Kırk Emir - Kul Sadi Yüksel, İlahiyat, Ferhat ÖZBADEM

Kırk Emir - Kul Sadi Yüksel yazısını ve Ferhat ÖZBADEM yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Kırk Emir - Kul Sadi Yüksel

06.06.2011 18:33 - Ferhat ÖZBADEM
Kırk Emir - Kul Sadi Yüksel

İlim ve irfan ehli olan Kul Sadi Yüksel hocanın, ümmetin eksik olduğu konuları tespit edip, ayet ve hadis ile çözümlerini ortaya koyduğu bir eser.

Kırk hadis geleneğinin izlerini taşımak ile birlikte, eser 40 ayet 40 hadis çalışması olarak okuyucunun istifadesine sunulmuş. Eser, Üstad imam Nevei'nin Riyazus Salihin adlı eserinin yöntemi ile hazırlanmış. Önce konu başlığı, konu ile ilgili ve akabinde konu ile ilgili hadisler verilmiş.

Hadislerin alındığı kaynaklar, ümmet tarafından sahih olarak kabul edilen hadis kaynakları. Bir kısım tefsirlerden istifade edilmiş. Müellifin kendi yorumu yok denecek kadar az olması yönü ile dikkat çekiyor.

Eserde ele alınan konular:

Allah'tan yardım dilemenin şartları: Bakara 153. ayet meal tefsiri verilerek, Sabır ve Namaz ile Allah'tan yardım dilemek gerektiği anlatılıyor.

Helal rızık: Bakara 172. ayet meal tefsiri ile helal rızık ve önemi üzerinde duruluyor.

Kısas: Bakara 179. ayet meal tefsiri ile insanlar için kısasta hayat olduğu konusu ayet ve hadisler ile işleniyor.

Teslimiyet: Bakara 208 ve 209. ayet meal tefsirleri ile Müslim olmak konusu anlatılıyor.

İnfakta acele etmek: Bakara 254. ayet meal tefsiri ile infak ve infakta acele etmenin önemi üzerinde duruluyor.

Geçersiz sadaka: Bakara 264, 265 ve 266 ayet meal ve tefsiri ile sadakanın geçerli olmasının şartları izah ediliyor.

Allah ve Resulune savaş açmak: Bakara 278-281. ayet meal ve tefsiri ile konu izah ediliyor.

Gayri Müslimlere uymamak: Ali İmran 100 ve 101. ayet meal ve tefsiri ile gayri Müslimlere benzemenin yasaklanması ve sakıncaları üzerinde duruluyor.

Müslüman olarak ölmek: Ali İmran 102 ve 103. ayet meal ve tefsiri ile konu anlatılıyor.

Müminin sırdaşı mümindir: Ali İmran 118-120. ayet meal ve tefsiri ile müminlerin müminleri sırdaş edinmeleri gerektiği, mümin olmayanları sırdaş edinmemeleri konusu işleniyor.

Sabır: Ali İmran 200. ayet meal ve tefsiri ile sabırda yarışmak ve sabır-cihad ilişkisi üzerinde duruluyor.

Büyük günahlardan sakınmak: Nisa 29-31.ayet meal ve tefsiri ile büyük günah olarak faiz, kumar, hırsızlık, gasb, rüşvet, tartıda hile, malda hile izah dildikten sonra, bir hadis delil getirilip intihar etmek günahı da izah ediliyor.

İtaat ve İman: Nisa 59. ayet meal ve tefsiri ile iman ve itaat ilişkisi üzerinde duruluyor.

Tedbirli olmak: Nisa 71-74. ayet meal ve tefsirleri ile müminlerin tedbirli olması ve ne şekilde tedbir almaları gerektiği konusu ayet ve hadisler ışığında izah ediliyor.

Adaleti ayakta tutanlar: Nisa 135. ayet meal ve tefsiri ile adalet ve adaleti ayakta tutmanın önem üzerinde duruluyor.

İmanı yenileme: Nisa 136. ayet meal ve tefsiri ile, imanın şartları ele alınıyor.

Kafirleri dost edinmemek: Nisa 144-147. ayet meal ve tefsirleri ile müminlerin kafirleri dost edinemeyeceği konusu işleniyor.

İyilik ve Takva üzere yardımlaşmak: Maide 2. ayet meal ve tefsiri ile konu izah ediliyor.

Tevekkül: Maide 11. ayet meal tefsiri ile müminlerin sadece Allah'a tevekkül edecekleri konusu işleniyor. Bedir, Huneyn, hicret ve yeryüzünde mustazaf durumda iken tevekkül nasıldı örnekleri ile konu izah ediliyor.

