Mücahit Koca'dan Mevlana Anlatımı, Düşünce, Ethem ERDOĞAN

Mücahit Koca'dan Mevlana Anlatımı yazısını ve Ethem ERDOĞAN yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Mücahit Koca'dan Mevlana Anlatımı

15.10.2021 09:00 - Ethem ERDOĞAN
Mücahit Koca'dan Mevlana Anlatımı

Mücahit Koca, köken olarak Büyük Doğu ve Diriliş mekteplerinde tedrisini tamamlamış, 1970’li yıllardan itibaren de gazetecilik, öğretmenlik, yazarlık gibi mesleklerle iştigal etmiş; dergi (SUR) çıkarmış ve yayıncılık yapmış ve yapmakta devam eden çok yönlü bir kültür insanı. Kitaplarının pek çoğu var bende. En son çıkan beş kitabını bendenize gönderme inceliği için de hassaten teşekkür ediyorum.

Mevlana kitabına, muhtemel bir biyografi öngörüsüyle okuma sırasında birincilik verdim. Çünkü kitabın türü ve mahiyetiyle ilgili ne kapakta ne de künyede bilgi yoktu. Kitaba başlayınca deneme ile sohbet arası bir üslupla karşılaştım. Yazar pek çok bilgi veriyor ancak bunu yaparken öğretici metin türlerini ve o tür metinlerde kullanılan anlatım tekniklerini kullanmıyor. Şiirsel ve incelikli ifadelerle; duygusal yaklaşımlarla Mevlana’nın hayatı irdeleniyor, Belh şehrinden (Mezar-ı Şerif / Afganistan) Konya’ya bir göç hikâyesi anlatılıyordu. Bu göç hikâyesinin duraklarını öğrendikçe şaşmamak elde değil. Şöyle ki; Mevlana’yı Mevlana yapan temel dinamiklerden olmak üzere Feridüddin Attar’la tanışması, onun iltifatlarıyla karşılaşması ve Esrarname adlı kitabın kendisine hediye edilmesi; Bağdat’ta Şehabeddin Sühreverdi ile tanışmasını; babası Baha Veled’in Karaman’da müderrislik döneminde Sultan Alaaddin Keykubat tarafından Konya’ya davet edilmesi sırasında yapılan karşılama merasimini sayabiliriz. Böylece realite olarak, çok söylenen-dillendirilen kişi, olay ve olguların ne kadar az bilindiğini kendi üzerimden test etmiş oldum.

Yazar Mücahit Koca; Anadolu’nun mayalanmasına sebep olanlar olarak şunları söylüyor: “Endülüs’ten kalkıp gelen Muhyiddin Arabi… Belh şehrinden kalkıp gelmiş Mevlana… Anadolu’nun evladı Yunus Emre… Müthiş şey… Üç ulular bir şekilde Anadolu topraklarında buluşmuşlardı”. Üstüne “Mevlana’nın ruh ikizi olan Şemsi Tebrizi” de Konya’ya geliyor. “Mevlana ile karşılaştığında ona cevabı zor sorular sormuş. Verilen cevapları duyunca heyecanlanmış; kendinden geçip bayılmıştı. Mevlana’nın ruh ikizi gibi karşısına çıkan Şems, Mevlana’ya güneş olur. Onun mumunu yakıp tutuşturur”. Yazarın anlatımında Mevlana ile Şems’in birbirlerine hem mürşit hem de mürit oldukları, birlikte riyazete girdikleri, Divan-ı Kebir için çalıştıkları anlatılıyor. Hatta yazar Mevlana’nın Şems’le dostluğunu anlatırken; “Mevlana, Şems’in yanında hocalığı ve şeyhliği terk etmiş; hiçbir kompleks duymadan ona mürit olmuştu” der. Sultan Veled’in de bu dostluğu tanımlarken “Musa ile Hızır’ın buluşması” dediğini aktarıyor.

Kitapla ilgili tüm ayrıntıları vermem bu yazı kapsamında mümkün değil. Ülkemizde Mevlana üzerinden pek çok tartışmanın yapıldığı, meselenin hep bir taraf olarak algılanarak söz söylendiği bir dönemde; yazarın bu kitapta sakin bir akılla, şiirsel bir üslupla meseleye yaklaşması okunması hususunda önemli bir artı değer oluşturuyor. Dolayısıyla Mevlana ile ilgili bu eserin, oldukça iyi olduğunu, dil ve üslup olarak okuru yormadan aktarım yaptığını ifade edebilirim. Mücahit Koca kültürümüze yarım asır boyunca hizmet etmiş bir kültür insanı. Hala kitap basmaya, birikimini aktarmaya devam ediyor. Bizlere düşen görev de okumaktır.

Kitaba ulaşmak için Sur Yayınları (0224 360 56 73) ile irtibat kurulabilir.


Yazar: Ethem ERDOĞAN - Yayın Tarihi: 15.10.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 14:42
985

Ethem ERDOĞAN Hakkında

Ethem ERDOĞAN

Kütahya doğumlu. 1995 yılında Alkım edebiyat dergisini bir grup arkadaşıyla beraber çıkardı. Yazı ve şiirlerini Alkım, Kırağı, İpek Dili, Edebiyat Ortamı, Hece ve Yediiklim edebiyat dergilerinde yayınladı.

Ethem ERDOĞAN ismine kayıtlı 179 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 5 kitap bulunmaktadır.

Twitter Kitapyurdu.com