Kod Adı, Gladyo; Gerçek Adı NATO; Baba Adı BATI, Düşünce, Ethem ERDOĞAN

Kod Adı, Gladyo; Gerçek Adı NATO; Baba Adı BATI yazısını ve Ethem ERDOĞAN yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Kod Adı, Gladyo; Gerçek Adı NATO; Baba Adı BATI

09.06.2021 09:00 - Ethem ERDOĞAN
Kod Adı, Gladyo; Gerçek Adı NATO; Baba Adı BATI

Gladio ile ilgili nette yaklaşık olarak şu bilgileri bulmak mümkün: II. Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa’da olası Sovyet işgaline, cephe gerisinde bir direniş başlatmak amacıyla İtalya’da NATO tarafından gizli olarak örgütlenen kontrgerilla operasyonunun kod adı. Bu standart bilgilerdeki ülke ismi yerine Türkiye yazarak da konuyu irdeleyebiliriz. Okurken bunu yapın lütfen. Çünkü her şey buralarda yaşanmış gibi sıcak ve yakın.

Dünya tarihinde, özellikle de 1800’lü yıllardan itibaren fiilen 150 yıl, insanlığa ve özellikle de Müslümanlara en büyük zarar İngilizlerden geldi. Bizimle ilgili kısmı için küçük bir giriş yapalım: İngilizlerle tarih boyunca hiç sınır komşusu olmadığımız halde, 1914’ten itibaren Filistin-Sînâ Cephesinde, Suriye-Irak Cephesinde, Çanakkale Cephesinde, Nablus Savaşında, Kanal Harekâtında, İstanbul’un işgalinde hep karşımıza çıktılar.

Özellikle son dönemde Ortadoğu İslam coğrafyasında yapılan katliamlar da meşhur İngiliz siyaseti tandanslı. “Irak’ın işgaliyle neticelenen Körfez Savaşlarının, Filistin ve Suriye’nin harabeye döndürülmesinin arka plânında, yine mezkûr ingiliz siyaseti var. Bundan yüz sene önce kendileri bu coğrafyayı şekillendirmişlerdi. Şimdi, yine hem kendi menfaatleri, hem de kurucusu oldukları İsrail devletinin hesapları için Ortadoğu’ya yeni bir şekil vermek istiyorlar” (Salihoğlu, 2015).

İngiliz siyasetine neden bodoslama girdiğimiz İtalya’daki Gladyo raporunda anlaşılacak. Ama önce onların siyasi bakışını biraz somutlaştırmaya çalışalım. “Alman siyaset felsefecisi Carl Schmitt, … Alman siyaseti ile İngiliz siyaseti arasındaki farkları Eski Ahit’teki Leviathan ve Behemoth arasındaki savaşla anlatmaktaydı. Ona göre bir kara canavarı olan Behemoth’un üstünlüğü, düşmanını boynuzlarıyla/askeri ve ekonomik gücüyle parçalamasıdır. Bir deniz canavarı olan Leviathan ise düşmanını ancak boğarak/abluka altına alarak yok edebilir ya da hizaya getirebilir. Eski Ahit’in bu ezoterik hikayesinden yola çıkan Schmitt, İngiliz siyasetinin dolayımsal bir siyaset olduğunu ve üstünlüğünün bıktırıcı ısrarında gizli olduğunu iddia eder. Alman siyaseti ise daha düz bir kaba askeri ya da ekonomik güce dayanmaktadır. Düşmanla karşılaştığında ya yok eder ya da yok olur. Bu ezoterik hikaye günümüzdeki İngiliz siyasetini de anlamak açısından anahtar oluşturmaktadır”. (Bezci, 2017)

2. Dünya Savaşı sırasında özel, gizli, gölge ordular oluşturup özel operasyonlar yaptırdığı bilinir ingilizlerin. Mesela; 1922’de BM kararıyla Filistin’de İngiliz mandası kuruldu. Yahudi göçlerine göz yuman manda yönetimi 1929 ve 1936 Arap isyanlarıyla zor duruma düştü. Ancak akabinde patlayan büyük savaş sırasında Yahudi birlikleri kurdu. Savaştan galip çıkınca da bu silahlı Yahudi birlikleri Filistin’e döndü. Bu birlikler israil ordusunun nüvesidir. 1948’de manda yönetimi çekilince ortalıkta silahsız Müslüman çoğunlukla silahlı ordusu olan Yahudi azınlık baş başa kaldı. Diğer husus; önce İtalya’da sonra ülkemiz de dâhil bütün Avrupa’da İngilizlerin 2. Dünya savaşında kurduğu gölge orduların uzantılarıyla ve bu uzantıların yaptığı gölge operasyonlarla karşılaşmamızdır. Bu gölge birlikler gladyo yapılanmasıdır.

