Medya Gösterisi - Doglas Kellner, Edebiyat, Bilal CAN

Medya Gösterisi - Doglas Kellner yazısını ve Bilal CAN yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Medya Gösterisi - Doglas Kellner

13.02.2011 21:44 - Bilal CAN
Medya Gösterisi - Doglas Kellner

Gösteri Bir Hegemonya mıdır!

Makyavel, Prens kitabında iyi bir yönetici olmanın özelliklerini sıralarken çeşitli önemli konulardan bahseder. Bir ülkenin iyi bir şekilde devam etmesi için yapılması gereken ve kaçınılması gerekenleri sıralarken siyasetin aslında ne kadar çetrefilli bir kavram olduğunun da altını çizmiştir. Modern dönemin başlarında yazılan eser prensin taşıması gereken özellikleri vurgularken ''iyi yönetmek ve toplumu yönlendirmek için gösterilerin çok iyi kullanılması gerektiği'' vurgusunu yapmıştır.

Popüler eğlence geçmişi gösterilere dayanır. Yüzyıllar boyunca eğlenceler için büyük gösteri merkezleri oluşturulmuş ve insanları bu merkezlere çekebilmek için birçok çalışmalar yürütülmüştür. Eski Yunan'da tiyatrolar, amphiler, odeonlar eğlence amacıyla yapılan etkinliklere mekân olmuştur. Şiir, tiyatro, at yarışları yapılan ilk gösteriler arasında gözükmektedir. Medya gösterisi işte bu gösteri merakından yatan bir olguya işaret etmektedir. Gösterilerin asıl amacını sorgularken bunun aslında çok da masum bir olay olmadığı üzerine dikkatleri çekmeye çalışmaktadır.

Gösteri ya da Bir Hegemonya

Modern devletler sürekliliklerini sağlayabilmek için ''gösteri kültürü'' diye isimlendirilen bu kavramı kullanarak bir toplumun kültürel araçlarla entelektüel yaşamına hükmetmeye çabalar. Devletler kendi ideolojilerini, emellerini gerçekleştirmek için onlar için her yol için her türlü yolu denemişlerdir. Hegemonya da bu şekilde orta çıkmıştır. İnsanları hegemonya altına alabilmek için öncellikle televizyon kanalları, gazeteler, dergiler, bazı televizyon programları kullanılarak hem bir gösteri sunmuş olurlar - Makyevel'in Prens kitabındaki gibi- hem de insanları hegemonya altına almaya çalışırlar. Peki neden hegemonya! Bunun nedeni şöyle açıklanabilir: devlet kendi ideolojisini yaymak için şiddet de uygulayabilir. Yasal çerçevede şiddeti uygulayabilen tek kurum devlettir. İnsanlar sadece şiddet kullanılarak etki altına alınamaz. Bunun için fikirsel olarak bir tatmin edilmişlik gerekir. Hegemonya işte bu yüzden modern devletin insanları söylemlerine inandırmak amacıyla yapılan bir çalışmadır.

Günümüzde medyanın büyük bir gücü olduğunu herkes artık bilmektedir. "Bir sinekle bir devlet adamı arasındaki benzerlik nedir! Sorusunun cevabı 19. yy.da hazırdır: İkisini de gazeteyle öldürebilirsin"[murat menteş- kaosa mütevazi bir katkı]Medya hem bir öldürme aracı hem de bir gösteri alanıdır. Medyanın öldürücülüğü onun gösteri yaparken ip üzerinde yürütülen bir cambazın halini anımsatır.

Medya Gösterisi

Kitap medya üzerinden gösteri kültürü üzerine bir çok soruya cevap olarak hazırlanmış ve tezlerini belirlenmiş sorular üzerinden genişleterek medyayı, gösteriyi, modern hayatın oluşumunda medyanın rollerini, insanları kuşatan bir hegemonya olup olmadığı, global baskın kültürün medya gösterisine karşı nasıl bir tavır sergilediğini, toplumun popüler kültür, teknokültür gibi kavramlara olan tepkileri nedir! Gibi sorulara ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla ve kapsamlı bir bilgi sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

J. Baudrillard çağdaş dünyanın artık illüzyonlar dünyası olduğu ve artık hiçbir şeyin aslının olmadığıdır. Her şey simülasyon yani benzetme veya ''gibiler''. Medyanın da bu simülasyonlar dünyasının başrol oyuncusu olduğunu söyler. Kapitalizmin ortadan kalkmasıyla onun uygulanabilir alanı olan sosyalizm ortaya çıkmıştır. Sosyalizm de bir süre sonra ortadan kalkacaktır. Ortaya çıkan kaos ortamında üç kavramdan bahseder Baudrillard: Kitle, haber ve terörizm. Bunların üçü de hem medyanın etkilediği hem de medyadan etkilenen kavramlarıdır. Özellikle terörizm kavramı haber kavramıyla birleştirilip kendini duyurmak için medyayı kullanması gerekir. Medyanın masum olmadığı, günümüzde artık insanları büyük çapta etkileyen bir sorunsallığı da teşkil etmektedir.

Kitap; medya kültürü ve gösterinin zaferi, ürün gösterisi: global kültürün bir örneği olarak mcdonald's, spor gösterisi, Michael Jordan ve Nike gibi başlıklarla her biri ayrı bir tez ileriye sunarak medya gösterisinin dünyevi alanda etkilediği yerlere vurgu yapmaktadır.

Medya Gösterisi, Doglas Kellner, Açılım Kitap


Yazar: Bilal CAN - Yayın Tarihi: 13.02.2011 21:44 - Güncelleme Tarihi: 07.12.2015 16:45
4359

Bilal CAN Hakkında

Bilal CAN

Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji lisansını tamamladıktan sonra yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Sosyolojik çalışmaları mekân, kent, şehir ve edebiyat sosyolojisi üzerine yoğunlaşmıştır. Şiirleri, denemeleri, kitap değerlendirmeleri ve eleştirileri bir çok dergide yer aldı.

Kitaphaber.com.tr sitesinin kurucuları arasında yer alıyor ve 2015'ten itibaren genel yayın yönetmenliğini yapıyor. Evli ve 2 çocuk sahibidir. 

Yayınlanmış Kitapları

Diriler Evinden Notlar, Ahenk Kitap, 2024.

Bir Kuşu Taşlarla Bu Çöle Bağladılar, Hece Yayınları, 2023.

Zaman İçinde Mekân, Hece Yayınları, 2021. (TYB 2021 Şehir Kitabı Ödülü)

İnsanlığın Ağlama Tarihine Bir Giriş, Hece Yayınları, 2021.

Kebikeç, İzdiham Yayınları, 2019.

Kentle Kavga: Mustafa Kutlu Öykücülüğünde Mekân, İzdiham Yayınları, 2017.

Bilal CAN ismine kayıtlı 346 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 6 kitap bulunmaktadır.

Twitter Kitap Satış Sitesi Kitapyurdu.com