerine yapılan çalışmalar, genellikle ideolojik temeller ya da siyasal rejimle yaşanan gerilimler üzerine odaklanmıştır. Bu çalışmalarda hareketlerin teşkilat yapısına, örgütlenme biçimine, eğitim ve ideolojik aşılama yöntemine dair sınırlı sayıda analiz olsa da bu analizlerde kurumsallaşma faktörü daima değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Bunun temelinde yatan en önemli gerekçe ise İslami hareketlerin siyasal kurum olarak kabul edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Siyasal kurumların mensuplarına değer ve kimlik atfeden yapılar olduğu göz önüne alındığında İslami hareketlerin de benzer özelliklere sahip olması nedeniyle siyasal kurum olarak kabul edilmesi ve kurumsallaşma süreçlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

Bu bağlamda elinizdeki kitap, İslami hareketlerin de siyasal kurum olduğu varsayımından hareketle onların kurumsallaşma süreçlerinin nasıl analiz edilmesi gerektiği sorusuna cevap aramaya çalışmaktadır. Kitapta İslami hareketlerin öncüsü sayılan Müslüman Kardeşler Teşkilatı örnekliğinde Hareket'in kurumsallaşma sorunsalı altı parametre üzerinden incelenmekte ve 1928'den günümüze kadar yaşadığı iç gerilimler ve tartışmalara ek olarak Mısır rejimiyle kurduğu ilişki çerçevesinde yapının kurumsallaşma düzeyi analiz edilmektedir.

Müslüman Kardeşler'in Yükselişi ve Düşüşü
Muhamed Hüseyin Mercan
İLEM


Yazar: Yeni Çıkanlar - Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:00 - Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 18:20
727

Yeni Çıkanlar Hakkında

Yeni Çıkanlar

Yeni Çıkan kitaplar hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Yeni çıkan kitaplarınızın tanıtım bültenlerini yenicikanlar@kitaphaber.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Yeni Çıkanlar ismine kayıtlı 189 yazı bulunmaktadır.