Külliyat 8: Dünya Tarihi Külliyatı, Kara Tahta, Can VAROL

Külliyat 8: Dünya Tarihi Külliyatı yazısını ve Can VAROL yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Külliyat 8: Dünya Tarihi Külliyatı

29.03.2021 09:00 - Can VAROL
Külliyat 8:  Dünya Tarihi Külliyatı

Dünya tarihi denilince ne anlıyoruz? Sadece dünyanın geçirdiği günleri mi anlıyoruz yoksa dünya üzerinde yaşayan kültür ve uygarlıkları mı?

Dünya Tarihi – William H. McNeill – İmge Yayınları

İnsanlığın düşünsel ve yerleşim aşamalarındaki değişimi, dönüşümü sadece Batıyı ele alarak konuyu sınırlı tutmadan Batı kadar Batı dışındaki diğer kültürlerin de dünya tarihine katkılarını ele alarak incelemektedir. Ders kitabının sıkıcılığından uzak bir biçimde konu anlatımıyla dünya tarihini kronolojik olarak okuyuculara sunmaktadır.

Modern Dünya Tarihi – William Woodruff – Pozitif Yayınları

İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar dünyada olup bitenleri önümüze seren bu eser insanlığın son 5 yüz yıllık serüveni üzerinde ağırlıklı olarak hem günümüzün hem de geçmişin şekillenmesinde kimlerin sorumlu olduğunu aktarmaktadır.

Uygarlık Tarihi – Ivar Lissner – Nokta Yayınları

Bu eser insanlığın uygarlık alanında yaptıklarını toplu olarak aktarmaktadır. Orta Asya'dan başlayarak Çin, Japonya, Mezopotamya, Asurlular, Finikeliler, İnkalılar gibi dünyanın birçok yerinde kurulmuş uygarlıklar ele alınarak etraflıca incelenmiştir.

Türklerin Tarihi – Jean Paul Roux – Kabalcı Yayınevi

Romanesk bir havadan uzakta bizlerin davranış biçimlerini ve gündelik hayatta kullandığımız kelime ve kavramların tarihsel süreç içerisinde nasıl şekillenip ortaya çıktığını okuyabileceğiniz önemli bir eserdir.

Haçlı Seferleri – H.A.Nomıku – İletişim Yayınları

Haçlı Seferleri sadece bir Hristiyan seferler zinciri değil ayrıca Doğu ve Batı arasındaki mücadelenin de en çarpıcı olayların yaşadığı süreçler zinciri olarak tarihte yer edinmiştir. Bu eser Haçlılar'ın gözüyle savaşın durumlarını yansıtması bakımdan önemlidir.

Arap Halkları Tarihi – Albert Hourani – İletişim Yayınları

Bütün Arap Halkları ve Ortadoğu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için genel bir bakış sunmasının yanı sıra Kuzey Afrika'yı kapsayan kavimleri inceleyen eser tarihin sadece savaşlardan ibaret olmadığını kültürün de aynı derecede önemli olduğu vurgusunu okurlara paylaşmaktadır.

Kısa Dünya Tarihi – Michael Cook – Say Yayınları

Dünya tarihine farklı bir biçimde ülkelerin coğrafik özelliklerini de dahil ederek aktaran bu eser ele aldığı konular bakımından da diğer dünya tarihi kitaplarından ayrılmaktadır. Farklı kültürel özellikleri de ayrıntılı olarak aktarması kitap için ayrıca bir ekstra olarak görülebilir.

Almanya'nın Kısa Tarihi – Mary Fulbrook – Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

Almanya Tarihi Profesörü Fulbrook tarafından yazılan bu eser Almanya'nın tarihini farklı bir perspektifle ele alırken tarihsel sentezin de nasıl yapılacağını ortaya koymaktadır. Farklı olaylar arasındaki ilişkileri incelemesi ve kendine özgü yorumu tarih okumalarını ilgi çekici hale getirmektedir.

Roma İmparatorluğu – Patrick Le Roux – Dost Kitapevi

Bu eser Roma İmparatorluğunu sadece tarihsel bir düzlemde değil de bir canlı gibi ele alır. Roma'nın siyasal, askeri, toplumsal ve gündelik yaşam biçimlerini ortaya koyarak okuyucuların ilgisine sunulmuştur. Çeviri konusunda sorunları olsa da başlangıç için iyi bir kitap olabilir.

Çin Tarihi – Jhon Keay – İnkılap Kitapevi

Kronolojik tarih bilgisinden sıkılıp farklı ülkelerin tarihlerine göz atmak isteyenler için kapsamlı bir eser olan bu kitap 3 bin yıllık Çin tarihini kimi zaman hikayeleştirerek kimi zaman da belgelere dayandırarak

ABD Tarihi – Alan Nevins – Doğu-Batı Yayınları

Halil İnalcık tarafından dilimize kazandırılan bu eser, Amerika'nın keşfiyle başlayıp İkinci Dünya Savaşıyla birlikte sonlanmaktadır. Amerikan tarihine giriş niteliğinde olacak bu eser ile İrlandalıların, Yahudilerin, Flemenklerin bu yeni kıtaya neden yerleştiklerini daha iyi anlayacaksınız.

İnka Uygarlığı – Kollektif – National Geographic

İnka Uygarlığı çoğu bilim insanın uykusunu kaçıran eserleriyle sürekli araştırma konusu olmuştur. Ortaya koyduğu eserlerle dikkat çeken bu uygarlığın bilim insanlarına nasıl yardımcı olduğunu bu kitapla göreceksiniz. Gençlerin seveceği görsellerle dolu bu eser İnka Uygarlığı hakkında bilinmeyenleri de sayfalarında gizlemektedir.

Mısır Tarihi – Erik Hornung – Kabalcı Yayınları

Eski Mısır tarihi alanında uzman olan Erik Hornung tarafından yazılan bu eser akademik bir dil ile okuyucu karşısına çıkmaktadır. Eski Mısır tarihini beş bölüme ele alarak inceler. Arkaik Dönem, Eski Krallık, Orta Krallık, Yeni Kırallık ve Geç Dönem.

Sömürgecilik Tarihi - Raimondo Luraghi

Beş kıtanın son beş yüzyıllık sömürge yarışını eleştirel bir bakışla okumak isteyenlerin için önemli bir eser. Yeni kıtaların keşfi, Sanayisini tamamlamış Batılı ülkelerin bu durum karşısındaki iştahını ve aç kuşlar gibi nasıl saldırıya geçtiklerini izleyeceksiniz.

Kapitalizm'in Kısa Tarihi – Fernand Braudel

Braudel bu eserinde günümüz ticari ve ekonomisini etkisi altına alan kapitalizmin doğuşunu ve hangi şartlarda ortaya çıktığını tarihsel bir bakışla okuyuculara sunmuştur. Kapitalizm bu gün dünyanın anlaşılması bakımından en önemli kavramlardandır


Yazar: Can VAROL - Yayın Tarihi: 29.03.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 15:25
2853

Can VAROL Hakkında

Can VAROL

Yazar, şair, kitap eleştirmeni, iyi bir okur. Yazıları ve çalışmaları bir çok mecrada yer edinmiştir. 

Can VAROL ismine kayıtlı 20 yazı bulunmaktadır.