Külliyat 3: Seyahatname Külliyatı, Kara Tahta, Can VAROL

Külliyat 3: Seyahatname Külliyatı yazısını ve Can VAROL yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Külliyat 3: Seyahatname Külliyatı

08.02.2021 09:00 - Can VAROL
Külliyat 3: Seyahatname Külliyatı

Dünya Bizim Seyahat Notları – Der: Mehmet Erken

Kültür- Sanat sitesi dünyabizim'in çalışması olan bu eser dünyanın farklı coğrafyalarına ait ülkelere dair yazıları okuyucularla buluşturdu. Eser sadece gidilen ülkelere ait seyahat notlarını değil ayrıca gidilen ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik durumlarını aktarmaktadır. Eserin diğer bir özelliği ise yazılan yazıların farklı kişiler tarafından yazılması.

Doğuda Seyahat – Gerard de Nerval – YKY

Osmanlı şehirlerini ayrıntılı bir biçimde tasvir eden Nerval yolculuğunu Mısır, Suriye ile başlatarak İstanbul'a kadar getirir. Eserin ilgi çekici kısmı Batı'dan umudunu kesmiş, ışığı Doğu'da arayan bir adamın doğu hakkındaki görüşleridir. İstanbul'daki sosyal ve kültürel yaşamın ayrıntılı bir biçimde işlenmesi, kitabın ilgi çeken diğer bir yanı.

İstanbul'a Seyahat – Corci Zeydan – Ark Kitapları

Bir çok seyyahın uğrak mekânı olan İstanbul'un 1900'lü yılların başlarındaki durumunu aktaran eser Lübnanlı Corci Zeydan tarafından kaleme alınmış. Kitap İstanbul'a ait gözlemlerin yanında o dönemli İttihat Terakki'nin belli başlı bazı yöneticileri hakkında da bilgiler vermektedir.

Afganistan'a Seyahat – Mehmed Fazlı – Selis Kitaplar

Habibullah Han'ın Afganistan kralı olmasından sonra ülkenin kalkınması amacıyla II. Abdülhamid Han'ın isteğiyle ülkeye bir Türk heyeti gönderilir. Bu heyetin içinde yer alan Mehmed Fazlı tarafından kaleme alınan notlar bu seyahate ve Afganistan'a dair notlar içermektedir.

Doğu'nun Kalbine Seyahat – Süleyman el-Tacir – Yeditepe Yayınevi

Eser, Arap edebiyatının en eski seyahatnamesi olan Süleyman el-Tâcirin hatıraları ve Yezid el-Sîrâfînin buna ilaveleri ile Mesûdînin Müruc ez-Zeheb (Altın Bozkırlar) adlı eserinden seçmelerden oluşmaktadır.

Afrika Sahra-yı Kebiri'nde Seyahat – Sadık El-Müeyyed – Çamlıca Basım Yayın

Eser, Kuzey Afrika'nın Bingazi bölgesi ile burada yaşayan Senûsi hareketinin lideri Muhammed es-Senûsî ve müntesipleri hakkında geniş bilgiler veren bir seyahatnâmedir. Çölde yaşayan bedevilerin hayat biçimlerini sunması da eserin diğer bir yönüdür.

Anadolu'ya ve İran'a Seyahat – Josaphat Barbaro

Venedikli tacir ve elçi olan Josaphat Barbaro, Osmanlı- Venedik savaşlarının sürdüğü bir dönemde Venedik Cumhuriyeti adına Akkoyunlu Sarayı'na elçi olarak gönderilir. Görevi esnasında Doğu Anadolu'yu, İran'ı ve Kafkasları gezer. Akkoyunlu ülkesinde edindiği izlenimlerini, gördüklerini ve duyduklarını eserinde anlatır.

İstanbul'dan Asya-yı Vusta'ya Seyahat – Muhibbe Darga – Everest Yayınları

Aslen Türkistanlı olan ve bir saray adamı olan Seyyah Mehmed Emin Bey'in Orta Asya dahil bir çok Avrupa ülkesini gezmiştir. Yaptığı Orta Asya seyahatlerini anlatan bu eser gezilen yerlerin durumlarını ayrıntılı bir biçimde aktarmaktadır.

Bursa'dan Konya'ya Seyahat – İhtifalci Mehmet Ziya – Kırkambar Yayınları

Bir İstanbul tarihçisi olan Mehmed ZiyaBey tarafından kaleme alınan eser bir başka başkent portresini okuyuculara sunmaktadır. Yazar'ın Bursa ve Konya hakkındaki notlarından oluşan eser hem içsel bir yolculuğu hem de zahiri bir yolculuğu anlatmaktadır.

İran'a ve Turan'a Seyahat – Süleyman Uludağ – Dergah Yayınları

İran - Kafkasya - Türk Cumhuriyetleri – Balkanlar alt başlığıyla yayınlanan eser, Süleyman Uludağ tarafından kaleme alınan bir seyahat kitabı olan bu eserde gezilen yerlerin dini ve sosyal tarihi bir akademisyen tavrı ile bir edebiyatçı akıcılığıyla aktarılmıştır.

Yol Hakkı – Osman Bayraktar – Eşik Yayınları

Yola turist olarak çıkmanın bir seyyaha uymadığını belirtmeliyiz. Yolun da bir hakkı vardır. Bu hak da ancak o yolun değerini bilmekle mümkündür. Singapur'dan Malezya'ya, İspanya'ya ve daha bir çok ülkeye uzanan seyahatlerin yazıya dökülmüş hali olan bu eser Eşik Yayınlarınca okuyucularla buluştu.

Türkistan Türkistan – Yavuz Bahadıroğlu – Türk Edebiyatı Vakfı

Üsküp'ten Kosova'ya kitabıyla Rumeli hasretini kaleme alan Yavuz Bülent Bâkiler, atayurda yaptığı seyahati Türkistan Türkistan isimli eserde anlatıyor. Bazı üniversitelerde kaynak kitap olarak okutulan bu eser bir şairin ince kelime işçiliğinin de bir yansıması olarak 1986 yılından beri okuyuculara seslenmeye devam ediyor.


Yazar: Can VAROL - Yayın Tarihi: 08.02.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 13:43
5902

Can VAROL Hakkında

Can VAROL

Yazar, şair, kitap eleştirmeni, iyi bir okur. Yazıları ve çalışmaları bir çok mecrada yer edinmiştir. 

Can VAROL ismine kayıtlı 20 yazı bulunmaktadır.