Kebikeç, Bilal CAN

Kebikeç kitabını ve Bilal CAN kitapları hakkındaki tüm bilgileri Kitaphaber.com.tr sitemizde bulabilirsiniz.

Kebikeç

KitaplarımızBilal CAN - 2019.11.11
Kebikeç

Uzun zamandır kitaplar üzerine eleştiri, değerlendirme yazıları yazan, kitaphaber.com.tr'nin kurucularından Genel Yayın Yönetmenimiz Bilal CAN'ın "kitaplardan kitaplara baktım" sözüyle aktardığı "Kebikeç" adlı eser İzdiham Yayınları arasından okuyucularla buluştu.

Eser, kitap eleştirisi ve değerlendirmesi üzerinden hareketle 4 bölüme ayrılara sunulmuştur.

Eleştirinin işlevi ve görevi üzerinden hareketle Roman, Öykü/hikâye, şiir, deneme türlerini ayrı ayrı bölümler halinde ele alan Can, eleştiri kültürünün ülkemizde gittikçe ortadan kalktığını, özellikle eleştirinin olumsuz yanına dair anlamın gittikçe yaygınlaştığını da aktarmaktadır.

Kebikeç, kitapları koruduğuna inanılan kitap perisi, kitap meleği olarak mitolojik bir unsur, kültürel bir değer olarak kullanıla gelen bir isim olarak yayın dünyasında sıkça ismi zikredilen bir olgu haline dönüşmüştür. Bilal CAN da "Kebikeç" i eleştirmenlik kurumuyla bağlantı kurarak aktarmaktadır. Ona göre Kebikeç, iyi kitapları koruyan, kötü kitapları ortadan kaldıran bir olgudur. Eleştirmenliğin de tıpkı Kebikeç gibi bir işlev görmesini, iyi kitapları mümkün mertebe koruması, insanlara ulaşımını kolaylaştırmasını, kötü kitapların ise bir amme hizmeti olarak ortadan kaldırılması görevleri olduğunu aktarmaktadır.

Kebikeç adlı eserinde CAN, 4 bölümde ele aldığı türlere dair kitap değerlendirmeleri ve eleştirileri de ortaya koyarak bu için uygulama alanında nasıl yapılması gerektiğini de gözler önüne sermektedir. Bu kitap ayrıca örneklerle gösterildiği üzere, bir kitabın düz bir okumayla okunmanın eksik okuma olduğunu da gözler önüne sermektedir. Örneğin Mustafa Kutlu'nun eserlerindeki kültürel unsurların ve George Orwell'ın eserlerinde kavramlara boğmadan aktardığı oligarşik yapılanmanın edebi eserlerde nasıl işlendiğini, nasıl aktarıldığını gözler önüne sermekte, ayrıca edebi eserlerin salt bir edebi ürün olmadığını, onu ortaya koyan yazarın, müellifin zihin dünyasına göre farklı anlamlara da gelebileceğini göstermektedir.

CAN, ayrıca bu eserinde birçok yazar ve şairin eserlerini ele alarak, salt vitrinde duran, sürekli tüketim nesnesi haline getirilen kitapları değil, ayrıca iyi eserler olup pek gözükmeyen eserleri de gözler önüne sermektedir.

Kebikeç
Bilal Can
İzdiham Yayınları
216 Sayfa
2019, İstanbul


Satın Almak İçin


Kitapla İlgili Yayımlanmış Yazılar