KAF SİN KAF, Kara Tahta, Serkan PARLAK

KAF SİN KAF yazısını ve Serkan PARLAK yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

KAF SİN KAF

06.03.2013 11:07 - Serkan PARLAK
KAF SİN KAF

İletişim Yayınları'nın Futbol Kitapları dizisinin 23. kitabı, Yiğit Akın'ın derlediği "KafSinKaf", Karşıyaka ve Karşıyaka Spor Kulübü, köken ve kimlik diyebileceğimiz iki ana eksenin oluşumu, gelişimi ve bugünkü görünümleri diyebileceğimiz olguları temellendiren yazılardan oluşuyor. Ülke sporunun genel sorunları başlığı altında toparlayabileceğimiz diğer yazılar da özellikle şiddet olgusunu çözümlemeye getirdiği farklı okuma biçimiyle bu iki ana ekseni destekliyor.

İlk ekseni oluşturan Karşıyakalı olma hali ve bir kimlik olarak taraftarlık olgusunun kökenleri, özellikle ele alındığı Emel Göksu ve Uluğ Atasoy'un metinlerinde şu şekilde temellendiriliyor: Mekâna özgü bir temsil, edinilen bir kimlik olma haliyle Karşıyakalılık; mücadele geleneğine de bağlı olarak geçmişten günümüze kadar muhalif hareketleri içinde taşıyan dinamik bir yapı arz eder. İzmir'e özgü ekonomik yapının getirdiği çatışma; çıkarlara bağlı olarak etnik köken, dil ve din ayrımları üzerinden farklılıklara toleransı geliştirir.1867 tarihli yabancıların mal edinmelerine hak tanıyan Arazi Kanunnamesi sayesinde oluşan sermaye birikimi; altyapı hizmetleri, mimari üslup, hareketli ticaret ve eğlence hayatıyla görünür olur. Cumhuriyet rejiminin getirdiği yoğun nüfus hareketlerinin tetiklediği kaynak paylaşımı ve ulaşımda ortaya çıkan çatışmalarda; hak arama kültürü pekişir, alternatif kazanımlar elde edilir. 1940'lar ve 50'ler gecekondu olgusunu görünür kılar; boş arsaların tahsisi ve deniz kıyısının doldurulmasıyla mekâna müdahaleler artar. Kamu mülkiyetinin yağmalanması üzerinden işleyen liberal dönüşüm süreci, bürokratik zaaflar ve popülist söylemin de yarattığı negatif etkiyle kıyıyı kuşatan büyüme halkaları kentsel hayatta daha da görünür olmaya başlar. Tüccar, sivil-asker ve bürokratik elitlere ait merkezler; 70'ler ve 80'lerde gecekondu gençlerinin görünür olmaya başladığı-sokak, kıyı, tribün, piyasa-mekânlar olur artık. Kentli olmaya dair dayanışma, aidiyet, yoldaşlık ve kabul edilme duygusu veren yeni taraftarlık durumu, kıyıdaki marjinal sosyal tabakalarla merkezdeki elitleri tribünde buluşturur. Herkesi bünyesinde toplayabilen demokratik taraftar kimliğinin görünümlerini sunar bu manzara; her ne kadar merkez medyada tepkisel lümpen fanatikler olarak sunulsa da.

