Kitap Raporu 7 : Yeni Çıkan Eserler (Mayıs, 2022), Yeni Çıkanlar, Yeni Çıkanlar

Kitap Raporu 7 : Yeni Çıkan Eserler (Mayıs, 2022) yazısını ve Yeni Çıkanlar yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Kitap Raporu 7 : Yeni Çıkan Eserler (Mayıs, 2022)

03.06.2022 09:00 - Yeni Çıkanlar

Her ay düzenli olarak yayımlamış olduğumuz Yeni Çıkan Eserler seçkimizin bu sayısı biraz tarih biraz da kültür ağırlıklı oldu. Yayıncıların yaz dönemine (kitap satışlarının ve yayınlarının çok düşük olduğu döneme) girmek üzere olması ve çok az kitap yayınlanması sebebiyle bu ayki seçkimizi Nisan ve Mayıs aylarında yayınlanmış çeşitli kitapları inceleyerek hazırlamak durumunda kaldık. 16 kitap dikkat çekici geldi. İlaveten bir kitap serisini de yayınevlerinin dikkatine sunmak gereği hissettik. Her zaman olduğu gibi bu ayki seçkimiz babil.com sitesi kullanılarak derlenmiştir.

kitap-raporu-7-yatay

Gelecek Nasıl Gelecek / Jim Al-Khalili Khalili / Domingo Yayınevi

gelecek-nasil-gelecek Kendi kendini tamir eden bisikletlere, yoldan elektrik üreten sürücüsüz otomobillere, hava şartlarına göre kendini ayarlayan giysilere hazır mısınız? İlaçlarınızın sizin DNA'nıza özel tasarlandığı bir dünya mı, yoksa yaşanabilir bir uzay mı sizi heyecanlandırır? Yapay zekânın bizden tüm işlerimizi devraldığı bir dünyaya ne dersiniz?

Gelecek Nasıl Gelecek'te, Philip Ball, Lewis Dartnell, Gaia Vince, Adam Rutherford gibi alanında söz sahibi uzmanlar, Jim Al-Khalili'nin davetiyle önden gidip keşfe çıkarak insanlığın hayli olası yarınına ışık tutuyor. Kuantum bilgisayarları ve sentetik biyoloji gibi dudak uçuklatan teknolojilerden, iklim değişikliği ve enerji sorunu gibi hassas konulara uzanıyor; sürücüsüz araçların kaza anında kimin hayatını kurtarmaya programlanacağı ya da tedavisi imkansız bir hastalığa yakalanma riskinizi öğrenmek isteyip istememe gibi ikilemleri sorgulatıyor; totaliter "Büyük Birader" yerine trilyonlarca dijital "küçük birader" tarafından izlenmek bizi ürkütmeli mi gibi politik sorulara dair öngörülerde bulunuyorlar. Her şeyin internete bağlandığı bir gelecekte su ısıtıcınızın hack'lenmesiyle evinizin "kontrolünü kaybetmek" gibi tuhaf riskleri anlatıyor, "kıyameti yaşamış" bir dünyada nasıl hayatta kalıp uygarlığı baştan inşa edebileceğimizle ilgili sorulara ufkumuzu genişletecek cevaplar veriyorlar.

İslâm, Bilim, Müslümanlar ve Teknoloji: Seyyid Hüseyin Nasr ile Söyleşiler / Muzaffer İkbal / Ketebe Yayınları

