Kâinattaki En Yüksek Otoriteyi Tanıyalım, İlahiyat, Misafir Köşesi

Kâinattaki En Yüksek Otoriteyi Tanıyalım yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Kâinattaki En Yüksek Otoriteyi Tanıyalım

13.07.2012 10:08 - Misafir Köşesi
Kâinattaki En Yüksek Otoriteyi Tanıyalım

Ersin Kendir, kitaphaber okurları için değerlendirdi.

İslam dinine ilk adım kelime-i şahadet ile atılır ve kul kendini İslam'a teslim eder. Müslüman olan her insan diğer dinlerde olduğu gibi dininin gereklerini öğrenmek ve rabbinin rızasını kazanmak arzusundadır.

Vazifesini bilen insan dünya ve ahirette bahtiyar olur, fakat dünyada kul olamayan ahirette kül olmaya mahkûm kalır. Hasan el-Hudaybi der ki: "İslamı önce göğüslerinizde, gönüllerinizde hâkim kılınız; yeryüzünde, beldenizde de İslam hâkim olacaktır." Bu minvalde Ra'd Suresinde "Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez." buyrulmaktadır. Kur'an'ın ikazına kulak verilemediği sürece İslam toplumu İslam ile yücelmek yerine zillete duçar olmuştur. İslami emirlere ve kur'an'a itaat edebilmek için evvela bilmemiz gerekenleri ihmal etmemeliyiz. Bu konuda üstadın belirttiği gibi çok tafsilata girmeden temel çerçeveleri ile herkesin anlayacağı şekilde temel meseleler izah edilmiştir. 1932'de Urduca yayınlanan eser pek çok okulda ders kitabı olarak okutulmuş, çok farklı dillere tercüme edilmiştir.

Kul olarak Allah'ın rızasını kazandıracak yaşam tarzının yaşanabilmesi için ilk önce rızayı ilahiye götürecek yollar bilinmesi gerekmektedir. 'Her yaşam tarzı bir din, her din bir yaşam tarzıdır' buyruğunca bilmediğimiz bir dini yaşayamayız. Bilinmesi için de, Allah insana bilgi edinme kabiliyeti, düşünme ve muhakeme yeteneği vermiştir. Üstad bu eserinde; İslam'a ilk adım nasıl atılmalı?, İslam'a teslim olmak için neler bilmeli? Gibi temel kavramlar çerçevesinde temel konulara tefekküri bir izah metodu ile yaklaşmış olup akılları ve gönülleri doyurucu misaller ile okura sunmuştur. Konu başlıkları olarak; İslam'ın anlamı, iman ve itaat, peygamberlik, iman esasları, islamın şartları, din ve şeriat gibi temel konular ile Müslüman şahsiyeti inşaya çalışmıştır.

Günümüzde gayr-i Müslim'i İslam'a davet ederken kendi hizip ve grubuna davet edenlere nazaran bu eserde kur'an-ı kerim ekseninde iman, itaat, şirk, din, şeriat, ibadet, konuları anlaşılabilir örneklerle izah edilmektedir. İman esasları konusunda Kur'an-ı kerim'de muhtelif ayetlerde sadece beş tanesi; Allah'ın birliğine iman, meleklere iman, kitaplarla iman, peygamberlere iman ve ahrete iman birlikte zikredilmektedir. Üstad burada kader meselesini hadis-i şerifte 'velkadri hayrihi ve şerrihi' de imanın esasları sayılmıştır diyerek kader meselesini de izah buyurmaktadır. Özellikle bu eseri okurken imani konuların tefekküri manada misallerle izah edilmesi sanki risale-i nurları mütalaa ediyormuş hissi vermektedir.

Aracısız ve şirksiz bir şekilde kur'an'a yönel ve "kendine gel", insan olduğunu hatırla, elest bezminde verdiğin sözü tut mesajı İslam'a ilk adım adı altında bizlere sunulmuştur. Konulara girerken evvela teorideki izahı yapılıp ardından ayetler ile keskinleştirilip son noktayı tefekkür deryasına dalarak yapmamıza vesile olmaktadır. Bu hakikatler kavrandığında her samimi mü'min'in dilinden elhamdülillah nidası yükselecektir muhakkak. Zira peygamberler bahsinden örnek verecek olursak insanoğlu başıboş bırakılmadığı için, yaratanına karşı vazifesini peygamberler aracılığı ile öğrendiği için ne kadar şükretse azdır. Allah'ın insana verdiği her nimet şükre vesiledir muhakkak.

İnsanın dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi hâlık-ı kâinatı tanımak ve O'na iman edip ibadet etmektir. Bu sebepten rabbimizin emirlerine karşı gelmekteysek dünyadaki yaratılmışların en güvenilmezi biz oluruz. Zira kâinattaki en yüksek otoriteye karşı bunu göze alabilen, aynı şeyi aciz insanoğlu ile olan ilişkilerinde de yapmayacağı hususunda garanti olabilir mi?

İslama İlk Adım
Ebu'l Alâ Mevdûdî
İnkılâb Basım Yayım
Tercüme: Serdar Güzey


Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 13.07.2012 10:08 - Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 16:38
3320

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 820 yazı bulunmaktadır.