İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD), Dergi, Misafir Köşesi

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD) yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD)

27.01.2015 10:44 - Misafir Köşesi
İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD)

Ayşenur Aydınlı, kitaphaber okurları için kaleme aldı.

Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2012 yılında kurulmuş yeni bir fakülte olmasına rağmen birçok güzel hizmete imza atmıştır. Bu güzel hizmetlerden biri de İslam medeniyeti alanında araştırma yapmak üzere kurulan Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİMAM)'dir. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin fikri ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Karaaslan'ın da desteğiyle 2014 yılında resmî olarak kurulan merkezin müdürü Yrd. Doç. Dr. Rifat Türkel, müdür yardımcıları ise Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Erdoğan ve Öğrt. Gör. Semra Güler'dir.

Çok geniş bir faaliyet alanı bulunan merkez aynı zamanda, Mayıs ayında Kütahya'da yapılacak olan IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi için de hazırlık içerisindedir.

DİMAM'ın yayınlarından olan İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD) ise; uluslararası, hakemli, bilimsel bir elektronik dergidir. Dergide; İslam medeniyeti kapsamındaki ilahiyat, tarih, sosyoloji, mimarlık, geleneksel sanatlar, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, antropoloji, edebiyat gibi alanlarda özgün araştırma, değerlendirme (makâle, kitap, bilimsel toplantı), inceleme, derleme, bildiri, röportaj ve edisyon kritik tarzı çalışmalar yayımlanmaktadır. Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanması planlanan derginin ilk sayısı yayımlanmıştır.

Derginin ilk sayısının içeriği ise şöyle:

  • Ahterî-i Kebîr'in Kelimâtu'l-Kur'ân Açısından İncelenmesi (Fatiha, Fil-Nâs Sûreleri Örneği) / İlhami GÜNAY
  • Çağımızın Toplumsal Algısını Temsîl Eden Parametrelerden 'Kimlik', 'Kültür' ve 'Uygarlık' Kavramlarının Sosyo-Politik Analizi / Hüsamettin İNAÇ
  • Mustafa Şevket Efendi'nin Risâlesi Işığında Zihin, Hâric ve Nefsü'l-emr Kavramlarının Analizi/ Murat KAŞ
  • الجهم بن علي قصائد في والشكوى العتاب Ali Binel-Cehm'in Şiirlerinde Ayıplama ve Şikâyet/Goran SELAHADDİN-Hazım Burhan MUSTAFA
  • Mustafa Sabri Efendi'nin Mahmûd Şeltût'un Hz. Îsâ'nın Ref' ve Nüzûlü/İbrahim BAYRAM
  • Hadislerdeki 'Kırk' Sayılarına Genel Bakış/ M.Selim ARIK
  • Tasavvuf Edebiyatı - Sufi Literature (Çeviri) /Annemarie SCHIMMEL (Çev. Hümeyra MERMER-Bayram AKBULUT)
  • Psikolojik Sağlık Hakkında İslam Tıp Tarihinin İlk Örneklerinden: "Mesâlihu'l-ebdân ve'l-enfüs"(Kitap Tanıtım) /Ömer Faruk SÖYLEV
  • Ergun Çelebi ve Kütahya Mevlevîliği Sempozyumu (23-25 Ekim 2014) (Sempozyum Tanıtım) / Sümeyye SEVİNÇ

İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin nice hayırlı hizmetler vermesini Kitaphaber ailesi olarak temennî eder, bu tür çalışmaların artarak devam etmesini dileriz.

Dergiye http://imad.dpu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 27.01.2015 10:44 - Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 10:42
3064

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 625 yazı bulunmaktadır.