islam-bilim-muslumanlar-ve-teknoloji-seyyid-huseyin-nasr-ile-soylesiler İslâm, Bilim, Müslümanlar ve Teknoloji: Seyyid Hüseyin Nasr ile Söyleşiler başlığını taşıyan ve Muzaffer İkbal'in gerçekleştirdiği söyleşilerin yer aldığı bu eser, günümüzde Müslümanların özellikle modern bilim ve teknoloji bağlamında karşılaştıkları önemli ikilemler üzerine odaklanmaktadır. Bu dört söyleşide, İslâmî bakış açılarını keşfetmek üzere Seyyid Hüseyin Nasr evren ve hayatın kökeni, İslâm ve bilim arasındaki ilişkinin farklı boyutları, Müslümanların modern bilim ve teknolojiye yönelik tutumları ve çevre krizi konusunda Muzaffer İkbal'in sorularını cevaplamaktadır. Bu geniş kapsamlı söyleşilerin özünde, zamanımızın en acil meselesi olarak adlandırılabilecek şey yatmaktadır: İslâm medeniyetinin gelecekteki seyri. İslâm düşüncesinin tüm çeşitliliğini kapsayan bu söyleşilere, konuyla alakalı üç metin eklenmiştir: "Bağlam" başlıklı ilk metin, ana hatlarıyla bu söyleşilerin arka planının taslağını çizmektedir; "Bilimsel Bir Araştırma Konusu Olarak Evren" başlıklı metin Allah, âlem ve insan arasındaki ilişkinin çeşitli yönlerini keşfetme çabasındadır; "İslâmî Dünya Görüşü ve Modern Bilim" ise Seyyid Hüseyin Nasr'ın Mart 1995'te Pakistan'ın İslamabad şehrinde tertip edilen Uluslararası 21. Yüzyılda İslâmî Yönetimde Bilim Konferansı'nda sunduğu tebliğ metnidir. Bu konferans, iki âlimin ilk defa bir araya gelmesine ve bir ömür sürecek manevi, entelektüel ve kalbî bir irtibatın ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

Soğuk ve Acı Barış Günleri / Aliya İzzetbegoviç / Ketebe Yayınları

soguk-ve-aci-baris-gunleri Elinizdeki bu kitap, 1996 ile 2003 yılları arasında, Aliya İzetbegoviç'in kurucusu olduğu Demokratik Eylem Partisi ve diğer halk toplantılarında yaptığı konuşmaları içermektedir. Ayrıca, aynı tarihler arasında, BM Genel Kurulu, OSCE, Avrupa Konseyi, ISESCO, Bonn Konferansı, İslam Konferansı Teşkilatı, Avrupa Parlamentosu, Bosna Hersek Barış Uygulama Konferansı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Bölgesel İstikrar Paktı Zirvesi gibi birçok uluslararası toplantıda yaptığı konuşmalar da bu eserde yer almaktadır.

Soğuk ve Acı Barış Günleri'nde yer alan konuşmaları okuduğunuzda; ülkesini ve halkını, uluslararası arenada sonuna kadar savunan bir liderin, yeri geldiğinde kendisine, partisine ve parti yetkililerine yönelik öz eleştiriden kaçınmadığını da fark edeceksiniz.

Sahaflar Kitabı: Son İstanbullu Sahaflarla Konuşmalar / Fulya İbanoğlu, Filiz Dığıroğlu, İsmail Kara / Dergah Yayınları

sahaflar-kitabi-son-istanbullu-sahaflarla-konusmalar Sahaflar kitap üretimi ve satışı, ayrıca kitap kültürü ve sanatlarıyla iştigal eden kadim bir esnaf grubu. Tarihî İstanbul'un ve ilim ve sanat merkezi bütün büyük şehirlerin ayrılmaz bir parçası. Sahaf çarşıları da öyle. Yanında yöresinde hattatlar-müstensihler, kâğıtçılar, mürekkepçiler, mücellitler, müzehhipler, kalem, divit, hokka, mistar, kalem açacağı, rih gibi yazı levazımatı yapıp satanlar gibi alt esnaf grupları var. Her dönemde ve hemen her kültür havzasında entelektüel ve estetik bir muhit. İlim-irfan pazarı… Aynı zamanda sohbetin ve bitmez tükenmez kitap "dedikodu"larının mekânı.