Gladyo, Operasyon Türkiye (Bozkurt, 2021) adlı eser gazeteci Ceyhun Bozkurt tarafından yazıldı ve Kopernik yayınları tarafından Ocak 2021’de yayınlandı. Eserin iddiası olarak şunu ifade edebiliriz: yazar ‘birçok soruda Gladyo'ya yanıt ararken geçmişte yazılanlardan farklı olarak Gladyo'nun eylem mantığını ve hedefini sorguluyor. Yaşanan bir veya birçok olaydan oluşan yapbozun parçalarından Gladyo'ya nasıl ulaşılacağının yöntemine kafa yoruyor.’

Meselenin ortaya çıkışıyla ilgili kitaptan şu bilgileri aktaralım: “1995’te sosyalist senatör G. Pelegrini başkanlığında senatoda bir araştırma komisyonu kuruldu. Bu komisyon 2000’e kadar çalışmaya devam etti. Bu tarihte senatoya 320 sayfalık bir rapor sunuldu. Bu raporda; Gladyo’nun; CIA, İtalyan askeri gizli servisi ve İtalyan aşırı sağcı teröristlerle birlikte ‘iç düşmanlara karşı bir savaş yürüttüğü’ kaydediliyordu. Komisyon ‘İtalyan tarihine damga vuran katliamlar, bombalamalar, suikastlar, askeri manevralar, İtalyan devleti içindeki isimler” (S. 25) ve abd istihbaratı bağlantılı şahısların desteğiyle yapıldığı şeklinde Gladyo faaliyetleri anlatılmıştır. Bu tarih ilginç şekilde savcı Felice Casson’un Gladyo varlığını açıkladığı 1990 yılından 10 yıl sonra varılabilen noktadır. Bu bilgiler elbette korkunç! 1969 ile 1987 arasındaki terör olaylarında İtalya’da 491 sivilin ölümü söz konusudur.

Olayların nasıl geliştiği ve Gladyo’ya nasıl ulaşıldığı oldukça ilginç. 1972’de İtalyan polisi bir ihbar alır, dört polis ihbarda söz edilen aracı bulur. İncelerken patlama olur. Üç polis ölür. Olay incelenirken başka bir ihbar saldırıyı komünist terör örgütü kızıl tugayların yaptığını bildirmektedir. 12 yıl buna inanılır. 1984’te savcı Felice Casson bu olayda bazı çelişkiler bularak dosyayı raftan indirir. Çarpıcı gerçekler bulunca yeniden dava açar. Bu gerçekler kitapta şöyle ifade edilmektedir: Olay yeri incelemesi yapılmamıştır. Olayda kullanılan patlayıcı kızıl tugayların kullandığı bombalardan farklıdır. Raporu yazan polis (Marco Morin) ordine nouvo isimli başka bir örgütün elemanı çıkmıştır ve kasten yanlış rapor yazdığını itiraf etmiştir. Patlayıcı nato envanterinden C-4’tür. Daha önce polisin bulduğu bir C-4 cephaneliği de vardır. Savcının araştırmasına göre de bu cephaneliğin bir terör örgütüne değil nato bünyesinde bir gizli orduya ait olduğu ortaya çıkmıştır. Yakalanan bir zanlının itirafları sonucu İtalya’nın askeri-sivil pek çok kurumunun içinde yer alan koca bir teşkilat yapısı ortaya çıkarılır. Araştırması devam eden savcı 1959 tarihli bir belge daha bulur. Gladyo’nun ne olduğu açıklanmaktadır belgede. Buna göre olası bir Sovyet işgaline ve İtalyan Komünist Partisinin iktidar olmasına karşı faaliyetler Gladyo görevidir. Bu görevin başarılabilmesi için uygulanacak yöntemler, gayri nizami harp ve gizli terör operasyonlardır. Senatoda o tarihlerde bir araştırma komisyonu kurulur. Bu komisyon 2 Ağustos 1990’da başbakandan “Askeri ve sivil istihbarat birimleri içinde paralel ve esrarengiz bir yapı olduğunu, parlamentonun durumdan haberdar edilmesi ister. Savunma bakanlığı rapor yazar. Bu raporda da soğuk savaş boyunca Gladyo adlı gizli ordunun aktif olduğu, Gladyo ile nato arasında kalıcı bağlar olduğu, bu gizli orduların Büyük Britanya tarafından Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka ve Norveç’te örgütlendiği anlatılır. Raporda ayrıca başbakanların durumdan haberdar olduğu da belirtilmektedir. Bu durumda İtalya eski başbakanı Bettino Craxi haberi olmadığını söyler ama görevi sırasında imzaladığı Gladyo belgesi bulunur. O tarihte cumhurbaşkanı olan Francesco Cossiga ise Gladyo üyesi olduğunu ve bundan gurur duyduğunu açıklar. Vatana ihanet suçlamaları sonucu da görevinden istifa eder.

