Külliyat 7: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Külliyatı, Kara Tahta, Can VAROL

Külliyat 7: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Külliyatı yazısını ve Can VAROL yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Külliyat 7: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Külliyatı

22.03.2021 09:00 - Can VAROL
Külliyat 7: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Külliyatı

1. Osmanlı'da Hayırseverlik – Amy SINGER – Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Hayırseverlik Osmanlı için siyasetinin ve kültürünün temelini teşekkül eden bileşenlerinden biridir. Eser, imaret kurumlarını ele alırken bunun Osmanlı kültürünün özgün bir parçası olduğundan hareketle konuya başlar. Eserin hayırseverlik bileşimine yaklaşımı eleştirel bir bakış içermektedir. Yazara göre Osmanlı, hayırseverliği sadece hayır için yapmamıştır.

2. Osmanlı Esnafında Suç ve Ceza – Mehmet Demirtaş – Birleşik Kitapevi

Her yönüyle bir model geliştiren Osmanlı Devleti ticaret konusunda önemli işlere imza atmıştır. Osmanlı devrinde esnaflar iki gruba ayrılmıştı. Biri özel teşebbüse dayanan diğeri ise devlet işletmeciliğine dayanmaktaydı. Eser, bu iki ayrıma giderek esnaflara ve dirlik sahiplerine verilen cezalar üzerine geniş açıklamalar getirmektedir.

3. Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri – Mehmet Arslan – Çamlıca Basım Yayın

Saray düğünleri Mehmet Arslan'ın özverili çalışması sonucunda bir araya getirildi. Geniş bir sûrnâme olan eser 6 cilt halinde yayınlandı. Doğum törenlerinden, şehzadelerin sünnet düğünlerine, padişah kızlarının evlenme törenlerine kadar birçok şenliği içermektedir. Osmanlı'nın kültürel alandaki izlerini okuyacağınız bu eserde düğün ve şenliklerin büyüklüğü karşısında şaşıracaksınız.

4. Osmanlı Barışı – İlber Ortaylı – Timaş Yayınları

Osmanlı barışı bir sistemin adıdır. Beylikten imparatorluğa uzanan tarihsel süreç içerisinde barış en önemli saç ayaklarından biri olmuştur. Osmanlı üzerine farklı bir okuma yapmak isteyenlerin ilgisine sunulan eser Osmanlıdaki değişmeleri de gözler önüne sermektedir. Esere göre Osmanlı barışının temelleri İstanbul'un fethi ile atılmıştır.

5. Osmanlı Harpleri – Virginia Aksan – İş Bankası Kültür Yayınları

Eser, Osmanlı İmparatorluğu'nu Habsburgların Avusturya'sı ve Romanovların Rusya'sı ile karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele almaktadır. İmparatorluğun içindeki askeri, entelektüel ve dinsel elit gruplarıyla merkezin ilişkilerini askeri dönüşüm ve reform girişimleri bağlamında okuyuculara sunmaktadır. Yoğun olarak üzerinde durulan konular ise III. Selim ile II. Mahmud dönemleridir.

6. Osmanlı Denizciliği – İdris Bostan – Kitap Yayınevi

3 Kıtaya yayılan hükümdarlığıyla Osmanlı, beylikten devasa büyüklükteki bir yönetime bürünmesi bünyesine kattığı yeni gelişmelerle hızlanmıştır. Dünya çapında ün kazanmış denizcileriyle ismini duyuran Osmanlı Donanmasının hikâyesi Çaka Bey ile başlamıştır. İdris Bostan tarafından yazılan eser sadece denizciliğin sadece siyasi tarihini değil denizcilik tarihine dair özgün bilgiler de içermektedir.

7. Osmanlı Şehri – Turgut Cansever – Timaş Yayınları

Şehir, insanoğlunun medeniyet bırakma serüveni içerisinde önemli bir konu teşkil etmektedir. Büyüklerin deyimiyle "dünyada mekân" deyimi mekânın insanoğlundaki önemine binaen söylenmiştir. Osmanlı Şehri, Cansever'in sanat mimari, resim, modernlik ve gelenek hakkındaki yazılarıyla oluşan bir eserdeki temel niyet "İnsanın görevi dünyayı güzelleştirmektir." hadis-i şerifidir.

