İlim ve İrfan Dergisi 58. Sayısıyla Kalbin ve Hayatın , Dergi, Dergihaber

İlim ve İrfan Dergisi 58. Sayısıyla Kalbin ve Hayatın Kararı Tasavvuf Üstüne Yayında yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphabe

İlim ve İrfan Dergisi 58. Sayısıyla Kalbin ve Hayatın Kararı Tasavvuf Üstüne Yayında

05.06.2017 09:00 - Dergihaber
İlim ve İrfan Dergisi 58. Sayısıyla  Kalbin ve Hayatın Kararı Tasavvuf Üstüne Yayında

İlim ve İrfan dergisinin Haziran sayısı (sayı: 58) çıktı. Dergi, bu sayısında hayat için bir ölçü olarak tasavvuf kavramını konu edinmiş.

Tasavvuf, ilim, sosyal hayat ve kişinin ahlaki tutum ve davranışlarını düzenleme bakımından hayata her alanda katkı sunan bir ilim. Hayatı ve insanı kuşatan tasavvuf yüzyıllar boyunca her alanda büyük katkılar sunmuş, bireyin ve cemiyetin hayatına yön vermiştir.

İlim ve İrfan dergisi, yüzyılların bu muazzam birikim ve tecrübesini hem geçmişiyle hem de günümüzde yaşanmasıyla değerlendirmeye tâbi tutmuş.

Dosya kapsamında Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz, Prof. Dr. Kadir Özköse ve Yrd. Doç. Dr. Abdulcebbar Kavak'ın yazıları yer alıyor.

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz tasavvufu bir ahlak okulu olarak niteliyor. İnsandaki ahlaki huyların olumlu anlamda gelişmesi ve bir karaktere dönüşmesinde tasavvufun önemi vurgulanıyor. Ayrıca, mutasavvıfların devlet başkanlarından sıradan insana kadar herkese ve her kesime hayır üzere nasihat geleneğine de bu yazıda atıf yapılıyor.

Prof. Dr. Kadir Özköse ise yazısında insanın inceliklerinin aslında tasavvufun önceliği olduğunu beyan ediyor. Tasavvufun toplumsal hayata olan katkısına da değinen Prof. Dr. Özköse medeniyetin inşasında tasavvufun büyük roller oynadığını vurguluyor.

Yrd. Doç. Dr. Abdulcebbar Kavak ise yazısında tasavvuf geleneğinin medreseye yani ilme olan katkısını ele alıyor. Tasavvufun İslam ilim, kültür ve medeniyetinin yeni nesillere taşınmasında tasavvufun önemi bu yazıda ifade ediliyor.

Orta sayfada düzenli olarak sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta' Haznevi bu sayıda geleceğimizi düşünelim, ahiretimizi unutmayalım, diyor. Sohbet, ahiret hayatına yapmamız gereken hazırlıkları anlatıyor.

Kutlu oruç, kutlu ay

Kutbeddin Akyüz, Allah dostları olan velileri ve veli kavramını ele alıyor. Veli, yardım eden, seven, dost olan, koruyan; yardım edilen, sevilen, dost edinen, sınırları koruyan veya Allah tarafından sevilen, dost edinilen ve İlahi koruma altına alınan bahtiyar kimsedir.

Prof. Dr. Ali Akpınar kutlu bir ibadet olan orucu ve kutlu bir ay olan Ramazan'ı anlatıyor.

İslim Gümüştekin bu sayıda şehitlerin sertacı Hazret-i Hüseyin Efendimizi kaleme almış.

Prof. Dr. Selahattin Yıldırım haset kavramını konu ediniyor. Bu önemli yazı bir yandan hasetin insanda meydana getirdiği tahribatı gözler önüne sererken diğer yandan da hasetten korunma yollarını beyan ediyor.

İsmail Acarkan bu ayda günahın karanlığını ve sevabın aydınlığı bu iki kavramı merkeze alarak işliyor.

Meryem İnci Nur Babadağ Şazeliye'nin büyük mürşidi Ebü'l-Abbas Mürsi Hazretlerinin portresini sunuyor.

Kübra Zümrüt Orhan kelimat-ı kudsiye yazılarına devam ediyor. Orhan, nazar ber-kadem kavramını tasavvuf merkezli olarak açıklıyor.

Ahmet Edip Başaran, Ataullah İskenderi Hazretlerinin Hikem-i Ataiye adlı eseri çerçevesinde hikmetlerin ve bu eserin önemine işaret ediyor.

Mustafa Nezihi Pesen ise Kırkambar sayfalarında okura tadımlık bilgiler veriyor.

Gülbahçe ekiyle birlikte, İlim ve İrfan dergisi okurun gönlüne Ramazan serinliğiyle birlikte misafir oluyor.


Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 05.06.2017 09:00 - Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 19:48
1476

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini dergi@kitaphaber.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 643 yazı bulunmaktadır.