Matbaanın, basılı eserlerin devreye girmesiyle hayli tehavvülat geçiren, zaman içinde ilgileri ve alıp sattıkları unsurlar, kullandıkları araçlar artarak, eksilerek değişen, dönüşen sahaflar bugün de İstanbul'da ve büyük şehirlerde varlıklarını sürdürüyorlar. Bu kitap son İstanbullu sahaflardan birkaçıyla, meslekleri ve meşreplerine, kitaplara, kitap muhiplerine, yazmalara, basmalara, ilim-irfan sahibi müdavimlere, kapılarına gelen kıymetli kütüphanelere, levhalara, nadir yahut imzalı risâlelere, gazete ve dergi koleksiyonlarına, hurdacılara, kaldırım sahaflarına, elbette kendi istisnai hikâyelerine… dair yapılmış uzun sohbetlerden oluşuyor. Fotoğraflar, kitaba dair binbir çeşit görsel malzeme onlara eşlik ediyor…

Osmanlı Bahriyesinde Lojistik: İmkanlar, Kabiliyetler ve Üslerin Durumu 1867 – 1914 / Funda Sungur / Timaş Akademi

osmanli-bahriyesinde-lojistik-imkanlar-kabiliyetler-ve-uslerin-durumu Dr. Funda Songur'un Osmanlı Bahriyesinde Lojistik adını verdiği bu eser, 1867 ilâ 1914 yılları arasına odaklanarak Osmanlı Bahriyesinin lojistik imkân ve kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü coğrafi sınırlar kapsamında donanma üslerinin modernleşme yeterliliğini incelemek üzere "modern donanmalar çağının başlangıcında Osmanlı Devleti'nde bahriye lojistiği nasıl yönetiliyordu?" sorusuna cevap aramaktadır. Kitap ayrıca Osmanlı Bahriyesinin lojistik anlayışını ortaya çıkarmak ve aynı zamanda Osmanlı sularında seyir halinde bulunan yabancı devletlerin donanma gemileri tarafından gerçekleştirilen lojistik faaliyetlerini incelemektedir.

Songur bu çalışmasında, Osmanlı Bahriyesinin lojistik anlayışını dört temel adım ışığında açıklamış ve altı ana faaliyet alanında örneklendirmiştir. Böylece Osmanlı Bahriyesinde ikmal sisteminin yapısal analizini ortaya koymuştur. Yazar ayrıca ileri sürdüğü bahriye lojistiği yönetimi kavramının her bir alt sürecini Osmanlı Bahriyesinde inceleyerek; planlama, organizasyon ve denetim kifâyeti süreçlerini genel tarihsel neticelere dayanarak açıklamıştır. Bunu yaparken de Osmanlı Devleti'nin jeostratejik konumu ve bu nedenle Osmanlı sularındaki yabancı unsurların varlığını dikkate alarak deniz gücünün tarihin akışı üzerindeki etkisini bir kez daha kanıtlamıştır.

Mutfağın Sarayı: Seyahatnamelerde Osmanlı Mutfağı / Yasin Baturhan Ergin / Cezve Kitap

mutfagin-sarayi-seyahatnamelerde-osmanli-mutfagi Elinizde tuttuğunuz kitabın isminde seyahatname kelimesi geçse de bu eser sadece bir gezi kitabı değil, aynı zamanda bir kültür hazinesidir de. Gezginler farklı yüzyıllarda Osmanlı'ya gelmiş, bu coğrafya hakkında ne yenip ne içildiğine kadar birçok konuda bilgi vermişlerdir. Bu kitap da o bilgiler ışığında kaleme alınmıştır.

Fetihlerle birlikte genişleyen Osmanlı, sınırlarına dahil ettiği yeni kültürlerle üç kıta arası ticari ve kültürel alışverişin kavşağı, ipek ve baharat yollarının köprüsü konumunda bulunan bir coğrafyaya koca bir saray mutfağı inşa etti. Ve bu çalışmanın amacı, sentez bir mutfağın kültürünü Osmanlı coğrafyasını gezmiş, Osmanlı halkının içine karışmış ve sadece saraya bağımlı kalmamış seyyahların gözünden anlatmaktır.