8. Osmanlı Vakıf Medeniyeti – Prof. Dr. Ziya Kazıcı – Bilge Yayınları

Eser İki cilt halinde yayınlanmıştır. Vakıfların kuruluş amaçlarından Osmanlı'daki işlerliklerine kadar geniş bir alanı kendine inceleme alanı yapmıştır. Vakıflar asırlarca insanlığa hizmet etmiş dini, hukuki ve sosyal müesseselerdir. Osmanlı Devleti'nin büyük bir alana hükmetmesindeki temel çalışmanın bu vakıflar olduğunu belirtir Kazıcı.

9. Osmanlı Kahvehaneleri – Ahmet Yaşar – Kitap Yayınevi

Kahvehaneler geçmişten günümüze kadar sosyalleşmenin mekânı, şehrin gürültüsünde kısacık bile olsa bir mola vermek için önemli yerler olagelmiştir hep. Osmanlı döneminin kahvehaneleri ise siyasi bakımdan büyük önem teşkil eden yerlerdi. Farklı kesimlerin bir araya gelerek sesini duyurabildiği bu kamusal alan üzerine yazılmış bu eser kahvehaneler üzerine yazılmış önemli bir kaynak kitap olarak okuyucuların ilgisine sunulmuştur.

10. Osmanlı Tiyatrosu – Metin And – Dost Kitapevi

Geçmişten günümüze tiyatronun Osmanlı dönemindeki serüvenini öğrenmek istiyorsanız bu eser sizin için biçilmiş kaftan. Osmanlı dönemi ile günümüz tiyatrosunu karşılaştırması da günümüz tiyatrosunu anlaşılması bakımından önemli. Bu eserde Osmanlı döneminin kültür kanalından tiyatrosu hakkında ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz.

11. İstanbul Bir Kent Tarihi - Doğan Kuban - Tarih Vakfı Yurt yayınları

İstanbul'u "Bizantion", "Konstantinopolis" ve "İstanbul" olmak üzere üç ana bölümde ele alan bir şehir kitabıdır. İstanbul'un tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişim ve dönüşümleri irdeleyerek sunmaktadır. İstanbul tarihçileri için kaynak teşkil edecek bu eserle şehrin tarihini öğrenebilirsiniz.

12. Osmanlı Devleti Tarihi (2 Cilt - Siyasi Tarih ve Medeniyet Tarihi) - Yılmaz Öztuna - Ötüken Yayınları

2 ciltlik bu eser Osmanlı tarihine siyaset ve medeniyet kanalları üzerinden giriş yapmaktadır. Eserle bir cihan devletinin siyaset ve medeniyet temellerinin nasıl oluştuğu izleyecek ve Osmanlı'nın üç kıtaya yayılan medeniyet unsurlarını göreceksiniz. Eserin ilk cildi Siyasi Tarih olan bu eserin ikinci cildi Medeniyet Tarihi'dir

13. Ne İdik Ne Olduk - Samiha Ayverdi - Kubbealtı Neşriyat

Samiha Ayverdi tarafından kaleme alınan bu eser bir nevi izlenim tarihi olarak adlandırılabilir. Ayverdi'nin çocukluğundan itibaren yaşadığı, gördüğü, şahit olduğu olayları aktardığı bu eser okuyuculara olayların yaşandığı dönem hakkında da bilgiler vermektedir.


Yazar: Can VAROL - Yayın Tarihi: 22.03.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 15:39
3201

Can VAROL Hakkında

Can VAROL

Yazar, şair, kitap eleştirmeni, iyi bir okur. Yazıları ve çalışmaları bir çok mecrada yer edinmiştir. 

Can VAROL ismine kayıtlı 20 yazı bulunmaktadır.