Kuran Tefsirinde Yöntem - Ömer Dumlu, İlahiyat, Ferhat ÖZBADEM

Kuran Tefsirinde Yöntem - Ömer Dumlu yazısını ve Ferhat ÖZBADEM yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Kuran Tefsirinde Yöntem - Ömer Dumlu

18.02.2013 09:18 - Ferhat ÖZBADEM
Kuran Tefsirinde Yöntem -  Ömer Dumlu

Müslümanların en fazla anlaması ve üzerinde durması gereken ilmi alan Kuranın anlaşılması ve üzerinde durulmasıdır. Bu alanda ne kadar eser neşredilirse, ne kadar çalışma yapılırsa, ne kadar çalışma yapılırsa azdır. Esas olan okumak, anlamak, yaşamak ve anlatmak yöntemidir. Kuran okumalarında daha fazla idrak etmek, daha doğru anlamak ve yanlışlardan sakınmak için Kuran ilimleri olarak isimlendirebileceğimiz bir kısım bilgilere sahip olmamız gerekir. Resulullah'ın ve sahabesinin Kuranı nasıl okuyup, nasıl anladıkları ve nasıl yaşadıkları ile ilgili bilgiler temel ölçüler olarak önümüzde duruyor. Bu bilgilere sahip olmak ise iki yoldan elde edilebilir. Birincisi bu konularda uzman olan bir alimin dizi dibinde oturup bu ilmi tedris etmek ikincisi ise bu alanda yazılmış ilmi eserleri okuyup mütalaa etmektir. İmkanı olanlar için birinci yolun daha verimli olduğunu ifade edelim.

Resulullah döneminde Kuran tefsiri konusu bilinmeden Kuran ilimlerinin bilinmesi mümkün değildir. Hemen bütün tefsir usulü ve tefsir tarihi eserlerinde bu konu ilk konu olarak işlenir. Kuranın yazılması ve ezberi sonraki süreçte Kuranın toplanıp çoğaltılması konusu en önemli konu başlıklarıdır. Sahabenin Kuran tefsiri ve Kuran ilimlerinin meydana gelmesi süreci ikinci bölüm olarak genelde işlenir. Kuran tarihi olarak ifade edilen bu dönemi bilmek ile birlikte sahabe ve tabiin döneminde ilk defa vücut bulmaya başlayan Kuran ilimleri olarak ifade edilen esbabı nüzul, nasih-mensuh, mekki-medeni gibi konuları içeren ilim dalı da Kuranın anlaşılıp yaşanması için bilinmesi gerekli olan ilimlerdendir.

Kuran tefsirinde yöntem adlı çalışma bu iki alanla ilgili bilgileri cem edip okuyucuya sunuyor. Bu alanda yazılmış diğer eserlerden farklı olarak tefsirde objektivizm başlığı altında geçmişten günümüze kadar yazılan tefsirlerin ekserisinin objektif olmaktan uzak, müfessirin kendi ekolüne göre neşredilmiş eserler olduğunu, olması gerekenin ise müfessirlerin bağlı oldukları ekollere göre değil geniş perspektifli tarafsız tefsir hazırlamaları gerektiği görüşünü ortaya koyuyor. Geçmiş dönem yazılan tefsirlere ve müfessirlerine bir şey demeden objektif bir tefsir çalışmasının gerekliliği konusunda müellife katıldığımı belirtmeliyim.

Eserde dikkatimi çeken önemli bir bilgiyi paylaşmayı bir mecburiyet olarak görüyorum. Bu alanda yazılan diğer eserlerde geçmeyen bir bilgi/görüş var. Tefsirde rey yöntemini benimseyen meşhur sahabenin İbn Abbas olduğunu hemen her eserde görürüz. Müellif bunun bir yanlış bilgi olduğunu ifade edip rey tefsiri konusunda asıl uzman olan sahabenin Hz.Ömer olduğunu ifade ediyor. Bu bilgi kayda değer ve üzerinde araştırılma yapılması gereken bir bilgidir. Rey ile tefsir konusu Resulullah'ın vefatından günümüze kadar gelen önemli bir husus olduğundan üzerinde en fazla durulması gereken konulardan biridir. Bu anlamda müellifin İbn Haldun'un bir yanılgısına işaret etmesi de önemlidir. Ömer (r) ile İbn Abbas gibi sahabeler ile başlayan rey tefsiri ile ilgili olarak İbn Haldun'un, rey ile tefsirin, Arap lisanı ve ilimleri bir sanat halini aldıktan sonra meydana geldiğin belirtmekle yanıldığı açıktır.

Kıraat ilmi ile ilgili verilen bilgilerinde orijinal bilgiler olduğunu belirtmeyiz. Kıraat kavramının tefsir ilmindeki manası ile gerçek anlamı ve günümüzde kullanılan anlamları üzerinde duruluyor. Farklı kıraatler ile Kuran okumanın tefsir üzerindeki etkileri örnekler ile veriliyor. Taberi'nin Maide suresi 6. ayet ile ilgili görüşü farklı kıraatler ile okumanın anlam üzerindeki etkisine örnek olarak veriliyor. Razi'nin tefsirinden de aynı şekilde bir örnek veriliyor. Maide suresi 6. ayette beyan edilen abdest ile ilgili bilgilerin farklı anlaşılmasının (misalen ayağın mesh edilmesi veya ayağın yıkanması) farklı kıraat okumalarından kaynaklandığını beyan ediyor müellif.

Kuran talebelerinin istifade edebileceği bir çalışma. Özellikle tefsirde objektivizm kısmı bu alanda yazılan diğer eserlerde pek bulunmayan bir konu olduğundan özellik ile üzerinde durulması gerektiğini ifade etmeliyim.

Kur'an Tefsirinde Yöntem
Ömer Dumlu
Anadolu Yayınları


Yazar: Ferhat ÖZBADEM - Yayın Tarihi: 18.02.2013 09:18 - Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 11:42
3086

Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ

Düşünce: 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed

Araştırma: Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları

Roman: Brezilya, Muaz, Muhammed Mursi, Saffan Bin Muattal

Şiir: Ebrulim.

Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

SERİ ÇALIŞMALARI

Tavsiyeler Serisi (10 Kitap):

Aliya İzzetbegoviç, Fethi Yeken, Hasan El Benna, Hasan En Nedvi, Malcolm X, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El Karadavi

Roman (Beşir Serisi, 6 Kitap):

Beşir ve Sultan Abdulhamid, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Gazali, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Selahaddin Eyyubi.

Biyografik Roman (Öncüler Serisi, 14 Kitap):

Aliya, Hasan el Benna, Malcolm X,  Mehmet Akif, Mehmet Akif İnan, Meryem Cemile, Metin Yüksel, Mevdudi, Muhammed Ali, Necip Fazıl, Ömer Muhtar, Said Halim Paşa, Seyyid Kutub, Zeynep Gazali.

Mesajlar Serisi (15 Kitap)

Ali Fuat Başgil, Aliya İzzetbegoviç, Cemil Meriç, Fethi Yeken, Hasan El-Benna, Hasan En-Nedvi, Malcolm X, Mehmet Akif Ersoy, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El-Karadavi

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 208 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 17 kitap bulunmaktadır.