KONUŞAN TARİH 4, Yeni Çıkanlar, Yeni Çıkanlar

KONUŞAN TARİH 4 yazısını ve Yeni Çıkanlar yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

KONUŞAN TARİH 4

16.01.2021 09:00 - Yeni Çıkanlar
KONUŞAN TARİH 4

Tarih, bir ilim olmasından ziyade bir "bilinç/şuur" alanıdır aslında. Tarihin öznesi olan insan, onu okuyup öğrenirken aslında kendisini öğrenir, geçmişiyle yüzleşir. Geride bıraktığı zaman dilimi içinde yaşadığı galibiyetleri, müthiş başarıları, büyük acıları ve keskin mağlubiyetleri bu yüzleşme durumunda fark eder. Bu açıdan tarih, bizim en güzide öğretmenlerimiz arasındadır. Eğer değilse de mutlaka olmalıdır. Çünkü kendi tarihini okuyup yazamayanlar, başkalarının kendileri ile ilgili yazdıkları yalan yanlış tarihi okurlar.

Nasıl ki insanların hafızası varsa toplumların da bir hafızası vardır ve bu hafıza "tarih" ilmidir. Hafızası olmayan insan, 60-70 kiloluk bir et yığınına dönüşür. İnsanı bahsettiğimiz bu et yığını olmaktan kurtaran şey ise tarih ilmidir dersek abartmış olmayız. Zira tarihimizin keşfi ile kimliğimizi, kişiliğimizi, kadim değerlerimizi ve o değerleri bize ulaştıran kişileri, eserleri, coğrafyaları kısacası her şeyi keşfederiz. Bu açıdan bakıldığında kendi tarihini öğrenmekte nakıs kalanlar, başka toplumlar üzerinden tarihlerini okumaya kalktıklarında, o toplumların etki alanına girerler. Kısacası hafızası güçlü toplumlar, hafızası zayıf olan toplumları kendi cazibe merkezlerine çekerler. Belki de son iki asırdır yaşadığımız en büyük hastalıkların ana nedeni bu eksikliktir. Osmanlı'nın son yüzyılında başlayan modernleşme hareketleri, Batı dünyası karşısında yaşanan yenilgi ve eziklik psikolojisinin altında da bu gerçek yatıyor aslında.

Mazisini tüm gerçekliğiyle hatırlayamayan yeni kuşaklar, mazideki şanlı sayfaları bilmedikleri için başka coğrafyalarda, başka toplumların göz kamaştıran tarihleriyle avunmaya, kendilerini de bir şekilde o tarihe yaklaştırmaya çalıştılar. Ya geçmişin zaferlerini yâd ettik ya da yaşadığımız mağlubiyetleri unutmak için romantik bir tarih anlayışına sığındık. Aslında bu iki tavır da tarih ilmiyle bağdaşmayan gerçekler taşıyordu. Toplumlar, belki de zaferlerden daha çok yaşadıkları mağlubiyetlerle kendilerini gelecek yüzyıllara taşırlar. Zira o dönemlerde yapılan müthiş hataları görmek, onlardan gereken dersi çıkarmak, ileriye yapılacak sıçrama için en önemli itici güçlerden bir tanesidir.

Meseleye bu açıdan baktığımız zaman tarihimizi bir bütün olarak zaferleri ve galibiyetleriyle yeniden keşfetmemiz gerektiği gerçeğini kabullenmek zorundayız. Eğer bize ne yapıldığını bilmez ve bu bilgiyi tarih ilmi vesilesiyle elde etmezsek ne yapmamız gerektiğini de bilemeyiz.

Konuşan Tarih serisinin dördüncü kitabı, bu düşünceler ışığında okuyucusuyla buluşuyor. Bazen Batı dünyasına, bazen kendi tarihimize bazen de uğradığımız ihanetlere kapı aralamak istedik bu kitapta. Düşmanı tanımanın bizi güçlü kılacağını bildiğimiz için içerde ve dışarıda uğradığımız ihanetleri yeniden hatırlamak gerektiğini düşündük. Bunun yanında tarihin nasıl okunması ve anlaşılması gerektiğiyle de ilgili sözümüzü söylemeye çalıştık. Umut ediyoruz ki, "Konuşan Tarih" serisinin dördüncü kitabı da diğer kitaplar gibi okuyucunun teveccühünü kazanır.

