Kitaphaberʼin Miladi 2023 Hâsılasına Başka Bir Nevi Sev, Kara Tahta, Salih BORA

Kitaphaberʼin Miladi 2023 Hâsılasına Başka Bir Nevi Sevgi Gösterisi! yazısını ve Salih BORA yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden

Kitaphaberʼin Miladi 2023 Hâsılasına Başka Bir Nevi Sevgi Gösterisi!

02.01.2024 10:30 - Salih BORA
Kitaphaberʼin Miladi 2023 Hâsılasına Başka Bir Nevi Sevgi Gösterisi!

Bilirim bilirim incilden yola çıktınız
ama yolu çabuk şaşırdınız
incilden kendinize bir şeyler katacağınıza
kendinizden incile çok şeyler kattınız
sevdiniz öyle sevdiğiniz ki
sevdiğinizi tutup mermere işlediniz
ama sonra tutup mermere taptınız
mermeri kadeh kadeh
bir alacakaranlık gibi içtiniz
sonra kustunuz mermeri
çağlarca kustunuz mermeri
ey mermer kusan ırk
ey oruçsuz tiyatro
acıkmış iftarsız acıkmışlar
güneşten başka ne bulmuşsa yemiş olanlar
doğuya hücum demek doğuya hücum var
işte size bir kent ki
yanlış yanan bir linç ampulünden
size eşsiz bir şölen var
kemiklerimin ışıklarından
iyi sanat doğrusu misyonerlik
doktorluk gibi doktor
(hayır ben Süryani değilim ama bir arkadaşım var)

Taha'nın Kitabı 2. Bölüm/Savaş; Sezai Karakoç

Geçen yılsonu –malum u âliniz- merhum üstadın Taha şiirinden bir bölümle 2023 hasılasına gireceğimizi beyan etmiştik. Yine erbabı tarafından bilinir ki "beyan sihirdir." Beyanın sihir oluşu konumuzun dışı ancak beyan yani söz senettir. İşte bunu yerine getiriyoruz.

Yukarıya alınan mısraları istirham ediyorum sindire sindire okuyunuz. Sadece buradan okumakla da yetinmeyiniz. Üstadın, Gün Doğmadan eserini kitaplığınızdan indirip geniş geniş okuyunuz. Asla ve kat'a "O kitap bizde yok ama" tarzı mazeretler kabul edilmeyecektir. Hele hele Osmanlı Türkçesiyle ve cümleyi Cezayir'den sahil boyu sürüp Tunus, Libya, Mısır, Gazze ve Suriye üzerinden ülkeye sokmaya –bu sebeple küçük bir memaliki Osmani seyrü seferi yapmak suretiyle- meseleyi yumuşatıp önemsizleştirmeye hiçbir kimesne zinhar teşebbüs etmesin! Üstadın bütün şiiriyetini ezber ödevi vermedik nihayetinde. Günün anlam ve önemi şeysine istinat ettiriyoruz cümleyi o kadar. Rahatsız olmak çok önemli nitekim. Bizim bir hususta rahatsız olmamız takdir edersiniz ki başka bir insanın rahatsız olmasından kaynaklanır. Hatta birileri daha rahatsız olsun isteriz, bekleriz.

2023 kendisine hiç de yakıştıramadığımız pek çok rahatsız edici gelişmeye ev sahipliği yaptı. Kendisine tebriklerinizi iletin, selam da söyleyin. Daha senenin başında 6 Şubat depremini yaşadık. İliklerimize dek. Sonra bir miktar kendimize gelip zilzal suresine baktık: "Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında…" Kıyamet gününün dehşetini ve o sırada neler olabileceğini bir kez daha gördük. Titredik mi titredik. Kendimize geldik mi? Maetteessüf "kendimize geldik" diyemiyoruz. O gün için ne tür hazırlık yapmak gerektiği de size kalmış. İşte bu kapsamda bütün millet bölgede bir nebze iyilik için seferber oldu. Milletimizle gurur duyduk. Planladığımız şeyleri yapamadık, kitapları okuyamadık, yazıları yazamadık. Kitaphaber güncellemesi göremeyen hatırı sayılır takipçi listesi Kitaphaber yazarlarına sebep sordu. Onlara sebebin deprem olduğu söylendi. Oysa bölgede pek çok insanın sebebi oldu deprem. Hemen organize olundu. Yardımlar toplandı. Gerekli yerlere ulaştırıldı. Gerektiğinde Kitaphaber'in bir stk gibi, bir yardım kuruluşu gibi çalışabileceği de bittecrübe görülmüş oldu. Bu da bir kenarda dursun. (Ama bu cümle çalıntı, teyakkuzda olun.)

