İslam’dan Neden Korkuyorlar?, Düşünce, Ferhat ÖZBADEM

İslam’dan Neden Korkuyorlar? yazısını ve Ferhat ÖZBADEM yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

İslam’dan Neden Korkuyorlar?

11.03.2022 09:00 - Ferhat ÖZBADEM
İslam’dan Neden Korkuyorlar?

Eser Beyan yayınlarının "İki dil bir kitap" serisinden Arapça-Türkçe metnin birlikte okuyucuya sunulduğu, hacmi küçük muhtevası büyük denilebilecek bir çalışma. Eser Cevdet Said'in kısa hayat serüveni ile başlıyor. Hemen ardından müellifin önemli fikir ve düşünceleri birer paragraf ile okuyucuya sunuluyor. Sonrasında esas işlenen konu olan Batı dünyasının İslam'dan ve Müslümanlardan neden korktuğu konusu ele alınıyor.

"Savaşları ancak cahilleri sömürmek isteyen alçaklar çıkarır" cümlesi ile okuyucuya hoş geldin deniliyor. Savaş baronları ve emperyalistlere karşı bir bilinç oluşması açısından önemli bir vurgu. Savaşların kazananlarının silah tüccarları ve emperyalist güçler olduğunu, kaybedenlerinin ise mazlum halklar olduğunu yakın zamanda birçok coğrafyada gördük ve hala da görmekteyiz. Bu durumda savaş dışında bir yöntem ve yol bulmanın gerekliliği üzerinde duruyor Cevdet Said.

"Sünnetullah, yanlışı doğrudan ayıracak şekilde, her işi kökünden ele almak ve sonuçlandırmaktır" İnsanlığın yaşadığı sorunların çözüm önerisi olarak sünnetullahın anlaşılması ve gereğinin yapılmasını öne çıkarıyor.

Eser iki bölümden müteşekkil. İlk bölüm olan "Korku nasıl başladı?" kısmında medeniyetlerin doğuşu, birbiri ile olan etkileşimi ve çöküş nedenlerine yer veriyor. Bu bölümde en can alıcı kısım "İnsan medeniyeti" vurgusu olarak bize sunuluyor. İkinci bölüm ise "İslam'dan duyulan bütün bu korkular neden?" başlığı altında Batılı düşünürlerden alıntılar yaparak konu irdeleniyor.

İlk insanın Afrika'da yaşadığını ve buradan dünyaya yayıldığını savunmakta müellif. Medeniyetlerin oluşum ve gelişim süreçlerini yüzeysel olarak paylaşırken bu medeniyetlerin farklılaşma ve çatışma gerekçelerini din ve güç olma iddiası üzerinde temellendiriyor.

Medeniyetler çatışması tezini altmışlı yıllarda ele alması müellifin entelektüel derinliğini ortaya koyuyor. Batı ve doğu medeniyetlerinin ilk günlerden günümüze kadar devam ettiğini ve Batı medeniyetinin emperyalist temsilcilerinin Sovyetlerin dağılmasından sonra hedefe İslami ve Müslümanları koyduğu tezini savunuyor. Müellif bir yönü ile haklı olmakla birlikte bir yönü ile Batının dini gerekçeler üzerinden İslam'a olan düşmanlıklarını eksik bırakıyor.

İslam medeniyetinin insanlığın tek çıkış ve kurtuluş nüvesi olduğu gerçeğini ön kabulle şunu net olarak söyleyebiliriz; hangi siyaklarla olursa olsun Batı hiçbir zaman kendisinden olmayanı kabul etmemiştir. Her zaman için kendisinin ötekisi olan medeniyetlere-inançlara-kültürlere-toplumlara-coğrafyalara-düşüncelere her zaman düşmanca tavır takınmış ve saldırmıştır. İslam'a saldırmalarının asıl nedeni ise İslam'ın insanları özgürleştirmesi ve Batnın köleci anlayışını ortadan kaldıracak tek güç-medeniyet-inanç olmasıdır.

Cevdet Said emperyalizm karşıtı bir duruşa sahiptir. Fakat nedenini izah etmemekle birlikte Batının demokrasi tecrübesini çok fazla övmektedir. Müslüman toplumların demokrasiyi sindiremedikleri gibi bir iddia ortaya atmaktadır. Burada bir çelişki olduğunu ifade etmeliyiz. Emperyalizm ve demokrasi birbiri le iç içe iki olgudur. Batının demokrasisi ilk gününden bugüne kadar iç işleyişi ve dış dünyaya bakan yüzü ile birçok çarpıklık barındırmakla beraber her zaman için emperyalizmi besleyen bir araç olmuştur. Yakın zamanda Amerika'nın Irak'ı işgal etme gerekçesi olarak "Irak'a demokrasi götürme" iddiası bunun belirgin bir örneği olarak görülebilir.