İÇİNDEKİLER

Di̇l ve alfabe meselesi̇ne dai̇r

Di̇l devri̇mi̇ ari̇sto'yu nasil ali̇ usta yapti?

Deve'den otomobi̇l'e di̇l devri̇mi̇ müdafaasi

Harf i̇nkikâbi üzeri̇ne sorular

Avram galanti̇ ve harf devri̇mi̇ üzeri̇ne bazi düşünceler 1

Avram galanti̇ ve harf devri̇mi̇ üzeri̇ne bazi düşünceler 2

Cumhuri̇yet Tari̇hi̇ne Dai̇r

Cumhuri̇yet tari̇hi̇nde baski, zulüm ve sansür

Tek parti̇ dönemi̇ di̇n uygulamalari

Cumhuri̇yet dönemi̇nde gazete ve dergi̇ler yazarlariyla kapatilirdi!

İtti̇hatçilarin kara kutusu kara kemal

Sabahatti̇n âli̇'yi̇ öldürenler türbesi̇ni̇ di̇kti̇ler

Osmanli'ya Dai̇r

Bi̇r Ci̇nayeti̇n Deği̇şti̇rdi̇ği̇ Kader

Türki̇stan'da Gök Bayraği Dalgalandiran Mücahi̇tler

Bati'nin Korktuğu Büyük Kartal: Fati̇h Sultan Mehmed

Ki̇taba Dai̇r

Her Bulduğunu Yemi̇yorsan Her Bulduğunu Da Okumayacaksin!

Tari̇h Felsefesi̇ne Dai̇r

Tari̇h İlmi̇nde Gerçeği̇ Kurguya Feda Etmek Ci̇nayet İşlemekti̇r

Tari̇h, Geçmi̇şi̇ Öğreten Ve Geleceği̇ İnşa Eden Bi̇r İli̇mdi̇r

Bati'ya Ve Doğu'ya Dai̇r

Kri̇stof Kolomb Nereyi̇ Keşfetti̇?

Si̇yoni̇zm'e Gi̇den Yol Geli̇bolu'dan Mi Geçti̇?

Yeni̇dünya Düzeni̇ni̇n Para Kasasi: İsvi̇çre

Che Ernesto Guevara: Büyük Bi̇r Aldatmacanin Kötü Bi̇r Aktörü

Adolf Hi̇tler: Sahte Günlükleri̇n Hi̇kâyesi̇

Batlamyus: Gerçeğe İhanet Eden Adam

Thomas Malthus'un İnsan Nüfusunu Azaltma Projesi̇

Nostradamus: Bütün Münecci̇mler Yalancidir

Osmanli, Ameri̇ka'yi Nasil Haraca Bağlamişti? 1

Osmanli, Ameri̇ka'yi Nasil Haraca Bağlamişti? 2

İhaneti̇n Tari̇hi̇ne Dai̇r

Si̇yoni̇st Davasina Hi̇zmet Eden Bi̇r Ajan: Armi̇ni̇us Vámbéry

Osmanli'ya Düşman Bi̇r Yahudi̇ Mi̇li̇tari̇sti̇: Vladi̇mi̇r Jaboti̇nski̇

Türki̇ye'ni̇n Ruhunu Almak İsteyen Adam: Hai̇m Nahum

İnci̇lleri̇n Çeli̇şki̇leri̇ne Dai̇r

İnci̇llerde İsa'nin Doğumu Eli̇şki̇si̇

İnci̇llerde İsa'nin Ölümü Sonrasindaki̇ Çeli̇şki̇ler

İnci̇llerde İsan'nin Soyağaci Çeli̇şki̇si̇

Konuşan Tarih-4
Davut Bayraklı
KDY


Yazar: Yeni Çıkanlar - Yayın Tarihi: 16.01.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 00:03
4314

Yeni Çıkanlar Hakkında

Yeni Çıkanlar

Yeni Çıkan kitaplar hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Yeni çıkan kitaplarınızın tanıtım bültenlerini [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Yeni Çıkanlar ismine kayıtlı 206 yazı bulunmaktadır.