Mekan Sosyolojisi Okuma Listesi, Kara Tahta, Misafir Köşesi

Mekan Sosyolojisi Okuma Listesi yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Mekan Sosyolojisi Okuma Listesi

20.10.2015 10:38 - Misafir Köşesi
Mekan Sosyolojisi Okuma Listesi

Özgür Atasoy, kitaphaber okurları için kaleme aldı.

 • David Harvey, Asi Şehirler, Metis yayıncılık
 • David Harvey, Sermayenin mekanları, Sel yayıncılık
 • David Harvey, Sosyal Adalet ve Şehir, Metis Yayıncılık
 • David Harvey, Paris, Modernitenin Başkenti,Sel Yayıncılık
 • David Harvey, Umut Mekanları, Metis yayıncılık
 • David Harvey, Kozmopolitik ve Özgürlük Coğrafyaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • Henri Llefebvre, Mekanın Üretimi, Sel yayıncılık
 • Henri Lefebvre, Kentsel Devrim, Sel yayıncılık
 • Henri Lefebvre, Modern Hayatta gündelik hayat, metis yayıncılık
 • Henri Lefebvre, Gündelik Hayatın Eleştirisi (1-2-3), Sel yayıncılık
 • Henri Lefebvre, Oscar Niemeyer, Ayşe Çavdar, Murat Gül, Pelin Tan (Kentsel Devrim, Modern İstanbul'un doğuşu, İstanbul müstesna şehrin istisnai hali, Dünya adil değil kitapları) Sel Yayıncılık
 • John Urry, Mekanları Tüketmek, Ayrıntı Yayınları
 • John Urry,Turist Bakışı, Bilgesu Yayıncılık
 • David Harvey, Antonio Negri…..Mekan Meselesi, Tekin Yayınevi
 • Ayşe Öncü, Mekan Kültür ve İktidar, İletişim Yayıncılık
 • Mim Sertaş Tümtaş, Kent Mekan ve Ayrışma, detay yayıncılık
 • Serdar Öztürk, Mekan ve İktidar, phonex yayıncılık
 • İhsan Çetin, Gecekondunun Mekan Sosyolojisi, Yaba Yayınları
 • Simon O'Meara, Mekan ve Müslüman Şehir Hayatı, Açılım Kitap
 • Ayşe Müge Bozdayı, Çağdaş Kent Yaşamında Mekan Sorunları, Hacettepe Üniversitesi Yayınları
 • Ugur Kömeçoğlu, Kimlik Mekan ve Gündelik Hayat, Ufuk Yayınları
 • Kollektif, Kentleri Savunmak mekan toplum ve Siyaset Üzerine, Note Bene Yayınları
 • Erol Tümertekin, İstanbul İnsan ve Mekan, Tarih Vakfı yurt Yayınları
 • Ayda Eraydın, Değişen Mekan, Dost Kitapevi
 • Lawrence Durrel, Mekan Ruhu, Can Yayınları
 • Uğur Tanyeli, İstanbul'da Mekan Mahremiyetinin İhlali ve Teşhiri, Metis Yayıncılık
 • Melike Taşcıoğlu, Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Mekan, Yapı Enstri Merkezi Yayınları
 • Mehmet Narlı, Şiir ve Mekan, Akçağ Yayınevi
 • Ayten Alkan, Cins Cins Mekan, Varlık Yayınları
 • Necip Mahfuz, Zaman ve Mekan, Kırmızı Kedi (Nobel, Öykü)
 • Melek Göregenli, Çevre Psikolojisi İnsan Mekan İlişkileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi, (Psikoloji serisi)
 • S Gülden Ayman, Mekan, Kültür ve Dış Politika, Yalın Yayıncılık
 • Erdem Güven, Mekan Kimlik ve Yahudilik, Cinius
 • Gönül Bakay Ayşen Akpınar, Kadın ve Mekan, Turkuaz
 • Şenol Göka, İnsan ve Mekan, Pınar Yayıncılık
 • Handan İnci Elçi, Roman ve Mekan, Arma Yayınları
 • Suna Arslan Karaküçük, Altı Türk Romanında mekansal Öğe ve Davranış İncelemesi
 • Cihan Aktaş, Şehir Tutulması, İz Yayın Villardcılık
 • Köksal Alver, Sosyoloji Okumaları Klavuzu, Hece Yayınları
 • Köksal Alver, Siteril Hayatlar, Hece Yayınları
 • Köksal Alver, Mahalle, Hece Yayınları
 • Bülent Güler, Kent Sosyolojisi, Hece Yayınları
 • Kollektif Ömer Narlı, Sosyoloji Divanı 1 Taşra Fragmanları, (Sosyoloji Dergisi), Çizgi Kitapevi
 • Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, Timaş Yayınları
 • Turgut Cansever, Osmanlı Şehri, Timaş Yayınları
 • Turgut Cansever, İslam'da Şehir ve Mimari
 • Servet Karabağ, Mekanın Siyasallaşması, Pegem akademi Yayıncılık
 • Hamza Akengin, Siyasi Coğrafya ve Mekan Yönetimi
 • Hayati Doğnay, Serhat Zaman, Türkiye Turizm Coğrafyası, Pegem Akademi Yayıncılık
 • İlhan Tekeli, Kentli Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • İlhan Tekeli, Mekansal ve Toplumsal Olanın Bilgi Bilimi yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • Ali Yaşar, İlhan Tekeli, Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne, Demokrasi Kitaplığı
