Karbon Demokrasi Petrol Çağında Siyasal İktidar, Düşünce, Uğur CUMAOĞLU

Karbon Demokrasi Petrol Çağında Siyasal İktidar yazısını ve Uğur CUMAOĞLU yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Karbon Demokrasi Petrol Çağında Siyasal İktidar

04.08.2017 09:00 - Uğur CUMAOĞLU
Karbon Demokrasi Petrol Çağında Siyasal İktidar

Fosil yakıtlar, modern demokrasinin hem imkânının hem de sınırlarının oluşmasına imkân tanıdığı gibi eserde bahsedildiği üzere, adına ‘karbon demokrasi’ denilen siyasal bir kavramında oluşmasını sağlamıştır. Durmadan demokrasiye ihtiyacı olan ülkeler olarak lanse edilen doğu toplumları bu eserde, demokrasi adı altında pazarlanan sözde özgürlüğün, aslında karbon yakıtların kaynaklarının mücadelesini veren batının bir mücadele alanı olduğunu tarihi ve belgeleriyle irdelemektedir.

Özellikle fosil yakıt kaynaklarının yoğun olarak çıkarıldığı ve işlendiği ülkelerde, geçmişten günümüze kadar, sanayi devrimi sonrası kömürle başlayan ve üretim elemanlarının temel gereksinimi ve kaynağı haline gelen petrol ve doğalgaz rezervlerinin kaynak alanlarının, nasıl bir maske ile perdelendiğinin ve bu perde ardında sürdürülen enerji hatları mücadelesinin tarihsel bir kronolojisi bu eserde incelenmiştir.

Özgürlük ile maskelenen petrol ve demokrasi ikilemi, hep ‘daha başarılı bir demokratikleşme’ üzerinden üretilen siyasal krizler ve buna bağlı olarak görev alan iktidar odakları, sadece sömürü alanını ve hegemonyasını güçlendirmekle kalmamış, bu durum aynı zamanda bir ortak akıl olarak kendi zihinsel pratiklerini, parametrelerini ve reflekslerini de geliştirmiştir.

Uluslar arası ilişkiler ve diplomasi sahasının, jeopolitik ve jeostratejik saiklerin etkin olduğu bir alan olması ve eserde üzerinde durulan en önemli etken olarak, yeraltı ve yerüstü kaynakların zenginliği ve bu kaynaklara yakınlık ve uzaklığın demokrasiye(!) geçişte nasıl önemli bir rol oynadığı da eserde tartışılan ehemmiyetli konular arasındadır.

Sanayi devriminden günümüze kadar değişen enerji kaynakları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan farklı siyasal zihni dönüşümler, tüm dünyayı etkileyen enerji hatları hakimiyeti sorunu ve zihinsel farklılıkların sebep olduğu savaşlar, (tüm dünyayı etkileyen büyük çapta olaylar olarak 1. ve 2. Dünya Savaşı) halen günümüz uluslar arası politikalarının merkezinde yer almaktadır.

Fosil yakıtlar, uluslar arası finans sisteminin en önemli parçası olarak önemini sürdürmektedir. Bu vazgeçilmez etmenlere bağlı olarak kurulan tüm politik ilişkiler ve uluslar arası kuruluşlar ve birlikler, yapılan tüm siyasi antlaşmalar, buna bağlı olarak gelişen politik aklın kullandığı tüm illegal örgütler, kavganın büyüklüğünü görmek için eserin tarihsel bir perspektifle bize sunduğu ‘sosyo-teknik’ bir mücadeledir. Zira eserinde vurguladığı gibi gezegenimizin uzun vadeli geleceğini korumaktaki dirayetsizliğimizin ağır faturası bize iklim bunalımı olarak geri dönecektir.

Karbon Demokrasi

Petrol Çağında Siyasal İktidar

Timothy Mitchell

Açılım Kitap

Mart 2014

İstanbul

414 Sayfa


Yazar: Uğur CUMAOĞLU - Yayın Tarihi: 04.08.2017 09:00 - Güncelleme Tarihi: 31.07.2017 14:59
2556

Uğur CUMAOĞLU Hakkında

Uğur CUMAOĞLU

Yazar, Şair, Sosyolog, Sinema Eleştirmeni, Talebe.Yazıları ve şiirleri Beyaz Gemi, Temrin, Ayasofya, Bilge Adamlar, Muşta, Yolcu, Temmuz, Birnokta, Yedi İklim, Dergâh, Mahalle Mektebi, Mostar dergilerinde; Edebifikir.com, Kitaphaber.com.tr, Jurnalortadoğu.com da yayımlandı. Yeni Başlayanlar İçin Dünya adlı yayımlanmış bir kitabı var. 

Uğur CUMAOĞLU ismine kayıtlı 54 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 5 kitap bulunmaktadır.