Made In Avrupa Fermanı, Düşünce, Misafir Köşesi

Made In Avrupa Fermanı yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Made In Avrupa Fermanı

09.05.2012 12:37 - Misafir Köşesi
Made In Avrupa Fermanı

Ersin Kendir, kitaphaber okurları için değerlendirdi.

İhsan Süreyya Sırma Müslüman halkın deşilmemiş yaralarına neşter vurabilen cesaretli ilim insanlarından biridir. Yazdığı eserleriyle dik durmanın, cesaretli olmanın ve bunların ne demek olduğuna dair iyi ipuçları vererek eserleriyle aydınlatmaya devam ediyor. Bu eserinde Tanzimat fermanı ile Osmanlının nasıl yıkıma götürüldüğünü ve Müslüman halkına Tanzimatı kazanım diye gösterilip aslen kaybettiğini bozulmamış akıllara sunmaktadır.

Osmanlıyı yıkıma hazırlayan bu ferman Türkiye Milli öğütüm(MEB) sisteminde orta öğrenimden üniversiteye kadar hep tarih derslerinde anlatılmaktadır. İnsanlara yararlı bir iş olarak sunulan bu projede azınlıklar hak sahibi olup dağdan gelip bağdakini kovma hesabına dönüştüğünden bahsedilmemektedir. Günümüzdeki bir avuç azınlığın yetmiş milyona çektirdiği gerici baskısının kökünün Tanzimat fermanı ile topraklarımıza dikildiği ekseriyetle bilinmemektedir. Batı sevdalıları tarafından batılı efendilerine yaranma pahasına kendi halkını hiç sayıp başımıza ne işler açtıkları 21. yy da dahi devam eden kapanması zor bir gediktir

Tanzimat fermanı ile Müslümanlara aydınlanma devri diye yutturulmak istenmiştir. Batıya benzemek için var gücüyle körü körüne batı uşağı olan jön Türkler öyle olmuş ki kendi halkına (m)edeniyet getirme hevesiyle alafranga tuvalet ithal edip kiralık oturduğu eve taktırmış. Giyim kuşam, yeme içmeden tutun da her şeye örnek alınan batı artık Osmanlı Devleti'ne Avrupai bir idare şekli verme olarak batının bile tahmin edemediği bir şekilde dönemin padişahına imza ettirilmiştir.

Tanzimatın kabul edilmesinde büyük rolü bulunan Mustafa Reşit Paşa İngiltere tarafından İstanbul'a gönderilerek yeni padişah Abdulmecid'e hızla kabul ettirdi. Bu reformlarla maksat Ayasofya üstündeki hilali atıp haçı takmaktı, dahası Yahudi ve Hıristiyanları hak sahibi etmekti. Müslüman halka anlatıldığı gibi bozulmuş olan devlet müesseselerini yeniden düzeltmek devlet-i aliyye'yi eski rayına koymak filan değildi. Aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen bugün gözünün yaşına bakmadan Müslüman zulüm görmekte başörtü ile okumak istediğinde ilkokuldan üniversiteye kadar hatta iş hayatında hep sorun yaşanmaktadır. Hıristiyan rahibe veya başı kappeli Yahudi üniversiteye istediği gibi girerken azınlık haklarına dayanmaktadır fakat Müslüman kızlarımız çoğunluk hakkını bile kullanamamaktadır. Kısaca 'öz yurdunda garip öz vatanında parya' diye dile getirilmektedir.

Tanzimat kime nasıl yaradı diye sorulduğunda şu şekilde kısaca özetlenebilir; azınlık durumunda olanlara devlet yüksek hizmetler getirdi yani bakan, müşavir, tercüman yetiştirdi. Ekonomik olarak güçlendiler, yabancı sermaye ülkeye çokça girdi bu fırsattan istifade ile ticaretle uğraşıp günümüzün dünyaca güçlü firmalarını ortaya çıkardılar. O zamanki Osmanlı Devletini anlayabilmek için kitapta bahsedilen şu örnek her şeyi anlatacaktır "Tanzimat, devleti o hale getirmiş ki, koca Osmanlı Devleti, yabancı elçileri iştirak ettirmeden, bakanlar kurulu yapamıyor!"

Sultan Abdulmecid'in borçlanarak Dolmabahçe sarayını yaptırma derdine düşmesi ve ilk kıblemiz Kudüs'de bulunan Selahaddin camisini yıktırıp yerine kilise inşa edilmesine ferman vermesini bilmemiz gerekir. O dönemi eğrisiyle doğrusuyla bilmeliyiz.

Kitapta Tanzimat fermanı gayet etraflı bir şekilde Müslüman halkın bağlanmış basiretini açmak için belgelerle izah edilmiştir. Okuyan bir toplum olduğumuzda bu gerçekleri göreceğiz fakat çok geç olacak şuan geç kalındığı gibi.

İhsan Süreyya Sırma
Tanzimat'ın götürdükleri
Beyan Yayınları
9. baskı
İlk baskı: 1989
127 sayfa


Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 09.05.2012 12:37 - Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 16:37
2700

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 1015 yazı bulunmaktadır.