Kökenleri ve Roma’yla İlişkisi: Germenler, Tarih, Yunus ÖZDEMİR

Kökenleri ve Roma’yla İlişkisi: Germenler yazısını ve Yunus ÖZDEMİR yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Kökenleri ve Roma’yla İlişkisi: Germenler

21.04.2021 09:00 - Yunus ÖZDEMİR
Kökenleri ve Roma’yla İlişkisi: Germenler

Günümüzdeki Avrupa coğrafyası millet yapısının mayası antik cağdan ilk cağ dönemlerindeki toplumsal göç ve istilâların hareketleriyle oldu. Bu değişim yeni toplumları kaynaştırıp günümüzün Avrupa kıtasında ki milletleri ortaya çıkarttı. "Germen Halkları" bu değişim olgusunun en etkili kavimleriydi.

Orta Çağ Tarihi profesörü Herwig Wolfram, Erken Dönem halkları ve Orta Çağ Tarihi konularında çok sayıda çalışma yaparak kitap ve makaleler yayınlamıştır. Bunun bir örneği ise "Germenler" adlı kitabıdır.

Wolfram, ilk başlığında Germenler hakkında bilim dünyasında ve tarih araştırmalarında bu konuyla ilgili genel, özel fikirler, peşin hükümler ve mukayeseler aktarıyor. Yazar, bu başlıktaki aktardığı bilgileri etnografya ve etnografik metotlara dayandırır. Bu konuda ki en önemli fikirler ve bilgileri veren, Roma İmparatoru Sezar'dır. Galya Savaşı "Notlar"ının kısmında Germenler hakkında çok önemli bilgiler aktarır. "Germenler Galyalılar'a hiç benzemez." cümlesi iki halkın etnografik özünü gösterir. Wolfram, şöyle aktarır: Germenler, Galyalılar'a göre daha iri yarı, daha vahşi ve daha kültürsüzdürler. Germenlerin itaatlerinin kıymetsizliği bununla açıklanır. Geleneklerine bağlı ve kanaatkâr Berberilere kıyasla, Afrika Vandalları ise daha disiplinsiz ve zayıftırlar ve bu durum günümüze değin, çöküşlerinin sebebi olarak görülmüştür.

Wolfram, Germen kavminin kökeninin İskandinavya' ya dayandığını aktarır. Bununla birlikte Gotlar, Geyatlar ve Lombardlar da anavatanı İskandinavya olduğunu ekler. Bu durum şöyle bir soruya zemin hazırlar: İskandinavya neden "halkların ocağı veya soyların rahmi" olarak görülüyordu? Yazar, bu soruya karşılık: İskandinavya insanlarının sağlıklı yaşamaları, erkekler altmış ve kadınları ellisinde hâlâ anne-baba olma potansiyeline sahip olmaları gibi sebeplere bağlar. Bu sebepler nüfusun hızlıca artmasına buna bağlı olarak Avrupa'nın farklı bölgelerine göç etmeleriyle sonuçlanmıştır.

Wolfram, ikinci başlığı Germenler ve Kökenleri ile soy, inanç, krallıklar, iktidar ve klan, tebaa ve ordu konularını inceler.

Germenlerin Got'lar ile Roma İmparatoru Arius ile bağlantısını Büyük Germen Kabilelerin Ortaya Çıkış başlığıyla konuyu inceler. Burada Marcoman savaşı Romalıların Germenlere karşı savunma olduğunu aktarır.

Wolfram, son başlığı ise "Germen Kavimlerinin Göçü Ya Da Roma Dünyasının Dönüşümü" ile Gotlar, Vandallar, Burgonlar, Lombardlar, Franklar ve Anglosaksonlar alt başlıklarını inceler.

Wolfram, Germenler hakkında tarih bilimi çerçevesinde etnografya bilimine dayanarak bir ırkın varlığını sorgular. Bu çerçevede farklı dönemlerde oluşan fikirlerin kritiğini yaparak konuya sorgulayıcı bir hava katar. Germenler, kendi cağlarında en güçlü kavimdiler, Roma'yı bile dehşete düşürdüler ve antik dönem ile eski cağın en etkin aktörü oldular. Sözlü iletişimle kahramanlıklarını nesilden nesille aktardılar. Küçük kabilelikler kurarak krallık sistemini geliştirerek, modern Avrupa krallıklarının temellerini oluşturdular.

Herwig Wolfram, dört başlıkla Avrupa halklarından biri olan Germenler hakkında bilinen ve bilinmeyen birçok bilgiler ile dönemin diğer halklarının birbiriyle etkileşimlerini anlatıyor. Kitabın en önemli aktörleri olan Germenler, Avrupa Tarihindeki tarih sahnesindeki rolünü ayrıntısıyla aktarılıyor.

Germenler
Herwig Wolfram
Çev: Tuğba İsmailoğlu Kacır
Kronik Kitap
1. Baskı
Ağustos 2020, İstanbul.


Yazar: Yunus ÖZDEMİR - Yayın Tarihi: 21.04.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 23:02
1381

Yunus ÖZDEMİR Hakkında

Yunus ÖZDEMİR

1992, Ağrı Taşlıçay Balık Göl doğumlu. İlkokul ve liseyi Ağrı'da tamamladı. Tarih lisans mezunu.

Tarih alanında İslam Bilim Tarihi, alan dışı Nörobilim ve İslam İktisat Düşüncesi konularında birikim yapmakta.

Yunus ÖZDEMİR ismine kayıtlı 50 yazı bulunmaktadır.