Küresel İşgal ve Küresel Direniş; Siyonizm, Düşünce, Sait ALİOĞLU

Küresel İşgal ve Küresel Direniş; Siyonizm yazısını ve Sait ALİOĞLU yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Küresel İşgal ve Küresel Direniş; Siyonizm

06.04.2024 09:00 - Sait ALİOĞLU
Küresel İşgal ve Küresel Direniş; Siyonizm

Yetkin Düşünce Dergisi, kendine özgü duruşu ve yayın anlayışı ile Mana Yayınları tarafından üç aylık periyotla yayınlanan hakemli bir dergi…

Bugüne dek, gerek Müslümanları ve gerekse de düşünce peşinde olan epey insanı ilgilenilen ve ilgi ile karşılanan birçok konuda, usta kalemlerin değerli katkılarıyla bugünlere kadar geldi, yayınını sürdürdü.

Bugünden itibaren, yine aynı şevk ile ve düşünce ve nitelikten taviz vermeden yayınını sürdüreceği izlenimini bizlere vermektedir.

Hakkında bir şeyler söylemeye çalıştığımız 25. Sayıda dergi olarak, Siyonizm üst başlığı altında, İsrail'in Gazze'ye başlattığı ve halen devam eden işgal ve katliamına yönelik "Küresel İşgal ve Küresel Direniş" alt başlığı altında, konuyu uzman kalemlerin analizleri çerçevesinde okuyucusuna sunmaktadır.

"Editörden" başlığı altında Genel Yayın Yönetmeni sıfatıyla Mustafa Tekin, konu ile ilgili olarak; "İsrail-Filistin arasında uzun zamandan bu yana var olan çatışma, çok farklı ilişki ve kavramların bileşiminde bir form kazanmaktadır." İfadelerini kullandıktan sonra; "Esasen Batı merkezli bir adlandırma olan "Orta Doğu" bir bölge olarak kadim zamanlardan bugüne çok farklı boyutlarıyla dikkat çekmektedir. Dikkat edilirse ekonomik boyutunun yanı sıra zengin bir insan ve kültür birikimine sahiptir." İfadeleriyle, bu bölgenin çeşitli açılardan önemine vurgu yapmakta ve Filistin olgusu üzerinden İsrail'in işgal ve katliamlarının da ne anlama geldiğini ortaya koymaktadır.

Kendi coğrafyamızın Batı merkezli bir adlandırma ile"Orta Doğu" olarak tanımlanmasının, oraya şu ya da bu şekilde ilgi duyan insanların nazarında, onları şaşkına çeviren yüzüne ve Orta Doğu'nun ilgilisi tarafından ne kadar önemli olduğuna dair Amerikalı siyaset yorumcusu ve yazar Thomas L. Freidman'ın "Ortadoğu'yu tartışmaya başlayınca insanlar geçici bir süre için delirirler" ifadeleri her şeyi apaçık bir şeklide ortaya koymaktadır.

Hani denir ya; başka söz ne hacet! Aynen öyle…

Yine Mustafa Tekin imzalı olup bu sayıda işlenen dosya konusu çerçevesinde "Siyonizm-Emperyalizm Ekseninde İsrail" başlıklı yazıda yazar ne kadim geleneğin ve ne de modern dünya açısından gösterilen referansların İsrail'i ahlaki değer bazında tutmadığını şu sözlerle belirtmektedir; "İster kadim gelenekler isterse modern dünya olsun referans gösterilen hiçbir ahlakî değer İsrail'i tutmayı başaramamıştır. Üstelik Babil sürgününün ardından, kendilerine himaye veren toplumlarla bile vefa gösteremeyecek kadar bir irrasyonalitenin içine yüzmektedir. İsrail'in tavrını belki de irrasyonel olmadan bir irrasyonaliteye götüren şey budur. İnsanlık namına İsrail'i anlamıyoruz yani."

Tekin, "…İsrail ontolojik referanslara dayanarak Kudüs merkez olmak üzere Nil'den Fırat'a kadar "Arz-ı Mevud" diye isimlendirilen bölgeyi Tanrı'nın kendilerine vaat ettiği gerekçesiyle istemektedir. Kudüs teolojik bağlamda İsrail'in kendisini teşvik ettiği hedefin ilk adımıdır. İsrail Kudüs'ün işgalini başardığı oranda bölgeye doğru yayılacaktır ki bu hiç bitmeyen çatışma alanlarının oluşması demektir." Diyerek, bir açıdan da İsrail'in, yüzlerce yıllık sürgün sonrasında, o da kendi aslî bağlamından kopuk bir şekilde eski durumdan hareket ederek yeni durumu meşrulaştırmaya çalıştığını ifade ettiğini düşünmekteyiz.

Musta Tekin, aynı zamanda, -çok kişinin de gözünden kaçacağı varsayımıyla olsa gerek- İsrail ile Filistin/Gazze/Batı Şeria ve Kudüs özelinde var olan savaşın, bu alanda vuku bulsa da, Siyonizm açısından bakıldığında küçük ölçekte görülecek olsa da büyük ölçekte düşünülmesi gerektiğine işaret etmektedir.

"…Siyonizm ile emperyalizmin tevhid olma durumu, 7 Ekimden sonra çok daha net bir şekilde deşifte olmuştur. … aslı büyük resim siyonizm üzerinden tüm insanlığı tehdit eden bir emperyalizmdir." vurgusu hemen her şeyi özetler mahiyette durmaktadır.

Bu sayıda işlenen Siyonizm dosyasında, Mustafa Tekin dışında; Kadir Canatan; "Beni İsrail, Yahudi ve Siyonizm"; M. Yaşar Soyalan; "Aydınlanma, Milliyetçilik, Ulusçuluk ve Siyonizm"; Yusuf Emin Karaçuha; "Siyonizm Düşüncesinin Avrupa Temelli Değerlendirilmesi", Muhammed Özdemir; "Edward Said'in Düşündürdükleri", Ali Öner; "Uluslararası Kuruluşlar Neden Gazze'deki Soykırımı Görmezlikten Geliyor?", Ahmet Keleş; "Müslümanların Yahudilere Dair Düşünce ve Kanaatlerinin İslamiliği", Yıldız Ramazanoğlu; "Kurbanın Cellatla İrrasyonel İlişkis" ve, Peren Birsaygılı Mut; "Siyonizmin Görünmeyen Yüzü; Edebi Siyonizm" adlı makaleleriyle katkı sunmuşlar.

Bu sayıda, Siyonizm dosyası bağlamında, Ayçin Kantoğlu ve Şinasi Gündüz ile birer söyleşiye imza atılmış bulunaktadır.

Ayrıca her sayıda olduğu üzere, bu sayıda da dosya konusu dışında "Biyografi, Serbest Konular, Kültür Sanat ve Kitap Kritikleri" bölümlerinde de önemli yazılar kendilerine yer bulmuş…

Yetkin Düşünce Dergisi
Yıl 7, Sayı 25
Ocak, Şubat, Mart 2024
Üç Aylık Düşünce Dergisi


Yazar: Sait ALİOĞLU - Yayın Tarihi: 06.04.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 18:30
340

Sait ALİOĞLU Hakkında

Sait ALİOĞLU

Araştırmacı yazar. haberdurus.com'un editörlüğünü yapmakta olup çeşitli konuları içeren yazı ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Sait ALİOĞLU ismine kayıtlı 81 yazı bulunmaktadır.

Twitter Facebook