Karşıyaka'nın daha adından başlayarak coğrafi konumuyla başka yere göre adlandırma ve 35.5 simgesiyle farklılık üzerinden kendini ifade etme anlayışı; spor özellikle futbol söz konusu olduğunda 12 Eylül darbesinin hemen ertesinde demokratik taleplerin hiçe sayıldığı bir toplumda, İzmir özelinde, Karşıyaka-Göztepe rekabetinde görünür oldu. Bu rekabetin tarihi kökeni; bugünkü Karşıyaka'nın bulunduğu Körfez'in kuzeyinde yaşayan eğlenceye düşkün, reaktif ve savaşçı Aiollerle, Göztepe'nin bulunduğu güneyde yaşayan planlı ve düzenli İyonlar arasındaki geçmişte olup bitenlere dair tarihsel fantazmaya dayanıyor. Kentin spor dinamiğini oluşturan Karşıyaka-Göztepe rekabeti kendi evinde ve deplasmanda takımını destekleyen taraftar gruplarının maçlara seçerek gitmesiyle ön plana çıkıyor.Taraftarın ikili yapısı elit ve saldırgan bölümler olarak tribüne yansıyor.Rekabete dair efsane 16 Mayıs 1981'de 2.Lig şampiyonluğuna oynayan bu iki takımın maçını 80 bin kişinin izlemesiyle pekişti.Şimdilik uzak gözükse de Süper Lig'e çıkma ihtimali olan bu iki takımın semtlerindeki modern statlarda oynayacakları maçlar, Türkiye futboluna yeni bir dinamizm, alternatif rekabet ve derbi merkezi kazandırabilir. Burada bir parantez açıp özellikle İzmir takımlarının Süper Lig'in kıyısından döndüğü dönemlerde spor medyasında hakkında yazılar çıkan İzmir kulüplerinin birleştirilmesi önerisine, kitabı da derleyen Yiğit Akın'ın yazısından hareketle değinmek gerekiyor. Cehalet ve kibrin yansıması olarak İstanbul kulüplerini merkez diğerlerini figüran olarak gören bu anlayış, kulüplerin geçmişlerini ve kimliklerini görmezden geliyor.1937'de denenen ancak başarısız olan İzmir kulüplerinin birleştirilmesi projesi o dönemde sporun eğlence ve boş zaman etkinliği olmaktan çıkıp devlete sorumluluk duygusuyla yerine getirilen bir aktivite ve buna bağlı olarak sporun kitlesel ölçekte uygulanmasını destekleyen bir anlayışın ürünü olarak hayata geçirilmeye çalışılmıştı.Rejimin temsilcilerinin spora müdahale süreciydi.Kulüp tarihsel kimliklerine bağlılık ve kulüp temsilcilerinin direnci bu projeye engel oldu.Yukarıdan aşağıya doğru yapılan müdahalelerin başarısızlığı göz önündeyken bu ve buna benzer projeleri tekrar tekrar öneren spor yazarlarının cehalet ve nobranlıkları olumsuz eleştiriyi hak ediyor.

Kitabın ikinci ekseni, Karşıyaka semti ve KSK'nin bireylerin kimliğinin oluşumundaki rolü üzerine öznelliğin daha ağır bastığı; Erdal Önal,Müjdat Bilgiç,Hakan Gülseven,Altuğ Akın,Serhan Ada ve Serkan Boyacıoğlu yazılarından oluşuyor.Taraftara "Ben Karşıyakalıyım." dedirten süreç; kavgaya benzeyen maç sohbetleri, özellikle İstanbul takımlarıyla yapılan maçlar ve İzmir derbileri dönüşü semt halkı-futbolcu-taraftar-yönetici birlikteliğinin yarattığı coşku ya da mağlubiyet sonrası yaşanan kederlere dair anıların toplamından oluşuyor. Kişisel kimliğin oluşumunda belki de en temel öğe olan anılar; şampiyon olunan ve şampiyonluğa yaklaşılan maçlar, özellikle deplasman maçlarında gidilen kentler, otobüs mavraları, statlar, polisle yaşanan arbedeler, üretilen slogan ve tezahüratları içinde taşıyan bir olay ya da bir diyalogtan hareketle oluşuyor,anlatıldıkça dönüşüyor,kimliği besliyor. Karşıyakalı oluş süreci farklı bir ifadeyle; mekân olarak Karşıyaka sınırları içerisinde doğup büyüme anlamında bir zorunluluk, aile-mahalle-arkadaş etkisiyle daha uzun bir süreçte verilen kararın açıklanma biçimi olarak ise bir seçimdir. Aidiyet ve kulüp içi ilişkilerin yeniden üretimi; işte bu kimliğin aniden ortaya çıkan sloganlar, tribün şovları, duvar yazıları, dernek oluşumları, internet örgütlenmeleri, yıldönümü kutlamaları, şenlikler ve kampanyalarla dışavurumuyla gerçekleşir. Diasporadaki Karşıyakalıların da mekâna duydukları derin özlemle dahil oldukları bu süreç; sportif başarıları en iyi ihtimalle geçici olan, ekonomik, idari, medyatik gücü neredeyse bulunmayan bir spor kulübünün doğduğu coğrafyayı temsil etme gibi meşru bir beklentiyi karşılıyor belki de. Dilden dile aktarılan hikâye ve rivayetlerle adeta bir aziz mertebesine yükseltilen Gode Cengiz'in biyografisi ise cefakar, mücadeleci ve sportmen kimliği ile yeni kuşaklar için geçmişten devralınan ve günümüzde yaşatılmaya çalışılan bir kahraman, bir model olarak sunuluyor.

