Külliyat 1 : Nurettin TOPÇU, Kara Tahta, Can VAROL

Külliyat 1 : Nurettin TOPÇU yazısını ve Can VAROL yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Külliyat 1 : Nurettin TOPÇU

25.01.2021 09:00 - Can VAROL
Külliyat 1 : Nurettin TOPÇU

Nurettin Topçu. Erzurumlu, Topçuzade ailesindendir. İlk ve ikinci öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Avrupa ülkelerine gitmek için sınavlara katılır. Önce Fransa'ya gider. Daha sonra Strazbourg'a geçerek felsefe eğitimini tamamlar. Avrupa eğitimi esnasında bir çok alanda lisans eğitimi alır. Felsefe, mantık, sosyoloji, arkeoloji bunlardan bazılarıdır. Doktorasını felsefe alanında Sorbon'da verir. Burada doktorasını tamamlayan ilk Türk ünvanını elde eder. Daha sonra Türkiye'ye dönerek vefa borcunu ödemeye başlar. Türkiye'de eksikliğini gördüğü alanlarda çalışmalar yürütür, fikir ve aksiyoner kişiliğiyle yeni neslin geleneğine bağlı, sağlam bir şekilde yetişmesi için gayretli bir çaba içerisine girer. Hareket Dergisi'ni çıkartır. Bir çok kişinin yetişmesine vesile olur.

Var Olmak – Dergâh Yayınları

Var olmak düşünmektir, düşünmek ise hareket etmektedir. Var olmak, Nurettin Topçu'nun hareket tarzını, düşüncesini açıklayan ve hareket felsefesi olarak adlandırılan eyleminin manifestosu, amentüsüdür. Nurettin Topçu'yu tanımak için bu eser bir başlangıç eseri olarak okunabilir.

İsyan Ahlakı – Dergâh Yayınları

Bir ahlak filozofu olan Nurettin Topçu'nun bu konuyla ilgili düşüncelerini ortaya koyan bu eser, onun ahlak üzerine kapsamlı bir düşünüş içerisinde olduğunu, tasavvufi bir gelenekle ahlak/edep örgüsünü nasıl işlediğinin açık bir örneği olarak karşımızda durmaktadır.

İslam ve İnsan – Mevlana ve Tasavvuf – Dergah Yayınları

Bir İslam diyarı olarak gördüğü Anadolu'nun yaşadığı dönemde girdiği durumu gözler önüne seren Topçu, bu kargaşa ortamının nasıl düzen içerisine girebileceğini Anadolu'nun tarihsel serüvenine bakmakla mümkün olacağını gösterir. Bu eser, Anadolu'nun tasavvufi geleneğini yaşanan kargaşalar için bir çözüm olarak önermektedir.

Varoluş Felsefesi Hareket Felsefesi – Dergâh Yayınları

Maurice Blondel'in doktora tezi olan L'action adlı eserde ortaya konulmuş hareket felsefesi Nurettin Topçu'yu yoğun biçimde etkilemiş ve kendi düşüncesini ortaya koymak için bir kapı açmıştır. Ülkemize bunu tanıtan da Topçu'dur. Hareket noktası Blondel ile aynı olan Topçu'ya göre aynıdır: insanın cevheridir.

Kültür ve Medeniyet – Dergâh Yayınları

Anadoluculuk düşüncesinin temelini atan ve bunun yeni kuşaklar için bilinmesi yönünde çalışmalar yapan Topçu, Anadolu'yu bir kazı alanı olarak ele alır, Anadolu'nun tarihsel serüven içerisinde nasıl olduğunu ve nasıl olması gerektiğini ortaya koyar. Batı taklitçiliğini şiddetle reddeden Topçu, Türk milletinin medeni varlığının özünde gizli olduğunu ifade eder.

Ahlak Nizamı – Dergah Yayınları

Nurettin Topçu hakkında güzel bir esere imza atan İsmail Kara'ya göre Nurettin Topçu "Meselelere esas itibariyle ahlak meselesi merkezinde" bakar. Her şeyin bir ahlaki nizam içerisinde olması gerektiğini ortaya koyan Topçu bu bakış açısını da tasavvufi ilgisiyle elde etmiştir. Hayatın her alanında eksikliği hissedilen ahlak olgusunun hatırlanması için önemli bir kitaptır.

Büyük Fetih - Dergâh Yayınları

İstanbul'un Fethi bu topraklar için artık bir sembol olarak durmaktadır. Fetih sadece bir toprak parçasının elde edilmesi değil ayrıca zihinlerin ve gönüllerin de elde edilmesi anlamına gelmektedir. Topçu da bu eserinde İstanbul fethi üzerinden bir büyük fethin nasıl yapılacağını aktarır.

Yarınki Türkiye - Dergâh Yayınları

"Yarınki Türkiye'nin kurucuları, yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verecek, sabırlı ve azimli, lâkin gösterişsiz ve nümâyişsiz çalışan ruh cephesinin maden işçileri olacaklardır" cümleleriyle muhayyilesini ortaya koyan Topçu için Yarınki Türkiye bir ölüm kalım mücadelesidir. Yeni bir neslin yetişmesi için çaba gösteren Topçu da Yarınki Türkiye'nin bir mimarıdır.

Ahlak - Dergâh Yayınları

Topçu'da ağırlıklı olarak işlenen konulardan biri hareket diğeri de ahlaktır. Mehmet Kaplan'a göre Topçu "çağdaş bir mistiktir". Düşünce hayatımıza büyük oranda katkı sağlamış, yerli düşünce ile zihin dünyamıza kalıcı eserler bırakmış Topçu'nun bu eseri, ateş hattında cenge tutuşmuş bir fikir adamının düsturunun, nizamının nasıl olması gerektiği konusunda ayrıntılı bilgiler vermektedir.

Millet Mistikleri - Dergâh Yayınları

"Mabede nasıl girmişsem sınıfa da öyle girerim" diyerek yerli düşünce için bir nesil yetiştirmek uğruna fedakarlıkla işe koyulan Nurettin Topçu bu eserinde Hüseyin Avni, Selahaddin Köseoğlu, Remzi Oğuz Arık, Rahmi Eray, Peyami Safa, Celal Hoca, Ali Fuat Başgil, Ali Nihat Tarhan, Cahit Okurer ve Z. Fahri Fındıkoğlu gibi kişilerin vefatlarından sonra onlar hakkındaki düşüncelerini topla


Yazar: Can VAROL - Yayın Tarihi: 25.01.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 15:38
7059

Can VAROL Hakkında

Can VAROL

Yazar, şair, kitap eleştirmeni, iyi bir okur. Yazıları ve çalışmaları bir çok mecrada yer edinmiştir. 

Can VAROL ismine kayıtlı 20 yazı bulunmaktadır.