17. Yüzyıl Dünyasında Venedik Avusturya ve Türkler / Kenneth M. Setton / Albaraka Yayınları

17-yuzyil-dunyasinda-venedik-avusturya-ve-turkler 1645-1669 yılları arasında gerçekleşen Girit Savaşı'nda adayı Türklere kaptıran Venedik, 1684'te Mora Savaşı'yla birlikte Babıali ile tekrar karşı karşıya gelmiş ve savaş Venedik Cumhuriyeti'nin Mora'yı fethiyle sonuçlanmıştır. Amerikalı tarihçi Kenneth M. Setton, Venedik-Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkileri, 1618 -1648 yılları arasında Avrupalı güçler arasında gerçekleşen Otuz Yıl Savaşları'nın sunduğu arka plandan hareketle ele alarak bu ilişkilerin kısa ancak bir o kadar yoğun bir incelemesini sunmaktadır.

Kitap, XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkiler üzerinde araştırma yapanlar veya bu dönemi ayrıntılarıyla öğrenmek isteyenler için eşsiz bir kaynak niteliğindedir.

Doğu'ya Yolculuk - 15.Yüzyılda Kıpçak Bozkırı, İran ve Doğu Anadolu'ya Seyahat / Giosafat Barbaro / Kronik Kitap

doguya-yolculuk-15yuzyilda-kipcak-bozkiri-iran-ve-dogu-anadoluya-seyahat Venedikli tüccar Giosafat Barbaro'nun son derece akıcı bir dille kaleme aldığı seyahatnamesi; Deşt-i Kıpçak, Akkoyunlu Devleti, Osmanlı Devleti ve Venedik Cumhuriyeti ile ilgili aydınlatıcı bilgiler sunması bakımından oldukça değerli bir kaynak. Barbaro ilk seyahatini Karadeniz'in kuzeyine gerçekleştirmiş ve uzun süre Türk-Tatarlar arasında bulunmuştur. Onların gelenek-göreneklerini, yaşam biçimlerini ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Türk tarihi açısından büyük önem taşıyan eserinin ilk bölümü, 1436-1452 yılları arasında gerçekleştirdiği seyahatinin neticesidir. Dolayısıyla bu eser sadece Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Türk toplulukları için değil zikredilen devirde palazlanmaya başlayan Moskova Knezliği ve çevresinin tarihi bakımından ve hatta 15. yüzyıldaki dini çekişmelere ışık tutmasıyla da özel bir yere sahiptir.

Seyahatnamenin ikinci bölümü ise Akkoyunlu Uzun Hasan'ın 1453 yılında tahtına oturmasıyla başlar ve 1478 yılında ölünceye kadar geçen süre zarfındaki olayları ihtiva eder. Akkoyunluların komşu devletlerle aralarındaki savaşlar, diplomatik ilişkiler, devletin sosyal yapısı ve kültürel yaşamı hakkında değerli bilgiler sunan bu eser benzersiz bir kaynak özelliği taşıyor. Osmanlılara karşı ittifak kuran Venedikliler ile Akkoyunluların birbirlerine gönderdiği elçilerden biri olan Giosafat Barbaro, yazdığı seyahatnamesiyle söz konusu dönemin tüm rengini ortaya koymaktadır.

