Kur'an'la Yaşamak - Ali Kerimî Cerhumî, İlahiyat, Misafir Köşesi

Kur'an'la Yaşamak - Ali Kerimî Cerhumî yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Kur'an'la Yaşamak - Ali Kerimî Cerhumî

20.04.2011 10:49 - Misafir Köşesi
Kur'an'la Yaşamak - Ali Kerimî Cerhumî

Sercana Yüce, Kitaphaber için kaleme aldı

Asırlardan beri Kur'an-ı Kerim ve ayetleri ile ilgili birçok şerh yapılmış, birçok kitap yazılmıştır. Kur'an her okuyucuda farklı tesirler bırakmıştır. İnsanları, müslüman olsun olmasın, etkileme gücüne sahip benzersiz bir kitaptır. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in birçok kişi tarafından tefsiri yapılmştır. Ve bu tefsirlerin hemen her biri birbirini tamamlamaktadır.

Çevirisi Nuri Sevim'e ait olan bu kitapta ise bazı ayetler ele alınmış ve kimi ayetin nâzil olma sebebi açıklanarak bu ayetlerin vahyedildiği anda Efendimiz (s.a.v)'e nasıl etki ettiği veya o sırada yanında bulunanları nasıl etkilediği anlatılmakta. Bazı ayetlerin ise tefsirinden yararlanılarak önce açıklaması yapılmakta daha sonra o ayeti okuyan insanlarda nasıl bir etki bıraktığı ve bakış açılarını nasıl geliştirdiği anlatılarak tarihten örnekler sunulmakta.

Kitabın mukaddimesi aslında kitabın ne amaçla yazıldığını gayet güzel açıklıyor. Günümüzde Kur'an okunuyor ama tam anlamıyla anlaşılıyor mu ve gerekli etkiyi insanlar hissedebiliyor mu bu tartışılır. Bu bölümde bir hristiyanın dahi Kur'an'ın güzel bir sesle ve makamla okunduğunu duyduğunda bundan etkilenebileceğini ve duygulanabileceği anlatılıyor. Yani Kur'an'dan etkilenmek için Arapça bilmek ya da Kur'an'ın anlamını bilmek önemli olduğu kadar bunların insanda bulunmamasının Kur'an'dan etkilenmeye engel olmadığı anlatılıyor.

Kur'an'ın insanlara inanılmaz etkileri olabileceği bu kitapta anlatılıyor. Ve insanlara bu etkiyi yansıtmak hedef alınıyor.

Yazar bu kitapta 62 ayeti ve bu ayetlerden etkilenenlerin yaşadığı olayları, bulundukları halet-i rûhiyeyi kaleme almış. Ve bunları okuduğunuzda önce dehşete kapılıyorsunuz daha sonra hayretle bu etkiyi anlamlandırmaya çalışıyorsunuz son olarak da ya kendinizi suçluyorsunuz,ben neden bu denli etkilenmemiştim daha önce, diye ya da buna benzer bir şeyi ben de hissetmiştim diyorsunuz. Yani ya size sizin yaşayıp da fark edemediğinizi fark ettiriyor bu kitap ya da bugüne kadar fark edemediğinizi fark ettirip bakış açınızı değiştiriyor. Hem bahsi geçen ayete karşı bu bakış açısını sunuyor hem de okuyacağınız diğer ayetlerde bu bakışı esas almanızı sağlıyor.

Kitaptaki Ra'd Sûresinin 21. Ayeti olan; "Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir." ayeti ve bu ayetin İmam Sadık(a.s) ve Abdullah İbn'i-l Hasan'a tesiri bana farklı bir bakış açısı kazandırdı. Yazar burada Müslümanları sıla-i rahime teşvik ve davetin olduğundan söz ediyor. Ve bu ayeti aralarında münakaşa olan İmam Sadık(a.s) ve Abdullah İbn'i-l Hasan'ın duyarak öfkelerinin yatıştığı, ayete uyarak birbirlerine sarılıp yatıştıklarını ve devamında hayatlarına olan yansımasından bahsediyor.

Velhasıl, her şeyin maddeye dayalı olduğu bu çağda Kur'an'ın insanlara olabilecek en güzel etkilerinin örnekleri sunularak Müslüman'ın Kur'an'ı nasıl anlaması gerektiği güzel bir duygusallıkla yoğrulmuş. Etkilenmemek elde değil doğrusu. Kitabın arka kapağında sunulduğu gibi: "Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen ve kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artan…" kimseleri anlatan bir kitap.

Bu etkiyi bizlere sunan ve yaşamamızı sağlayan yazarın kalemi eğilmesin.

Kur'an'la Yaşamak
Ali Kerimî Cerhumî
İnsan Yayınları


Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 20.04.2011 10:49 - Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 07:41
2659

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 820 yazı bulunmaktadır.

Yorumlar
  • Ömer Faruk KARATAŞ 2012.01.12 17:53

    Kuran, nüzülünden beri sayısız eserle hakkında en çok yazılan kitap... Sayısız eserlerle sürekli gündemde tutulmaya, hayretamiz derinlikleri, boyutları, incelikleri ortaya konulmaya çalışılmış. Dilsel, tarihsel, anlamsal, gai bir çok tevil ve tefsire, muazzam bir müktesebata konu olmuş. Sadece ulumul-Kur'an, usulut-tefsir ve bağlı alt disiplinlerle ilgili bütüncül veya müstakil eserlerle mahdud değil, kanunlara yasa, eşkıyaya irşad, cühelaya ilm, üdebaya ilham, müminin/müslimine hüccet ve hayat referansı...olmuş rahmani şaheser. Asırlardır süregelen Kuran çalışmaları bugün de sürüyor ve nice incelik ve güzellikleri insanlığa sunulmaya çalışılıyor ve gündemin ana maddesi kılınmaya gayret ediliyor. Kuranın kendine has usul ve ulum müktesebatı elzem olmakla birlikte, onun esas gayesi olan 'insanları adam etme'ye yönelik çalışmalara da ihtiyaç var. Zira Kuranın en önemli müfessirlerinden biri de insan ve hayat bilgisi ve irfanıdır. Yani direkt hemhaliyet özellikleriyle Kuranın, insanların hayatında gerçekleştirdiği etkiler ve karşılığındaki tepkilerdir. Kuranın ayetleri böyle daha bir net ve etkin anlaşılıyor. 'Kuran ve ben' testleri için de önemli argümanlar sağlıyor, Kuranın hayatımızda olan ve olması gereken konumu daha bir dinamize oluyor. Allahla beraber Allahlı bir hayatın en müessir fragmanları diyebileceğimiz veya 'hayatın ve insanın içinden Kuran' diye de tanımlayabileceğimiz ve önemli ufuklara götüren, çarpan ve sarsan örneklerle Kuranı anlamaya çalışmak adına nefis bir derleme çalışması. Keşke daha geniş tutulsaydı. Çünkü bu tarz örnekler oldukça bol ve Kurana yönelmemizde çok etkili bir yol. Allah müellifinden de, çeviren, yayınlayan, tanıtan, okuyan vs. herkesten razı olsun. Kuranlı bir hayat yaşamak, Kuranı hayata hakim kılmak temennisiyle