Kitabın iki eksenini oluşturan köken ve kimlik temalarını destekleyen ülke sporunun genel meseleleri ise Ahmet Talimciler ve Cem Karagözlü'nün yazılarında ele alınıyor. Yaklaşık 50 yıllık süreçte KSK-basın ilişkilerinin nasıl bir seyir izlediği Yeni Asır gazetesinin spor sayfalarındaki Karşıyaka ile ilgili haber başlıkları onar yıllık periyotlara ayrılıp yorumlanarak ortaya koyulmaya çalışılıyor.Haber başlıklarının ortak özelliği şiddet söylemi üreten bir dil üzerine kurulmaları.Ege takımlarını biz, diğer takımları öteki olarak kurgulayan bu dil 2000'lerde doruk noktasına ulaşıyor, günlük hayatta da şiddet pratikleri üretiyor.Karşıyakalı taraftar grubunun Ege TV baskını ve Karşıyakalı taraftarlardan Özgür Soylu'nun Bandırma deplasmanına giderken öldürülmesi bunun somut kanıtı. Bu olumsuz durum için çözüm önerisi şu: Karşıyaka'ya özgü mekan-taraftar-kulüp bütünleşmesinin yarattığı farklılık duygusu, diğer taraftar gruplarıyla bir araya gelerek üretilebilecek modellerin de katkısıyla, basının sürekli dolaşıma soktuğu bu şiddet üreten dilin önüne geçebilir.Siyasal alanda demokrasi, iktisadi alanda ise liberal ekonominin büyük oranda temel değer olduğu günümüz dünyasında; taraftarlar demokratik değerler etrafında örgütlenerek, yönetimler ise profesyoneller tarafından liberal değerlerle uyumlu bir biçimde idare edilerek diğer kulüplerin sorunlarına çözüm olabilecek alternatif modeller üretebilirler.

Kitapta Karşıyaka ve basketbol ilişkisi üzerine de iki yazı olduğunu belirtmek gerek.Yazıların ilki olan Necat Kuymulu otobiyografisi; yazarın öncelikle çocukluk dönemi eğitim sürecinde basketbolla tanışması, oyunculuk, taraftarlık, spikerlik ve altyapıyı kurma hamlesine bağlı olarak 1986/87 sezonunda Lig ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın kazanılmasıyla doruk noktasına ulaşan süreci anıların da desteğiyle gözümüzde canlandırıyor. Diğer yazıda ise Mert Uyar basketbol takımının kurulduğu 30'lardan günümüze kadar olan tarihsel sürecin ayrıntılı bir dökümünü yapıyor. KSK basketbol takımının alternatif bir model anlamında temel özellikleri olarak ön plana çıkan; A takımın altyapı oyuncularını merkez alarak oluşturulması, sponsor desteğiyle oluşturulan özerk bütçeleri yöneten özverili yöneticilerin varlığı ve oyun kurallarını bilen renkli taraftar tipi gibi olguların başka kulüplere örnek olabileceğini ve KSK'nin de kendi geleceğini bu değerler üzerinden kurabileceğini düşünüyoruz.

KafSinKaf
Derleyen: Yiğit Akın
İletişim Yayınları


Yazar: Serkan PARLAK - Yayın Tarihi: 06.03.2013 11:07 - Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 17:30
4076

Serkan PARLAK Hakkında

Serkan PARLAK

1975 yılında Bilecik'te doğdu. Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.

Derlediği "Başka Semtin Öyküleri" adlı öykü kitabı Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi, ilk romanı “Ormanın Kıyısı” Roza Yayınları , “Kasabadan Kente Doğru, Cemil Kavukçu Öykücülüğü” adlı derleme deneme-inceleme kitabı ise Günce Yayınları tarafından yayımlandı. Editör ve düzeltmen olarak yaklaşık kırk kitabı yayına hazırladı.

Gazete kitap tanıtım eklerinde -Radikal Kitap, Akşam Kitap- dergilerde -Notos, Varlık, Roman Kahramanları- 2015 sonrasında ağırlıklı olarak dijital mecralarda -Oggito, edebiyathaber, kitaphaber, literaedebiyat, k24kitap, edebiyatburada- kitap tanıtım, eleştiri, inceleme, deneme ve çağdaş sanat yazıları yazdı.

Halen İstanbul’da yaşıyor, MEB’de Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışıyor. Defne’nin babası.

Serkan PARLAK ismine kayıtlı 106 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 3 kitap bulunmaktadır.

Twitter Kitap Satış Sitesi Kitapyurdu.com