Arkeolojik Gezi Rehberi Yeraltındaki İstanbul / Kerim Altuğ / Kültür A.Ş.

arkeolojik-gezi-rehberi-yeraltindaki-istanbul Arkeolog ve mimarlık tarihçisi Kerim Altuğ'un titizlikle kaleme aldığı Arkeolojik Gezi Rehberi: Yeraltındaki İstanbul, şehrin Bizans geçmişine ait mimari kalıntıların kayıt altına alınmasına yönelik uzun yıllara dayanan bir çabanın ürünüdür. Kenti, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki tüm çevresiyle ele almaya özen gösteren bu uzun soluklu araştırma sürecinin sonuçları, İstanbul'un eşsiz kültürel mirasını tüm çarpıcılığıyla gözler önüne seriyor. Anıtsal yapılarla birlikte, İstanbul'un Bizans dönemindeki kentsel geçmişine dair bazıları bilinen, bir kısmı ise literatürde yer almamış mimari bulguları konumlarına göre bir arada değerlendiren çalışma, konunun uzmanlarına ve İstanbul'un geçmişine ilgi duyan gezginlere kılavuzluk etmek amacıyla hazırlandı. Bu anlamda bir arkeolojik gezi rehberi olma özelliği taşıyor. Tüm anıt eserler ve yapı kalıntılarının mimari tanımları ve tarihsel öyküleri, gezginlerce kolaylıkla keşfedilebilmelerine yardımcı olacak rotalar halinde sunuluyor.

Beni Kaybettin - Genç Hristiyanlar Neden Kiliseyi Terk Edip İnancı Sorguluyor? / David Kinnaman / İz Yayıncılık

beni-kaybettin-genc-hristiyanlar-neden-kiliseyi-terk-edip-inanci-sorguluyor Gençlerin dinden uzaklaşmalarında belirgin olan etkenler nelerdir, bu etkenleri ortaya çıkaran, bireyin psikolojisine etki eden durumlar hangileridir? Hristiyan gençleri kiliseden uzaklaştıran, inançlarını sorgulamaya iten durumlar hangi koşullarda ortaya çıkmaktadır? Her öykü birbirinden farklı ve özel olabilir, ancak temelde benzer dinamikleri paylaşır. Kilisenin aşırı baskıcı, dışlayıcı ve koruyucu öğretileri, genç yetişkinlerin hayatlarına olumsuz yönde etki etmektedir. David Kinnaman'ın Hristiyan gençlerin dinden uzaklaşma pratiklerini sorguladığı bu kitap, yurt dışında bir hayli ilgi gören kitaplar arasında yer alıyor. Göçebeler, sürgündekiler ve müsrifler… Göçebeler, kiliseye gitmeseler bile kendilerini hâlâ dindar hissediyorlar; sürgündekiler Hristiyanlığı benimsiyor ancak kültür ile kilisenin anlatıları arasında sıkışmış hissediyorlar; müsrifler ise inançlarını tamamen kaybetmiş durumdalar. Prof. Dr. Ali Ayten'in takdimiyle Beni Kaybettin, dinden uzaklaşan gençlerin dünyasına açılıyor.

Başarılı Olmanın Yolları: Elinize Vuramasınlar Ekmeğinizi Alamasınlar / Yaman Törüner / Scala Yayıncılık

basarili-olmanin-yollari Dijital çağ olarak anılan, her şeyin hızla değiştiği günümüz dünyasında bireylerin başarılı olmak için kendilerini geliştirmesi, davranışsal ve zihinsel olarak dönüştürmesi gerekiyor. Merkez bankası başkanlığı, istanbul borsası başkanlığı ve devlet bakanlığı görevlerinde bulunan; türk ekonomisinin yeniden kurumsallaştırılması sürecinde, birçok konuda öncülük yapan yaman törüner, kaleme aldığı başarılı olmanın yolları adlı kitabında bu dönüşümün ipuçlarını veriyor.

Başarı konusunda yazılmış yüzlerce kitabı ve makaleyi inceleyen törüner; ortaya atılan çözümleri ve önerileri, deneyimlerinin ışığında, türkiye'nin öznel koşullarını dikkate alarak yeniden değerlendiriyor. Kitap, "neden başarılı olamıyorum" ve "nasıl başarılı olabilirim" sorularına net yanıtlar veriyor; öz güveninizi nasıl artıracağınıza, günlük zorluklarla nasıl başa çıkacağınıza, duygularınızı nasıl yöneteceğinize, kısaca başarıya ulaşmak için yapmanız gerekenlere ilişkin etkisi kanıtlanmış ilke ve stratejiler sunuyor.