Gladyo yapılanması sadece İtalya için kullanılan kod ad değildir elbette. Gladyo demek nato demektir. 1950’lerden günümüze kadar, öne sürülen soğuk savaş-sovyet tehdidi vb palavraların aksine bütüncül batı hegemonyasının kılıfıdır. Bu konuda insanlar pek de bilgi sahibi değildir. Mesela, nato daimi temsilcisi vardır ve nato üyeliğimizden beri büyükelçilik düzeyinde temsil edilir. Fatin Rüştü Zorlu ilk Basat Öztürk son temsilcidir. Ülkemizdeki birçok askeri tesis nato tarafından kullanılmaktadır. Mesela; Türkiye’nin en büyük askeri havaalanı Afyon’dadır ve sivil uçuş izni nato tarafından verilmemiştir. İzmir Hava Üssü, Şile Hava Üssü, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı, Balıkesir 9. Hava Jet Üssü, Muğla-Aksaz Deniz Üssü, Ankara-Ahlatlıbel, Amasya-Merzifon, Bartın, Çanakkale, Pirinçlik, Eskişehir, Kütahya, Bornova, İzmit, Lüleburgaz, Şarkışla, İskenderun, Perşembe, Pazar, Erzurum, Pirreşit ve Mardin hava harekât merkezleri natoya bağlıdır. Ayrıca 24 tane daha, ikmal, dinlenme, gladyo eğitim, iha, radar üsleri vardır. Bunlara Kürecik ve İncirlik de dâhildir.

Nato ve gladyo yapılanmalarını tam anlamıyla tanımak için CIA ve bağlı yapıları tanımak gerekiyor. Bunu demişken, NSC, CFR, Rockfeller grubu vb kastediyorum. Bu konuların tamamı için şu cümleyi ağız dolusu kurmak boynumuzun borcudur: Ülkemiz başta olmak üzere, nerede bir terör, darbe, anarşi, kalkışma varsa, hepsinin müsebbibi nato ve bağlı gizli birlikleridir.

Hâsılı; son asır tarihi üzerinde bulunan bütün karanlık noktalar, özellikle de ülkemizde ortaya çıkan 5-6 Eylül olayları, darbeler ve terör bağlamındaki her melanetin bir kaynağı var. Ceyhun Bozkurt titiz ve sabırlı bir inceleme ile kapıları aralamış. Dili de gayet akıcı. Anlam veremediğimiz neredeyse bütün saçmalıkların batının bir çıkarına dayalı olduğunu anlamak mümkün. Elbette bu araştırmayı okumanız gerekiyor.

Kaynakça

Bezci, B. (2017, 12 23). https://www.star.com.tr/acik-gorus/ingiliz-siyasetinin-degismeyen-dinamikleri-haber-1289265/. https://www.star.com.tr/. adresinden alınmıştır

Bozkurt, C. (2021). Gladyo, Operasyon Türkiye. İstanbul: Kopernik.

Salihoğlu, L. (2015, 12 17). https://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/her-tasin-altinda-ingiliz-siyaseti_374604. https://www.yeniasya.com.tr/. adresinden alınmıştır


Yazar: Ethem ERDOĞAN - Yayın Tarihi: 09.06.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 13:46
842

Ethem ERDOĞAN Hakkında

Ethem ERDOĞAN

Kütahya doğumlu. 1995 yılında Alkım edebiyat dergisini bir grup arkadaşıyla beraber çıkardı. Yazı ve şiirlerini Alkım, Kırağı, İpek Dili, Edebiyat Ortamı, Hece ve Yediiklim edebiyat dergilerinde yayınladı.

Ethem ERDOĞAN ismine kayıtlı 171 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 4 kitap bulunmaktadır.