Üstadın yukarıdaki şiirde yaptığı tanımlamaların da içimizi ürperttiğini itiraf ederiz. Bahse konu kavimle (mermer kusan ırk) aynı düzlemi paylaşma lüksümüzün olmadığı takdir edersiniz ki "açık istihbarat" nevinden bir bilgidir. Onların hilafına hareket etmek de vaciptir. Erbabına malumdur ki kitapta "vecebe" şeklinde geçen ifade "şart-farz" anlamındadır. Kitapta faraza yazmaz. Çünkü yanlış anlarız. Bu da bizim ontolojik duruşumuza dâhildir. Geçen yıldan (ç)alıp tekrar edelim: "Hiç şüphe yok ki kitaphaber de, yazarlar da, takipçiler de üst düzey ontolojik bir farkındalık timsali seçkin kişiliklerdir."

Erler, pirler, erenler; üçler, yediler, kırklar..!

Demine devranına, Hu diyelim.

Hu..!

Bildiğimiz şeylerin kendisini unutturduğu ve unuttuğumuz şeylerin de kendisini acı şekilde hatırlatmayı marifet saydığı zamanlardayız. Kaza olduğunda, kader takdir edilmiş oluyor. 7 Ekim tarihi de 77 senedir işgale direnen, her sene 15-30 bin şehit veren Filistin halkı için milat oldu. Yine geçen yılın hasılasından alalım cümleyi: Ahmet Âmiş Efendi tabiriyle; "Olan olmuştur, olacak olan da olmuştur." Kassam ve Kudüs tugayları yaradanın izni keremi ile lanetli bir topluluk olan yahudilerin ve yedeğindeki haçlı sürülerinin Anadolu kapılarına dayanmasını engelliyor. Malumunuz "yeşu kehaneti…" Deprem bölgemizin tamamının kehanette arzı mevud olduğunu da iliştirelim cümleye. Depremle Gazze savaşını birbirine iliştiren de israilli bakan gallant oldu. Daha sonra bütün kaynaklardan silinen o cümle "Türkler depremi çabuk unutmuş…" şeklindeydi. Okuduğum bir incelemede İsrail kaynaklı bir bilgi notu aktarılıyordu. Buna göre 28 bin ecnebinin savaşmak, Müslüman öldürmek ve para kazanmak için israile gelip cepheye koştuğu anlatılıyordu. İnanmayan araştırsın. Bu açık bir istihbarattır. Bu savaşın haçlılarla Müslümanların yaşadığı 150. (falan) savaş olduğunu unutmayalım. Unutmadık değil mi? Kalbimiz saf, safımız net. Kitaphaber'in Filistin özel sayısı bunun bir gereği.

İlk ayet "oku" malumunuz. Ancak okumakla yetinmenin yaradanın emrine tam olarak uymak anlamına gelmediğini de Kalem Suresinin 52 ayet olduğunu, belli periyotlarda 52 cümle yazmak gerektiğini de fehmetmek lazım. Bu açığı da Kitaphaber kapatıyor. Hatta bu alanın cazibe merkezi. Kitaphaber'in bir cazibe alanı oluşu gerçeği şükürler olsun ki 2023 yılında da devam etti. Bu sürdürülebilir bir cazibe olmak zorundaydı. Hayr olsun! Temennimiz bu saf gönül ve net saf hikâyesinin de her yazarımız ve her yazar adayımız için (her okurumuz yazar adayımızdır çünkü.) cezbe artırıcı tesiri olmasıdır. Kitaphaber ilkelerini ilke edinen, emperyalizme karşı Mehmet Akif gibi ya da Sezai Karakoç'un Masal şiirindeki yedinci oğul karakteri gibi direnç gösterebilenlere selam olsun. Her ne kadar iktidarı olamasak da kültürün yanında konumlanan sizler, güzel insanlar, selam size. Sadakat yerine liyakati savunmayı sürdürmek, kültür iktidarı sağlamasa da haddizatında bizleri muktedir yapar. Bu bağlamda kitaphaber 3 özel sayı hazırladı. "Manevi Vatan: Türkçe", "Türk Edebiyatına Bir Vefa" ve "Dünyaların Meselesi: Filistin" Bu özel sayılara bir şekilde katkısı olan, gündem eden, tavsiye eden her bir Ademoğluna ve kızına da minnettarız.