Elinize vuramasınlar ekmeğinizi alamasınlar üst başlığını taşıyan başarılı olmanın yolları gözünüzden kaçan, gerçekten önemli konular hakkında yeniden düşünmenizi sağlayacak, iş ve özel hayatınıza ilişkin iddialarınızı güçlendirecek ve kişisel yolculuğunuzun rotasını başarıya çevirmenize yardımcı olacak.

Tedavi Harikaları: Bağışıklık Sistemi ve Yeni Sağlık Bilimi / Daniel M. Davis / Yapı Kredi Yayınları

tedavi-harikalari "Bilim birçok şeydir. Yöntemdir, yolculuktur, iktidara giden yoldur, bir bilgi yığınıdır, okulda sevdiğiniz veya nefret ettiğiniz bir şey, sonsuz sayıda par­çalardan oluşan bir yapboz, hem yiyecek hem bombalar üretmiş, iyilik ve kötülük yaratan bir güçtür."

Gece uyumak neden önemlidir? Barsak bakterilerinin sadece yediklerimizle değil, yaşadığımız coğrafyayla da ilgisi var mı sahiden? Peki ya kanser? Yaşlanmaya karşı bir savunma olarak ortaya çıkmış olabilir mi? Bağışıklık sistemimiz doğanın mucizeleriden biridir ve sağlığımızın anahtarını elinde tutar. İmmünolog Daniel Davis bağışıklığın nasıl işlediği, nelerden etkilendiği ve modern tıbba nasıl ilham verdiği konusundaki yüz yılı aşkın özverili çabaların ve kâh hayal kırıklığıyla baş etmek zorunda kalan, kâh ödüllendirilen ama hiç vazgeçmeyen bilim insanlarının sürükleyici hikâyelerini anlatıyor.

Temel Eğitim Döneminde Çevre Eğitimi / Elif Öztürk, Şükran Uçuş Güldalı / Nobel Akademik Yayıncılık

temel-egitim-doneminde-cevre-egitimi Global dünyada bilimsel ve teknolojik gelişmelere rağmen gezegenimiz Dünya'ya ve içinde bulunan yaşam alanlarına verilen önem ve koruma ne yazık ki istenilen düzeye gelmemiştir. Çevre sorunları müzmin şekilde çoğalmakta; her bireyin çevreyle, dünyanın geleceğiyle ilgili endişeleri her geçen gün artmakta; bu durum nitelikli ve sürdürülebilir çevre eğitiminin gerekliliğini ve aciliyetini ortaya koymaktadır.

Bu kitap, özellikle erken çocukluktan ilkokula çevre eğitimi alanındaki girişimlere ve gayretlere katkı yapabilmek adına öğretmen adayları ve öğretmenler için bilgi ve uygulamaları içeren bir eser olarak tasarlanmıştır. Kitapta, çevre ve eğitimiyle ilgili temel kavramsal bilgilerin yanı sıra eğitimin farklı kademelerindeki farklı derslerin, çevre eğitimi ile ilişkisi, önemi ve gerekliliğine değinilmiştir. Kitap akışında öncelikle çevre terminolojisine yer verilmiş, ardından güncel çevre problemleri detaylıca ele alınmıştır. İlerleyen bölümlerde, temel eğitim döneminde verilecek çevre eğitimi farklı disiplinlerle tek tek açıklanarak teoriden uygulamaya dönük bir akışla okuyucuya sunulmuştur. En güncel ve modern bilgiler ışığında disiplinler arası bir yaklaşımla oluşturulan bu eserin; tüm eğitimcilere, akademisyenlere, öğrenci ve ailelere rehber niteliğinde olmasını temenni ederiz.