Silahları çağın cahiliye putları olarak tanımlayan müellif Batı dünyasının da Müslümanların da korkularının arka planında kendilerini savunacak tek olgunun güç olduğu düşüncesinde olmaları olduğunu savunuyor. Çözüm önerisi olarak ise insanı tanımanın gerekliliğine vurgu yapıyor. Güce dayalı olan anlayışların eninde sonunda yıkılacağı ve insanı anlamaya yönelik anlayışın mutlaka kazanacağı tezini öne sürüyor.

Ortaya koyduğu fikirlere delil teşkil eden ayetlerin bir kısmı orijinal yorumlar olması ile birlikte zorlama yorum diyebileceğimiz yorumlar da var. Orijinal yorumlardan birine şunu örnek verebiliriz. "Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. "(Saf suresi 8. Ayet meali) ayette ifade edilen "nur" eşitlik ve adalettir diyor müellif.

Zorlama yorum için de şu örneğe bakalım. Müellifin kendi kaleminden aynı ile aktarayım. "Savaşın geleceği hakkında konuşacak olursak, "dünyanın ağırlıklarını bırakacağı" bir savaşa sürüklendiğini de söylemek zorundayız. Tıpkı Kur'an'ın "Harp ağrılığını bırakıncaya kadar…" (Muhammed suresi 4. Ayet meali)" (Sayfa 67)

Savaş yanlılarını "cahillerin cehaletini kullanmak isteyen alçaklar" olarak tanımlıyor müellif. Savaşları emperyalistler ve para baronları olduğunu düşünürsek çok yerinde ve orijinal bir tespit. Batın dünyasının Doğu/İslam dünyasından korkmasının ana sebebi olarak Batı'nın karşısında durabilecek tek gücün Doğu olduğunu düşünmesinden kaynaklandığını savunuyor müellif. Geçmiş dönemde dünyaya nizam veren Doğu'nun yine nizam verebileceği korkusu ile yaşamakta Batı.

Müslümanların, Batı dünyasına göre birlik içinde olduğu tezi üzerinde durulması gereken önemli bir nokta. Bütün sorunlar ve sıkıntılar ile birlikte Müslümanlar arasındaki birlik dinamikleri ve bilinci Batı'ya göre daha iyi bir durumdadır. Müslümanların birlik dinamiklerinin başında Hac ve Hilafet gelir. Batılı aydınların bir kısmı Hilafetten korkarken bir kısım aydınlar da Haccın Müslümanların birliğinin temel dinamiği olduğunu düşünerek Hacdan korkuyorlar.

Müslümanlar açısından asıl önemli olan mevzunun, Müslümanların güçlenmesi ve güçlendiklerinde Batı dünyasına korkmamaları gerektiğini uygulamaları ile göstermeleri gerekir. Güçsüz bir konumdayken ve yaptırım imkânı yokken Batı'yı afili sözlerle ikna etme imkânı yoktur. İslam'ı en güzel şekilde yaşamak sureti ile Batı dünyasının algılarının değişmesine vesile olmaya çalışabiliriz fakat asla İslam'ı olduğundan farklı göstermek gibi bir gaflete düşmemeliyiz.

İslam'dan Neden Korkuyorlar?

Cevdet Said

Beyan Yayınları

2016 İstanbul

128 sayfa


Yazar: Ferhat ÖZBADEM - Yayın Tarihi: 11.03.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 06.03.2022 00:06
801
Yorumlar
  • S Çelebi 2022.04.10 06:00

    Kaleminize saglik Ilk insanin afrikada yaşadığı tezindeki yazarın kastettigi insan hz adem mi yoksa Hz ademden evvel baska insanların da olduğunu mu söylüyor acaba?

Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ

Düşünce: 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed

Araştırma: Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları

Roman: Brezilya, Muaz, Muhammed Mursi, Saffan Bin Muattal

Şiir: Ebrulim.

Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

SERİ ÇALIŞMALARI

Tavsiyeler Serisi (10 Kitap):

Aliya İzzetbegoviç, Fethi Yeken, Hasan El Benna, Hasan En Nedvi, Malcolm X, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El Karadavi

Roman (Beşir Serisi, 6 Kitap):

Beşir ve Sultan Abdulhamid, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Gazali, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Selahaddin Eyyubi.

Biyografik Roman (Öncüler Serisi, 14 Kitap):

Aliya, Hasan el Benna, Malcolm X,  Mehmet Akif, Mehmet Akif İnan, Meryem Cemile, Metin Yüksel, Mevdudi, Muhammed Ali, Necip Fazıl, Ömer Muhtar, Said Halim Paşa, Seyyid Kutub, Zeynep Gazali.

Mesajlar Serisi (15 Kitap)

Ali Fuat Başgil, Aliya İzzetbegoviç, Cemil Meriç, Fethi Yeken, Hasan El-Benna, Hasan En-Nedvi, Malcolm X, Mehmet Akif Ersoy, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El-Karadavi

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 223 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 18 kitap bulunmaktadır.

Twitter Kitapyurdu.com