Allah'ın sevdikleri: Maide 54. ayet meal ve tefsiri ile Allah'ın sevdiği kullarını cihad edenler ve kınayıcının kınamasından korkmayanlar olduğu konusu izah ediliyor.

Helali haram kılmayın: Maide 87 ve 88. ayet meal ve tefsirinde helali haram kılmanın sakıncaları ve bu durumun haddi aşma olduğu konusu işleniyor.

Doğru yolda olmak: Maide 105. ayet meal ve tefsiri ile konu izah ediliyor.

Savaştan kaçmak: Enfal 15-18 ayet meal ve tefsiri ile savaştan kaçmanın vebali üzerinde duruluyor.

Muttakilerin ödülü: Enfal 29. ayet meal ve tefsiri ile, muttakilerin ödülünün, doğruyu yanlıştan ayıran bir nur bir anlayış verileceği konusu izah ediliyor.

İman edenlerin dikkatine: Tevbe 23 ve 24. ayet meal ve tefsiri ile, müminlerin (akrabaları olsalar dahi) kafirleri veli edinmemeleri gerektiği konusu işleniyor.

Müşrikler pisliktir: Tevbe 28. ayet meal ve tefsiri ile müşriklerin necis olduğu ve mescidi harama yaklaştırılmaması emri ele alınıyor.

Sadıklarla beraberlik: Tevbe 119. ayet meal ve tefsiri ile konu izah ediliyor.

Adım Müslüman: Hac 77-78 ayet meal ve tefsiri ile, Allah'ın Müslümanlar için en güzel isim olarak "Müslüman" ismini uygun gördüğü konusu izah ediliyor.

Şeytanın adımlarına uymamak: Nur 21. ayet meal ve tefsiri ile şeytanın adımlarını takip etmenin hüsrana sebep olacağı anlatılıyor.

Edeb: Nur 27-29. ayet meal ve tefsiri ile baştan başa edeb timsali olunması gerektiği konusu işleniyor.

Zikir: Ahzab 41-44 ayet meal ve tefsiri ile, zikir ve önemi üzerinde duruluyor.

Doğru sözlü olmak: Ahzab 70-71. ayet meal ve tefsiri ile, takvanın gereği olarak doğru sözlü olmak konusu işleniyor.

Fasıkın haberi: Hucurat 6-8. ayet meal ve tefsiri ile fasıktan alınan haberin araştırılması gerektiği aksi taktirde hüsrana sebep olacağı konusu izah ediliyor.

Ahret hazırlığı: Haşr 18-20. ayet meal ve tefsiri ile konu izah ediliyor.

Biat: Mümtehine 10. ayet meal ve tefsiri ile biat konusu işleniyor.

Yapmayacağı şeyi söylememek: Saff 2-4. ayet meal ve tefsiri ile konu izah ediliyor.

Azaptan kurtaracak ticaret: Saff 10-13. ayet meal ve tefsiri ile mal ve can ile cihad etme konusu üzerinde duruluyor.

Ensarullah: Saff 14. ayet meal ve tefsiri ile Allah'ın yardımcılarının kim olduğu konusu izah ediliyor.

Kırk Emir
Kul Sadi Yüksel
Yenda Yayınları


Yazar: Ferhat ÖZBADEM - Yayın Tarihi: 06.06.2011 18:33 - Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 23:18
3596

Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ

Düşünce: 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed

Araştırma: Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları

Roman: Brezilya, Muaz, Muhammed Mursi, Saffan Bin Muattal

Şiir: Ebrulim.

Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

SERİ ÇALIŞMALARI

Tavsiyeler Serisi (10 Kitap):

Aliya İzzetbegoviç, Fethi Yeken, Hasan El Benna, Hasan En Nedvi, Malcolm X, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El Karadavi

Roman (Beşir Serisi, 6 Kitap):

Beşir ve Sultan Abdulhamid, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Gazali, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Selahaddin Eyyubi.

Biyografik Roman (Öncüler Serisi, 14 Kitap):

Aliya, Hasan el Benna, Malcolm X,  Mehmet Akif, Mehmet Akif İnan, Meryem Cemile, Metin Yüksel, Mevdudi, Muhammed Ali, Necip Fazıl, Ömer Muhtar, Said Halim Paşa, Seyyid Kutub, Zeynep Gazali.

Mesajlar Serisi (15 Kitap)

Ali Fuat Başgil, Aliya İzzetbegoviç, Cemil Meriç, Fethi Yeken, Hasan El-Benna, Hasan En-Nedvi, Malcolm X, Mehmet Akif Ersoy, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El-Karadavi

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 214 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 17 kitap bulunmaktadır.