Alaturka: Türk Müziğinde Bir Üslup / John Morgan O'Connell / Albaraka Yayınları

alaturka-turk-muziginde-bir-uslup Erken Cumhuriyet Dönemi (1923–1938), Türkiye'de idari, toplumsal ve kültürel alanda topyekûn bir değişim dönemiydi. Alaturka: Türk Müziğinde Bir Üslup, böyle bir değişim döneminde Türk müziğinde doğan yeni bir üslup (alaturka) üzerinde yürütülen tartışmaya ilişkin bir çalışmadır.

20 yıldan uzun süren bir araştırmanın meyvesi olan bu kitap, teorik ve pratik unsurları müzik bağlamında ele alarak müzik ve kültürün kesiştiği noktada fark edilir olan üslup çeşitliliğini incelemektedir. Etnomüzikoloji, müzikoloji ve antropolojinin yanı sıra müzikal estetiğe ilişkin eleştirel yaklaşımlardan yararlanan çalışma, ulusal bir kimliğin inşasına ilişkin o döneme ait kavrayışları ele alarak Türkiye'de müzikal üslupla ilgili ortaya çıkan tartışmalara odaklanmaktadır. Üslup hakkında süregelen bu tartışma, Doğu ve Batı tanımlarının ve özellikle geçmişin ve bugünün yorumlarının hararetli bir şekilde tartışıldığı birbirine rakip kavram dünyaları üzerinde yürümektedir.

John Morgan O'Connell, tarihsel ve etnografik bir yapı üzerine kurguladığı çalışmasında Türk tarihçiliğinin eleştirel bir yaklaşımını sunmak için arşiv kaynaklarını ve etnografik materyalleri bir araya getirerek Türk müziği ve Türk tarihi çalışmalarına önemli katkılarda bulunuyor ve ulusal tarihi irdelemek için müziği eşsiz bir saha olarak araştırmacılarının gözleri önüne seriyor.

Reset At: Video Oyun Sektöründeki Çöküş ve Toparlanmalar / Jason Schreier / İthaki Yayınları

reset-at-video-oyun-sektorundeki-cokus-ve-toparlanmalar Çoksatan Kan, Ter ve Pikseller'in yazarından oyun endüstrisini mercek altına alan yepyeni bir kitap. Jason Schreier'ın sektörün içindeki onlarca kişiyle yaptığı röportajlardan derlenen bu kitap, son yılların en ünlü stüdyolarının nasıl kapandığını ve sonrasında yaşanan öyküleri gözler önüne seriyor.

Bioshock Infinite, Epic Mickey ve Dead Space gibi piyasanın mihenk taşlarından sayılan birçok oyunun geliştirilme sürecini ve onları yapan firmaların şok edici kapanış hikâyelerini ilk ağızdan röportajlarla ele alan Reset At, geliştiricilerin bu olaylardan nasıl etkilendiğini, kendilerini nasıl toparladıklarını, hayatlarına nasıl devam ettiklerini ya da bu endüstriyi nasıl terk ettiklerini anlatıyor.

Oyun endüstrisi hiç olmadığı kadar güçlenmişken oyun yaparak düzgün bir hayat kurmak neden bu kadar zorlaştı? Bu düzeni değiştirmek için çok mu geç kalındı? Bu soruların ve çok daha fazlasının cevabı bu sayfaların arasında.

"Reset At, sektöre girmek isteyenler için vazgeçilmez bir kaynak. Kendilerini oyunlara adamış oyuncular içinse ellerinden düşüremeyecekleri bir kitap." Wall Street Journal

