İlim ve İrfan Dergisinin 54. Sayısı Halid Bağdadi ve Ha, Dergi, Dergihaber

İlim ve İrfan Dergisinin 54. Sayısı Halid Bağdadi ve Halidilik Dosyasıyla Yayımlandı yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.

İlim ve İrfan Dergisinin 54. Sayısı Halid Bağdadi ve Halidilik Dosyasıyla Yayımlandı

03.02.2017 09:00 - Dergihaber
İlim ve İrfan Dergisinin 54. Sayısı Halid Bağdadi ve Halidilik Dosyasıyla Yayımlandı

İlim ve İrfan dergisinin Şubat sayısı (sayı: 54) Mevlana Halid Bağdadi ve Halidilik dosyasıyla çıktı.

Mevlana Halid ve Halidiye tarikatı zor bir dönemde Müslümanlar için bir umut ışığı olarak ortaya çıktı. Bu büyük mürşid ve onun kutlu hareketi, İslam dünyasına, tabii bilhassa coğrafyamıza ve komşu coğrafyalara yeni bir dinamizm getirdi. Bu etkisinden dolayı da Mevlana Halid, neredeyse ittifakla "müceddid" olarak kabul gördü.

Onun kutlu yolu bugün de, Türkiye başta olmak üzere pek çok İslam ülkesinde varlığını, canlılığını devam ettirmektedir.

İlim ve İrfan dergisi hem bu hakikate dikkat çekmek hem de Halidilik yolunun adap ve ilkelerini hatırlatmak amacıyla titiz bir çalışmaya imza atmış.

Dergide dosya kapsamında Yrd. Doç. Dr. Abdulcebbar Kavak, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Saki Çakır, Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Gökçe ve Kutbeddin Akyüz imzaları yer alıyor.

Yrd. Doç. Dr. Abdulcebbar Kavak, Mevlana Halid'in ilim ve irfanla yoğrulan hayatının temel çizgilerini sunuyor okura. Dönemin şartları karşısında Mevlana Halid'in ortaya koyduğu ilim ve irşad anlayışı bugün de önemli ve geçerlidir.

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz, Mevlana Halid Bağdadi'nin ve Halidi mürşidlerinin Ehl-i sünnete olan bağlılığını kaleme almış. Mevlana Halid'in hayatında Ehl-i sünnete bağlılık ve onu muhafaza etme düşüncesi önemli bir yer tutmuştur.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Saki Çakır da Mevlana Halid'in halifelerinden bazılarının hayatlarını ve irşad faaliyetlerini anlatmış. Yüzden fazla halifesi olduğu ifade edilen Mevlana Halid'in özellikle Anadolu'da faaliyette bulunan ve halen yolları devam eden halifelerini yazmış Yrd. Doç. Dr. Çakır.

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Gökçe de Halidiliğin bugün de yaşayan temel ilkelerini, adap ve esaslarını kaleme almış.

Kutbeddin Akyüz ise, Mevlana Halid'den Hazneviye'nin kurucusu Şeyh Ahmed Haznevi'ye kadar olan silsiledeki mürşid-i kâmillerin portresini sunuyor okura.

Derginin orta sayfalarında düzenli olarak sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta' Haznevi'nin bu sayıdaki sohbetinde Halidi yolunun esaslarının ilim ve irfan üzere kurulduğunu ve yaşadığını beyan ediyor.

Temel tasavvuf kavramları

Derginin bu sayısında Prof. Dr. Süleyman Uludağ İslam'daki yeri açısından uzlet, halvet ve inziva kavramlarını değerlendiriyor. Prof. Dr. Uludağ, bu kavramların yaşanmasında dikkat edilmesi gereken hususiyetleri de ayrıca vurguluyor.

Prof. Dr. Ali Akpınar, Hazret-i İsa'ya verilen mucizelerden hareketle bizlere verilen nimetlerin şükrünü nasıl eda edebileceğimizi hatırlatıyor.

İslim Gümüştekin, Melamiliğin piri kabul edilen Hamdun Kassar Hazretlerinin portresini sunuyor okura.

Abdullah Taha Orhan da yazısında tasavvuf yolunun rıza kapısı olduğunu vurguluyor. Orhan, rıza makamını açıklarken şu örneği veriyor: Sufilerin efendisi, seyyidü'-t-taife Cüneyd Bağdadi'ye göre rıza, İlahi iradeye tâbi olarak, kulun kendi iradesini ve tercihini terk etmesidir.

Ahmet Edip Başaran bu sayıda Ahmed Gazzali'nin Aşkın Halleri kitabından hareketle yok olmak ve var olmak arasında aşk kavramını açıklıyor.

Zahit Yakın, tasavvuf yolunun kaynaklarını anlattığı sayfada, Orta Asya'yı İslamlaştıran Hoca Ahmed Yesevi'nin Divan-ı Hikmet adlı kitabını tanıtıyor.

M. Nezihi Pesen Kırkambar sayfalarında tasavvuf büyüklerinden tadımlık sözler, hatıralar, ikazlar, irşadlar sunuyor okura.

Kemal Özer fıtratın çağrısı hatırlatıyor, sütten yoğurda şifaya giden yolu işaret ediyor.

İlim ve İrfan dergisinin Şubat sayısı Gülbahçe çocuk ekiyle birlikte gönüllere hitap ediyor.


Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 03.02.2017 09:00 - Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 20:48
1826

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini dergi@kitaphaber.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 643 yazı bulunmaktadır.