İslam Düşünce Geleneğini Yeniden Şifreleyen Mütefekki, Edebiyat, Misafir Köşesi

İslam Düşünce Geleneğini Yeniden Şifreleyen Mütefekkir: Bediüzzaman yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr site

İslam Düşünce Geleneğini Yeniden Şifreleyen Mütefekkir: Bediüzzaman

12.03.2013 09:07 - Misafir Köşesi
İslam Düşünce Geleneğini Yeniden Şifreleyen Mütefekkir: Bediüzzaman

Ersin Kendir, kitaphaber okurları için değerlendirdi.

Yazarın sunuş kısmında alıntıladığı "hareketin halihazır entellektüel zayıflığı, gözardı edilemez durumdadır. Risale-i Nurun ontolojik sağlamlığına ve kuşatıcı vizyonuna rağmen durum budur..." Bahsedildiği gibi bir eksiklik söz konusudur. Bu konuda kendini sorumlu hisseden yazar entellektüel bir damar arayışı ile konuya bir mukaddime kabilinden bu eseri ortaya koymaktadır. Söyleşiye katılanların ortak söylemi Risale-I Nurun gereğince anlaşılamamış olması ve kurumsal manada bir yapı oluşturulamamış olunmasıdır. Bu kurumsal akademik yapının projesi ise üstadın belirttiği gibi Medresetüzzehra'dır. Bu minvalde yazarın nur risalelerinden istifade eden bazı entellektüeller ile yaptığı söyleşi eserin oluşumuna vesile olmuştur. Söyleşiye katılanların nelerden bahsettiğinı ana hatlarıyla kısaca aktarmaya çalışacağım.

Nevzat TARHAN

Evvela dönemine göre üstadın metodundan bahsedip sonrasında risaledeki öğrenme-öğretme ve hoca-talebe ilişkisini yorumlamakta. Bediüzzamanın öğrenme-öğretme modelinde hoca anahtarı veriyortalebe hazineyi buluyor. Nevzat Tazhan ın Risale-i Nur dan tespitlerinde gördüğüm diğer nokta ise "empatik iletişim" metodu var. Üstad, "ey nefsim" diye hitaba başlarken okuyucuya emri vaki yada buyurgan bir tarzın dışında hitap ederek eleştiri ve sorgulamaya açık olduğu mesajını vermektedir.

Adem GÜNEŞ

Adem Güneş, Risale-i Nurları bir psikoloji, pedogoji kitabı olarak gördüğünü belirtiyor. Ne için yazıldığı sorusuna ise "mesleğim icabı bakış açıma göre Risale-i Nurlar davranış değişikliği için yazılmış" diyor. Gerekçesi ile ilgili izahatı ilgili bölümde ayrıntılı olarak yapmaktadır.Adem Güneş, mesleği gereğince anne-çocuk sevgisini Risale-i Nur bağlamında "fıtrat ve şefkat" kapsamında ele almaktadır. Bunun yanında benzer konularda uzun izahlarla psikolojik bir değerlendirme sunmaktadır.

Ahmet YILDIZ

Evela üstadın medresetüzzehra hayalini uzunca değerlendirmenin ardından Risale-i Nurlardaki "milliyetçilik" unsurunu işlemektedir. Bu minvalde üstadın "menfi milliyetçilik" kavramını ele almıştır.

Sadık YALSIZUÇANLAR

Üstadı üç kavram bağlamında tarifle söze başlıyor. Bu kelimeler "arif,alim,aşık". Uzunca ve aydınlatıcı bir Said Nursi analizi var satırlarda. Entellektüel bakış budur dedirtiyor okurken.

Latif ERDOĞAN

Bediüzzamanın esas gayesi ve Risale-i Nur un üç esası "iman, ahlak, ibadet" üzerine yoğunluk vermektedir söyleşide. Bu bağlamda üç mefhumun mümin için bir hayat olduğu vurgulanmakta. Ayrıca Risale-i Nur un muhtevasının Risale-i Nur ve Bediüzzaman ismi geçmese de topluma taşınması, bunu diyanet ve ilahiyat camiası ile diğer cemaatlerin önemsemesi, benimsemesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Mümtaz TÜRKÖNE

Üstadın yaşadığı zaman ve zemini ele alarak değerlendirme sunan Türköne, öncelikle üstadın dik duruşunu takdir ile başlıyor konuya. Risale-i Nur ile ilgili hatırasına da yer vermekte olup "herkes kavgayı çözüm zannederken Bediüzzaman insane yatırım yaptı, bunun doğruluğunu zaman gösterdi" diyor.

Mustafa AKYOL

Risale-I Nur un öğretim metodu ve Bediüzzaman rol modeli ile siyaset ve iktidar üzerine değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Mustafa ÖZCAN

Uzmanlık alanına göre Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkında diğer İslam ülkeleri ve İslami hareketler ile ilgili değerlendirme sunuyor. Bu minvalde İhvan-ı Müslimin ve üstadın medresetüzzehra projesi objektif bir değerlendirmeye tabi tutulmuş oluyor.

Yusuf KAPLAN

Sosyolojik bir değerlendirme sunarak Bediüzzaman modeli hakkında geniş bir izahat vermektedir. İslam medeniyetini harekete geçirebilmemiz için üstadın anlaşılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Himmet UÇ

Edebiyat doktoru Himmet Uç, Risale-i Nurdaki estetik teorisi üzerine söz almakta. Üstadın "iyi, doğru, güzel" arasında kurduğu bağlantıyı örnek vererek estetik teorisini açıklamaktadır.

Müfid YÜKSEL

Üstadın hemşehrisi olması ve tarih araştırmacılığı ile bizlere üstadın geçmişi hakkında bilinmeyen bazı bilgiler sunmaktadır. Bu bağlamda üstadın nasıl bir ortamda, nasıl bir zamanda yetiştiğini resmetmektedir.

Abdullah YILDIZ

Risale-i Nur bütün ümmete mal olmalı diye sözlerine başlıyor. Namaz platform ile ilgili çalışmaları ve Risale-i Nurdaki namaz meselelerini değerlendirerek herkesin çabası nispetinde nur risalelerini anlayabileceğini, cemaat taassubunu saplanmadan ümmet olarak sahiplenilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Hasan HORKUÇ

Negatif tutum takınmadan eleştirel olmak mümkün diyen yazar Risale-i Nur ve Bediüzzaman ile ilgili akademik çalışmaların çoğaltılması gerektiğini bu konudaki eksikliği fazlasıyla yaşadığı için dillendirmektedir. Özellikle akademik çalışmalar ve entellektüel eksikliği konusunda yakınan yazar, üstadın medresetüzzehra projesinin meyvesinin akademik çalışmalar ve entellektüel damarın oluşumu ile elde edileceği kanaatindedir.

Gelenekle Gelecek Arasında Bediüzzaman
Metin Karabaşoğlu
Haziran 2012
Nesil Yayınları
237 sayfa


Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 12.03.2013 09:07 - Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 16:46
2953

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 820 yazı bulunmaktadır.