Kelimelerin Büyülü Dünyası: 30 Milyon Kelime, Düşünce, Ayşe BAĞCA

Kelimelerin Büyülü Dünyası: 30 Milyon Kelime yazısını ve Ayşe BAĞCA yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Kelimelerin Büyülü Dünyası: 30 Milyon Kelime

16.02.2021 09:00 - Ayşe BAĞCA
Kelimelerin Büyülü Dünyası: 30 Milyon Kelime

İnsanı insan kılan en değerli araçlardan biri ve de en önemlisi dildir. Dil bir iletişim gereci olmanın yanında tecrübe ve insani kodlarımızı bir diğerine aktarma aracıdır. Dili şekillendiren ise kelimelerdir. Kelimeler, dokundukları noktalara göre nasıl bir mucize oluştururlar işte bunu Dana Suskind "30 Milyon Kelime" kitabıyla gözler önüne sermektedir.

Dana Suskind, ABD'de yaşayan bir pediatrik koklear implant cerrahıdır. Yani duyma yetisi eksik veya hiç olmayan çocukların bir takım cihazlarla duymasını sağlıyor. Duymak ve kelimelerle ilişkinin başladığı anın mucizesini yaşayan Suskind, duyulan kelime sayısı ve öğrenme üzerine bir takım araştırmalar yapar. Bu araştırmalar ve elde edilen verilere dayanarak ebeveynlerin çocukları ile yapmış oldukları sohbetlerin çocukların zihinsel gelişimi için çok önemli olduğu gerçeği ile karşılaşır. Duyulan olumlu kelime sayısının miktarı, gelecek yıllardaki başarı oranında ciddi farklılıklar gösterdiğini keşfeder. Fakat Suskind'in asıl üzerinde önemle durduğu mesele, erken çocukluk dönemi diye tabir edilen 0-3 yaş arası ebeveyn ve çocuk ilişkisidir. Belki Freud'un çocukluk dönemi teoreminden de etkilenilerek 0-3 yaş arasının kritik yaş aralığı olmasını bilimsel çalışmalarla da destekleyerek öneminden her fırsatta söz etmiştir.

30 milyon kelime, 0-3 yaş arasında bir bebeğin duyması gereken kelime sayısıdır. Peki, bu kadar kelime bir bebeğe nasıl aktarılacak ve ne tür kelimelerden oluşacak? İşte bunun üzerinde yoğun çalışmalar yapan doktor Suskind, bize "3k" stratejisinden bahsediyor. Üçk nedir peki.

-kavrayın

-konuşun

-karşılıklı yapın

 1. k yani kavramak; ebeveynin çocuğun odaklandığı şeyi keşfetmek için çaba gösterip, onu keşfettikten sonra onun da o şeye odaklanması.
 2. k konuşmak; odaklanılan konu üzerine çocuğun da ilgi ve yönlendirmeleri doğrultusunda açıklama yapmak, tanımlamak, sohbet ortamı oluşturmak.
 3. k karşılıklı yapmak; bu sohbetin çocuğun da ilgisini çekebileceği ve katılımını sağlayacağı bir hale getirmek.
 4. Kitapta bununla ilgili örnekler verilirken, matematiksel zekânın gelişimi gibi konularda da yönlendirme ve örneklendirmeler mevcuttur. "Bir ebeveynin çocuğu ile konuştuğu kelimelerin sayısına ve konuşma şekline bakarak söyleyebiliriz ki; ebeveyn dili matematik, uzamsal akıl yürütme ve okuryazarlıktaki potansiyellerimize erişme kabiliyetimizin yanı sıra davranışımızı, stres karşısındaki tepkimizi, azmimizi ve hatta ahlaki kişiliğimizi etkiler." Burada kelimelerin iyileştirici, olumsuzluklara karşı bizi kavi kılan gücünü de keşfediyoruz. Zihnimizdeki kelimeler oranında düşünebildiğimiz, o oranda hayal kurabileceğimiz ve kendimizi şekillendirdiğimizden yola çıkarak kutsal metinlerden de insanın üstünlüğü öğrendiği kelimeler doğrultusunda kanıtlanmıştır.

  30 milyon kelime seferberliğini Dr. Dana Suskind, daha faydalı ve başarılı bireyler yetiştirme ve bunu bütün bir ülkesine yayıp kazandırma azmi ile harekete geçmiştir. Bunun için; "değişimi tetiklemek için hem bilimi hem de çocuğu, o çocuğun ileride olacağı yetişkini ve o yetişkinin yaşayacağı ülke için nihai sonuçları anlayan bilinçli ve evrensel bir çaba gereklidir." İfadeleriyle kullanır. Bu çalışma sırasında pek çok ebeveynin hayatına dokunulmuş, bir kolektif bilinç oluşmasına zemin hazırlanmıştır. Ebeveynlerin çocuklarının zihinsel gelişimleri adına gösterdikleri çabaları ara ara örnek olarak satır aralarında görmek mümkün. Bu ebeveynlerden bir tanesi de James. James, on üç aylık oğluyla ilgilenen genç bir baba. James OMK (otuz milyon kelime) eğitiminde öğrendiklerini ebeveyne olan bütün arkadaşlarıyla paylaşarak, herkesin eşit avantajlara sahip olmasını istiyor, bunun için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Kelimeleri yayarak çocukların bilinçli ve entelektüel gelişiminin kültürel temeli olan kaynaşmış bir topluluk hayal ediyor.

  30 milyon kelime, çocuklarımızın zihinsel ve sosyal gelişimi için oldukça faydalı bilgiler içeren kütüphanelerimizde daima bulundurmak isteyeceğimiz bir kitap. Birkaç ana konudan anacak bahsedebildik burada, çokça altı çizilecek satırlar olduğu muhakkak. Ebeveynler için bilimsel temelli iyi bir rehber olacağını düşünerek tavsiye ediyoruz.

  30 Milyon Kelime
  Dana Suskind
  Buzdağı Yayınları
  297 Sayfa


  Yazar: Ayşe BAĞCA - Yayın Tarihi: 16.02.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 13:39
2546

Ayşe BAĞCA Hakkında

Ayşe BAĞCA

1983 Haziran ayında doğdu. Zaman içerisinde çeşitli dergi ve edebiyat sitelerinde yazdı. Kitaphaber'le yoluna devam ediyor. 

Ayşe BAĞCA ismine kayıtlı 47 yazı bulunmaktadır.

Twitter