Modern Zamanda Kendini Bulmak, Düşünce, Misafir Köşesi

Modern Zamanda Kendini Bulmak yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Modern Zamanda Kendini Bulmak

08.07.2013 09:02 - Misafir Köşesi
Modern Zamanda Kendini Bulmak

Fatma Fidan, Kitaphaber için kaleme aldı.

Mahmud Erol Kılıç tarafından yazılan kitap Mayıs ayında Sufi yayınlarından basılıp okura sunuldu. 175 sayfa. Üç Bölümden oluşuyor. Birinci Bölüm: Kendini Bulmak, İkinci Bölüm: Modern Zamanlar ve Üçüncü Bölüm: Anadolu'nun Ruhu. Hilmi Yavuz'un takdimi ile başlıyor.

Yazarın kitaplarının röportaj şeklinde olması okur tarafından yapılan sık eleştirilerden. Her ne kadar ben Mahmut Bey'in kitaplarındaki röportaj üslubuna takılmasam da; bu kitabın röportaj şeklinde olmadığını belirterek başlamak isterim.

Hayatın Satır Araları: Modern Zamanda Kendini Bulmak insanın ananevi(gelenek) ve modern zaman hayatı üzerinden gelişimini (gerileyişini) inceleyen bir eser. Merkeze insanı alarak hayatın birçok alanını sûfi bakış açısıyla yorumluyor. Belki de sorguluyor. Hakikatin boşluğunun değer boşluğu biçiminde ortaya çıktığını, değerin ise insanın yaslandığı ve sırtını verdiği kabuller olduğunu dile getirerek anlatıyor.

"Modernlik, çağdaşlık, doğululuk, batılılık, beyazlık, siyahlık, erkeklik ya da dişilik insana sonradan giydirilen özelliklerdir. Bir kurgu olarak var olan bu insandan öte ve önce bir insan vardır. Mekan ve zamanın farklılaştıramadığı, ihtiyaçlarda buluşan ve benzeşen bir insan..."[syf 15]Kitapta modern zamanların neredeyse bütün temel konulularına değiniliyor. Kadın-erkek ilişkisinden edebiyata, sinemadan modaya, değerler erozyonundan yaygınlaşan şiddete, toplumu ve insanlığı ilgilendiren birçok meseleyi analiz ediyor. Günümüz insanını şöyle yorumluyor yazar:"Modern insan tek kanatlı bir varlıktır. Mana kanadı kırılmıştır. Robotik bir tiptir; vicdanın, müteal duyguların kendisine oturmadığı bir makinaya dönüşmüştür. Tabiata daha çok hükmetmeye kilitlenen; çıkarı, başarıyı tek hedef bilen; ölüm dahi olsa hedefe giden..." [syf 15] Ardından dengeyi aramak ve bulmak durumundayız, diye ekliyor. "İnsanın yatay(maddi) ve dikey(ruhî) tarihlerini bir bütünlük içerisinde kurmak... Onu ne sadece manevilik içinde tutmak ne de maddiliğe gömmek..."[syf 16]

Kitabın en dikkat çeken bölümlerinden birisi Erkeğin Yeniden İnşası kısmı. Kadına yönelik şiddettin hat safa da olduğu bir ülkede meseleyi ciddiyetle ele alıp öneri sunan pek az yazar var. Ananevi kültürün erkek tipine işaret ederek, sorunun merkezine inmeye çalışıyor. Ardından nasıl bir kadın ve nasıl bir erkek tipi olması gerektiğini vurguluyor. Kitapta dikkatle üzerinde durulan kısımlardan biriside eğitim. Eğitimin değerler üzerinden değil de teknik formlar ve formüller üzerinden yapılmasını eleştiriyor. "Öğretmen, eskiden olduğu gibi ilmin somutlaşmış hali değil. Ve öğrenci de halinin farkında değil; ihtiyacını bilmiyor, bilmediği ihtiyacına karşılık olan ilmi de talep etmiyor. Ne veren var ne de alan. İrade ve arzuyla oluşan bir birliktelik değil bu. Öğretmen ve öğrenci birbirlerine mecbur iki tutuklu gibiler."[syf 21] "Okullarda matematik ve fiziği verebilirsiniz; peki, cesaret, fedakarlık, adalet, muhabbet ve hürmet nereden öğrenilecek""[syf 25] diye soruyor. İnsanın bütünlüğünü esas alan, sadece akli zekasına değil, duygusal zekasına da dikkat eden bir yaklaşım öneriyor. Ve son kısma geldiğimizde Anadolu'da yaşamış maneviyat pratiklerinden bahsediyor. Tecrübeyle sabitlenen tasavvufi islam'ın nasıl kuşatıcı yorumlar içerdiğinin altını çiziyor. Hz. Mevlana'dan, Yunus Emre'den ve Niyaz-i Mısri'den söz ediyor.

Mahmut Erol Kılıç, eseriyle geçmiş ve modern insanı kıyaslayarak bize sunuyor. O hakperest duruşuyla insanı insan yapan algıya işaret ediyor. Bu arada Cumartesi 20:15'te a Haber'de yayınlanan Uzun Hikaye programının daimi konuğu olduğunu hatırlatarak bitireyim.

Hayatın Satır Araları
Mahmud Erol Kılıç
Sufi Yayınları


Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 08.07.2013 09:02 - Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 09:19
3225

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 1037 yazı bulunmaktadır.