Kitaphaber'in gözbebeği bir diğer çalışması genel koordinatör Müzeyyen Çelik K. ve Ülker Gündoğdu öncülüğünde 20 ilde kurulan, belli bir ivme yakalayan "Kitaphaber Okuma Grupları" projesidir. 2023 Yılı Okuma Güncel Listesinde var olan 14 kitap da okunup paneli gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda size açık istihbarat olmayan bir sırrı da fâş etmek istiyorum. Bizim okuma gruplarına -sebebi kendilerinde, günahları da boyunlarına- katılmayan ama "bağımsız okuma" şebekesi kuran, korsanlık saikıyla olsa gerek, aynı listeyi uygulamak suretiyle kitap incelemesi yapan bir grubun varlığından haberdar olduk. Bu cümleleri okuyunca haberdar olduğumuzu bilecek kendileri. Bu durumun hoşumuza gittiğini de bilecekler. Onları da tebrik ediyoruz. Bilvesile 2024 Yılı Okuma Güncel Listesi'ni de buraya yapıştıralım. Belki bir Ademoğlu buradan hareketle okuma eylemine geçer.

 • Ocak: Edebiyatın İyileştirici Gücü - Ahmet Sarı - Ketebe Yayınları
 • Şubat: Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu - İtalo Calvino - YKY
 • Mart: Roman ve Coğrafya - Necla Dursun - Okur Kitaplığı
 • Nisan: Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar - İletişim Yayınları
 • Mayıs: Kalbin Direnişi - Kemal Sayar - Kapı Yayınları
 • Haziran: Kiraz Ağacıyla Aramızdaki Mesafe - Paola Peretti - Timaş Yayınları
 • Temmuz: Cenneti Yeryüzüne İndirmek - Uğur Cumaoğlu - Hece Yayınları
 • Ağustos: Kelimelerin Seyri - Mehmet Doğan - Muhit Kitap
 • Eylül: Androidler Elektirikli Koyun Düşler Mi? - Philip K. Dick - Alfa Yayıncılık
 • Ekim: Şairin Şairleri - A. Ali Ural - Şule Yayınları
 • Kasım: Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı - Mustafa Kutlu - Dergah Yayınları
 • Aralık: Çalınan Dikkat - Johann Hari - Metis Yayınları

Kitaphaber kendi yağıyla kavrulan bir Anadolu kulübüne benziyor. Ücret ödemeden transfer yapabiliyor. Bu sene aramıza hepsi birbirinden değerli sekiz arkadaş katılmış. Oldukça da önemli katkıları olmuş. Kısaca yazı girişi performanslarını görelim:

 • Hayrettin Durmuş - 11 yazı
 • Kadir Tepe - 4 yazı
 • M. Hüseyin Özer – 25 yazı
 • Merve Yurtsever – 12 yazı
 • Nihat Çınar – 7 yazı
 • Şevval Baştan – 6 yazı
 • Tuğba D. Can – 11 yazı
 • Vildan Kınalı – 10 yazı

Önceki yıldan devir yazarlarımız ve yazı giriş performansları da şöyle oluşmuş:

 • A. Erkan Akay – 43 yazı
 • Ayşe Bağca – 2 yazı
 • Bilal Can – 12 yazı
 • Dergihaber – 118 yazı
 • Elif Mert 13 yazı
 • Enes Can – 1 yazı
 • Ethem Erdoğan – 18 yazı
 • Faik Öcal – 48 yazı
 • Ferhat Özbadem – 3 yazı
 • Gökmen Dursun – 4 yazı
 • Gurbet Lüy – 1 yazı
 • Gülnaz Eliaçık Yıldız – 2 yazı
 • Misafir Köşesi – 78 yazı
 • Murat Deniz – 1 yazı
 • Mustafa Buğaz – 5 yazı
 • Müzeyyen Çelik K. – 32 yazı
 • Necla Dursun – 22 yazı
 • Ozan Aytepe – 1 yazı
 • Ömer Ertürk – 1 yazı
 • Pelin Yiğit – 7 yazı
 • Resul Bulama - 3 yazı
 • Sabri Ünal – 2 yazı
 • Sait Alioğlu – 4 yazı
 • Salih Bora – 9 yazı
 • Serkan Parlak – 9 yazı
 • Sueda Kurt – 3 yazı
 • Şerife Saliha Buğa – 7 yazı
 • Tuba Yavuz – 12 yazı
 • Turhan Yıldırım – 18 yazı
 • Uğur Cumaoğlu – 2 yazı
 • Ulus Çeliker – 1 yazı
 • Ülker Gündoğdu – 17 yazı
 • Yunus Özdemir – 1 yazı

Bu hasıladan sonra şampiyonu ve dereceleri ilan etmemiz gerekiyor artık.

 • 1. Dergihaber – 118 yazı,
 • 2. Misafir Köşesi – 78 yazı…

Görüldüğü üzere anonim işlerde büyük rakamlara ulaşmışız. Buradan bazı işleri birlikte yapmamız gerektiği yolunda ders çıkarabiliriz. Bireysel çalışmalarda en gayretli ve üretken yazarımız 48 yazı girişiyle Faik Öcal olmuştur. Bunu vesile ederek Dergihaberi, misafir yazarlarımızı ve Faik Beyi tebrik ediyoruz. Katkıları için teşekkür ediyoruz. Bu kapsamda 2024 içinde kitabı yayınlanan her yazarımızı Faik beye, çoğu yazarımızı da hem Faik beye hem de dördüncü sırayı alan Erkan beye kitaplarını imzalı şekilde ulaştırmaya davet ediyoruz. Geçen senenin şampiyonlarının form grafiklerinde düşüş gözlediğimiz de el an sır olmaktan çıkmıştır. Mesleki doygunluk felakete duçar eder a dostlar! Taze Bismillah çekelim.

Toplamda yazı girişimiz 595 olmuştur. Yıl içerisinde 595 yazıyı da okuyup, belirli bir yayın periyoduna koyduğu için Genel Yayın Yönetmenimiz Bilal CAN'ı yoğun mesaisi ve gayretli çabası için tebrik ediyoruz. Övgülerin en büyüğü ona. Her yazı için en az -ortalama olarak- yarım saat verdiğini düşünürsek bu epeyce bir yekûn etmekte, bununla birlikte web sitenin akışını takip etme, Kitaphaber Kitap ve Eleştiri Dergisi'nin genel planını oluşturma, yazıları düzenleyip dergiyi düzenleme, okuma gruplarından gelen talepler ve meselelere öneriler getirmek gibi işleri de ekleyince mesaisinin büyük çoğunluğunu buraya verdiği sonucu çıkmaktadır.

Toplam gösterim sayımız: 13.678.215, toplam içerik sayımız: 4622. Geçen yıla kıyasla ortalama 1 milyon okunma sayımızı epeyce aşmış durumdayız, bu da büyük bir başarı. Fakat sosyal medya kullanıcılarının artık okumaktan ziyade görme/gösterme odaklı olması, bizleri bir hayli düşündürmektedir.

Uzattık farkındayım. Bir laf var, "Konuşmak zor, yemek kolaydır." Hepinize teşekkürler.


Yazar: Salih BORA - Yayın Tarihi: 02.01.2024 10:30 - Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 09:13
876
Yorumlar
 • A. Erkan Akay 2024.01.02 13:50

  Yaptığımız işin böyle somutlaşması hem teşvik edici hem de tatmin edici. Teşekkür ederiz.

Salih BORA Hakkında

Salih BORA

Yazar, Eleştirmen, Dergici

Salih BORA ismine kayıtlı 34 yazı bulunmaktadır.