Külliyat 2: Karahanlı Devleti Külliyatı, Kara Tahta, Can VAROL

Külliyat 2: Karahanlı Devleti Külliyatı yazısını ve Can VAROL yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Külliyat 2: Karahanlı Devleti Külliyatı

01.02.2021 09:00 - Can VAROL
Külliyat 2: Karahanlı Devleti Külliyatı

Karahanlılar – Ekber N. Necef – Selenge Tarih Dizisi

Göktürkler'in gerçek varisleri kimdir? Sorusuna cevap arayan eser Tuvalılar ile Karahanlılar arasında kimin varis olduğunu gözler önüne seriyor. Eser Türk Tarihinde önemli bir yere sahip olan Karahanlılar hakkında genel bilgiler vermektedir.

Türk Hakanlığı Karahanlılar (766-1212) – Ö. Soner Hunkan- IQ Kültür Sanat Yayıncılık

Eser Karahanlılar'ın tarihine İslamî metinler ışığında bakarak bu Türk Hakanlığı merkezini yeniden ele alarak, elde edilen yeni verilerin desteği ile hakanlığın siyasî tarihini bir bütün halinde okuyucularına sunmaktadır.

Nasıl Bir Tarih (Kök Türkler, Karahanlılar) – Sencer Divitçioğlu – Bağlam Yayınları

Kaşgar şehrini kendine başkent olarak seçen Karahanlı Devletini ele alan Sencer Divitçioğlu bu eserinde tarih yöntemini iki farklı konuyu birbirine bağlayarak işlemektedir. Bu eserde Sencer Divitçioğlu elde ettiği veriler ışığında tarihi diğer tarih çalışmalarından farklı bir biçimde işlemiştir.

Karahanlılar Tarihi – Ahmet Almaz – Doç. Dr. H. Yakup Anat – Oku Yayınları

Karahanlılar yönetim anlayışı bakımından iki krala (doğu-batı) sahip olması, hâkimiyette ortaklık sistemini ortaya çıkartmıştır. Bu eser Karahanlılar üzerine yapılan çalışmaların eksikliğini gidermek amacıyla diğerlerinden farklı olarak Çin kaynakları da taranarak okuyuculara sunulmuştur.

Orta Asya ve Karahanlı Dönemi Mimarisi – İbrahim Çeşmeli – Arkeoloji Sanat Yayınları

Karahanlı Dönemi mimarisi, daha sonraki yüzyıllarda gelişecek olan dini ve sivil yapıları her yönüyle önemli ölçüde etkilemiş ve İslamiyet sonrası Orta Asya mimarisinde özgün bir yere sahip olmuştur. Bu kitapta Karahanlı mimarisi tüm boyutlarıyla ele alınmaktadır.

Karahanlı Türkçesinin Sözlüğü – Emek Üşenmez – Doğu Kitapevi

Türk dili tarihi üzerinde araştırmalar yapan ve bu dili sınıflandıran bilim adamlarının Karahanlılar zamanından yazıldığı belirtilen eserler, tek tek incelemeye tabi tutularak bu dönem Türkçesinin sözlüğü ortaya konulmuştur. Eser bir yüksek lisans tezinin genişletilmiş halidir.

Karahanlı Devlet Teşkilatı – Reşat Genç – Türk Tarih Kurumu Yayınları

Karahanlı Devleti'nin teşkilat yapısının bir haritasını çıkartan eserde Karahanlıların kökeninden, başa geçen hükümdarların özelliklerine, dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel yapısına kadar birçok konuya değinilmiştir. Ayrıca saray yönetiminde çalışanların da görev ve sorumlulukları açıklanarak konu genişletilerek okuyuculara akademik bir bilgi sunmaktadır.

Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip – Kabalcı Yayınevi

Mutlu olma bilgisi anlamına gelen bu eser Yusuf Has Hacib tarafından kaleme almış, bu eserler insan hayatının anlamını çözümleyen ve kişiye, toplumun, dolayısıyla da devletin içindeki görevini saptayan bir felsefe, bir hayat felsefesi sistemi kurmayı amaçlamıştır.

Divanü Lugat-it Türk – Kaşgarlı Mahmut – Eğitim Kitapevi

Türkçe'nin bilinen en eski sözlüğü olan Divanü Lugat-it Türk'ün çeşitli zamanlarda birçok yayınevince baskısı yapılmıştır. Bu basım ise Prof. Dr. Fuat Bozkurt'un uzun emek sonucu yeni bir düzende hazırladığı Divanü Lugat-it Türk'ün bu basımı, eserin daha iyi anlaşılması için çeşitli bölümlere ayrılarak okuyuculara sunulmuştur.

Atabetü'l-Hakayık – Ahmed Yükneki – Yaşar Çağbayır – Ötüken Yayınları

Muhammed Dâd İspehsâlâr Bey'e sunulan "Gerçeklerin Eşiği" anlamına gelen bu eser farklı zamanlarda bazı yayınevlerince defalarca yayınlanıp okuyucuyla buluşmuştur. Bu basım ise Ötüken Türkçe Sözlüğü'nü hazırlayan Yaşar Çağbayır tarafından günümüz Türkçesine aktarılmıştır.

Karahanlı Türkçesi Grameri- Türk Dil Kurumu Yayınları - Dr. Necmettin Hacıeminoğlu

Karahanlı Türkçesi veya Hakaniye lehçesi Türk dilinin tarihinde konuşulmuş ve yazılmış olan tarihî dönemlerinden biridir. Türk dilini, eski, orta, yeni olarak üç döneme ayıran Türkologlara göre Karahanlı Türkçesi, Orta Türkçenin ilk dönemini oluşturur. Böyle düşünen Türkologlara göre 10-15. yüzyıllar arası, Orta Türkçe dönemidir. Bu dönemin dil yapısını aktaran bu eser alanında büyük boşluğu doldurmaktadır.

Divanı Hikmet – Hoca Ahmet Yesevi – Diyanet Vakfı Yayınları

Hikmet adlı şiirleri bir araya getiren Türk tasavvuf edebiyatının bilinen en eski örneklerini içeren bu eser Hayati Bice tarafından hem orijinal metin hem de Türkçe metinleri yan yana verilerek sunulmuştur. Anadolu'nun İslamlaşması konusunda çok büyük katkısı olan Hoca Ahmet Yesevi'nin bu eserinin titizlikle okunması gerekmektedir.


Yazar: Can VAROL - Yayın Tarihi: 01.02.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 15:35
6648

Can VAROL Hakkında

Can VAROL

Yazar, şair, kitap eleştirmeni, iyi bir okur. Yazıları ve çalışmaları bir çok mecrada yer edinmiştir. 

Can VAROL ismine kayıtlı 20 yazı bulunmaktadır.