 • İlhan Tekeli, Modernizm, Modernite ve Türkiyenin Kent Planlama Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • İlhan Tekeli, Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • İlhan Tekeli, Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • İlhan Tekeli, Türkiye'de Yaşamda ve Yazında Konutun Öyküsü, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • Rana Aslanoğlu, Kent Kimlik ve Küreselleşme, Ezgi Kitapevi
 • Ömer Aytaç, Kent Yoksulluğu Yeniden Düşünmek, Birleşik Kitapevi
 • Jeand Baundrilard, Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yayınları
 • Manuel Castels, Kent Sınıf ve İktidar, Phoenix
 • Ahmet Koyuncu, Kentin Yeni Misafirleri Suriyeliler, Çizgi Kitapevi
 • Samet Ünlü, 1 artı 1 Stüdyo Yaşamlar, Çizgi Kitapevi
 • Ahmet Mutlu, Kentli Hakları ve Türkiye, Çizgi Kitapevi
 • Michel Faucault, Özne ve İktidar, Ayrıntı Yayınları
 • Şengül Öymen Gür, Mekan Örgütlenmesi, Gür Yayıncılık
 • İvan Ilich, Tüketim Köleliği, Pınar yayıncılık
 • Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Yayınevi
 • Lütfi Bergen, Kent İslam ve Kapitalizm, Doğu Kitapevi
 • Hakkı Yırtıcı, Çağdaş Kapitalizmin Mekansal Örgütlemesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • Gaston Bachelard, Mekanın Poetikası, İthaki Yayınları
 • Hatice Kurtuluş, İstanbulda Kentsel Ayrışma (Mekansal Dönüşümde Farklı Boyutlar) Bağlam Yayıncılık
 • Bülent Duru Ayten Kalkan, 20. Yüzyıl Kenti, İmge Kitapevi (Harveyin eseri)
 • Lewis Mumford, Tarih Boyunca Kent, kökenleri ve geçirdiği dönüşümler,ayrıntı yayınları
 • Rıfat N Bali, Tarzı Hayattan Life Style'a, İletişim yayıncılık
 • G. Ballard, Süper Kent, Ayrıntı Yayınları
 • Jean Baudrilard, Simülakrlar ve Simülasyoni
 • Guy Debord, Gösteri Toplumu, Ayrıntı Yayınları
 • Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaşamak
 • J Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü
 • Kevin Robins,David Morley, Kimlik mekanları, Ayrıntı yayınevi
 • Minoo Alinia, Diaspora Mekanları, Avesta yayınları
 • Emrah Tuncer, İktidarın Mekansal Örgütlenmesi, Kibele Yayınevi
 • Turgut Anar, Mekandan Taşan Edebiyat, Kapı Yayınları
 • Nur Altınyıldız Altun Sürrealizm Mimarlık Mekan Sanatı, İletişim
 • İlber Ortaylı, Mekanlar ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı
 • Emre Işık, Özneler Durumlar ve Mekanlar, Bağlam yayıncılık
 • Rıza Sam, Neslihan Sam, Sosyo Kültürel Farklılık ve Alaşım Mekanları, Ezgi Kitapevi
 • Ugo monnneret de Villard, Mezopotamya Mimarisinde Kutsal Mekanlar, Yaba Yayınları
 • Selver Özezen Kahraman, Seçimlerin Mekansal Analizi, gazi kitapevi
 • Funda Kurak Açıcı, İç Mekanda Sınır Öğeleri, Akademisyen Kitapevi
 • Mehmet Alparslan Küçük, İnanç Turizmi Açısından Türkiye'de Dini mekanlar, Berikan Yayınları
 • Ersin Güngördü, Coğrafi Mekanda Planlama ve Kalkınma İlişkisi, Nobel Akademik Yayıncılık
 • Koral Boro, İnsanlar ve Mekanlar, Sokak Kitapları Yayınevi
 • Şevket Emek Ataman, Nezar Alsayyad, Dindarlık ve Kentsel Mekanın Yeniden Üretimi, Litera
 • Murat Tanrıkulu, coğrafya ve kültür, edge akademi yayıncılık
 • Fernand Braudel, Akdeniz Tarih Mekan insanlar ve Miras
 • Felsefelogos sayı: 50 Mekan, Kollektif (Kitapyurdu)
 • Ahmet Yaşar, Osmanlı kahvehaneleri, kitap yayınevi
 • Doxa sayı 1,2,3, 5 mekan
 • Ali Cengizkan, Fabrikada barınmak erken cumhuriyet döneminde türkiye'de işçi konutları yaşam mekan kent, arkadaş yayınları
 • Birsen Gökçe, Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Savaş Yayınları
 • Halil Seyyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve yazma el Kitabı, Güzem Can Yayınları
 • Howard S Becker, Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi, Heretik Yayıncılık
 • Bilal Can, Kentle Kavga, Mustafa Kutlu Öykücülüğünde Mekân, İzdiham Yayınları

Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 20.10.2015 10:38 - Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 21:41
9949

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 1049 yazı bulunmaktadır.