Sibirya'dan Balkanlara Şamanlar ve Cadılar (2 Cilt) / Carlo Ginzburg / Pinhan Yayıncılık

sibiryadan-balkanlara-samanlar-ve-cadilar İki cilt halinde yayınladığımız ve devamını getirmeyi umduğumuz bu derlemeye ilham veren iki isim var: Yüzyılımızın en özgün tarihçilerinden Carlo Ginzburg ve tarihimizin en sıra dışı isimlerinden seyyah Evliya Çelebi. Ginzburg, 1966'da yayınlanan Gece Savaşları adlı muhteşem çalışmasıyla cadılığın ve Cadıların Şabatı inançlarının "bütün Avrasya'ya yayılmış kökenleri" olabileceğini söyleyerek bahsi geçen tartışmayı başlatan kişidir. Evliya Çelebi ise 17. yüzyılda yaptığı geziler ve yazdığı -tamamlanmamış- 10 ciltlik seyahatnamesine, türlü "acaib ve garaib" arasına cadılar ve büyücüleri de dâhil etmiştir. Umulur ki, merakları, araştırmacılıkları ve özgünlükleriyle bu iki isim, ilham oldukları bu derlemenin ulaştığı herkeste yeni ilhamlara, fikirlere ve yepyeni akademik araştırmalara ve çalışmalara vesile olsun.

Sibirya, "klasik Şamanizmin beşiği", doğduğu yerdir. Binlerce yıl önce Sibirya-Asya taraflarından boy birlikleri, Karadeniz'in kuzeyine, oradan Balkanlara, Avrupa'nın kuzeyine ve iç kısımlarına kadar göç edip yerleşmiş. Aynı coğrafyadan çıkan Türkler, Altay Dağları çevresinden güneye, buradan İran'a, Anadolu'ya ve Ortadoğu'ya kadar uzanmış. Uzun zaman önce aynı coğrafya ve inanç kaynağından beslendiğimiz kültürlerdense maalesef neredeyse hiç haberimiz yok. Bunların başında Fin, Eston, Saami ve Macarlar olmak üzere Fin-Ugor dilleri konuşan çeşitli halklar geliyor. Sibirya'dan Balkanlara uzanan çok geniş bir hat üzerinde yaşayan çeşitli toplulukların Şamanizm, cadılık ve büyücülük hakkındaki inanışlarını derlediğimiz bu serinin okurlarımızın meraklarını tatmin etmesini, onlarda yeni meraklar uyandırmasını, kültür tarihine, antropolojiye ve folklora ilgiyi artırmasını temenni ediyoruz.

Knowledge Encyclopedia / Dorling Kindersly Yayınevi / İngiltere

knowledge-encylopedia Evreni ve çevremizdeki dünyayı anlamlandırmak konusunda çoğu zaman kendimizi yetersiz hissederiz. Uzay ve evren konusunda okumaya çalıştığım son kitabın karışık dünyasında kaybolduğumda DK (Dorling Kindersly) yayınevi tarafından yayınlanmış Knowledge Encyclopedia: Space kitabına denk geldim. Anlatım olarak yayınevinin diğer kitapları gibi yoğun şekilde görsele ve az anlaşılır seviyede metin içeriyordu. Maalesef kitap henüz Türkiye'de ve Türkçe'de yayınlanmamıştı.

Seride gördüğüm kadarıyla Knowledge Encyclopedia ismini taşıyan ilk kitabın ardından Knowledge Encyclopedia başlığı altında Space, Animal, Science, History, Dinosaur, Human Body, Ocean başlıkları altında sayabildiğim kadarıyla 8 yayınevi yer alıyor. Bu kitapları DK yayınevinin çevirip ülkemizde yayınlaması pek muhtemel görünmediği için konu yine daha önce DK kitaplarını çevirip yayınlamış Tübitak Bilim ile Alfa yayınevlerine düşüyor gibi. Kitapların Türkçe baskılarını dört gözle bekliyoruz.


Yazar: Yeni Çıkanlar - Yayın Tarihi: 03.06.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 11:21
1113

Yeni Çıkanlar Hakkında

Yeni Çıkanlar

Yeni Çıkan kitaplar hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Yeni çıkan kitaplarınızın tanıtım bültenlerini [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Yeni Çıkanlar ismine kayıtlı 206 yazı bulunmaktadır.