Muntazam Kafalar Yetiştirme, Düşünce, Ayşe BAĞCA

Muntazam Kafalar Yetiştirme yazısını ve Ayşe BAĞCA yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Muntazam Kafalar Yetiştirme

23.03.2015 09:00 - Ayşe BAĞCA
Muntazam Kafalar Yetiştirme

"Okulda insanlar imal edilir." Bu insan yapma sürecine eğitim denir. Geniş anlamda düşünüldüğünde; içerisinde doğduğumuz aile, sinema, televizyon, tiyatro ve radyo ile gazete, kitap ve afişler de okul sayılır."

Çeşitli nesneler yapmak üzere farklı farklı araçlar kullanılır. İnsan yapma aracı ise bilgidir.

İnsanlar doğal ihtiyaçlarına, alışkanlıklarına veya şiddete uyarak davranmadıkça, gösterdikleri davranışlar bildikleriyle sınırlıdır. Alışkanlıklar bile bir ölçüde bilgi tarafından şekillendirilir. İnsanın davranışları yaşamının seyrine yön verirken, edindiği bilgiler de yaşama biçimini belirler. Öyleyse okullarda yalnız insan değil, (insanın)yaşam öyküsü de imal edilir.

Bilginin özünü anlamanın yegane yolu, onun(bilginin) insan hayatına etkisini araştırmakla geçer. Bir aracın niteliğini daha iyi anlayabilmek için, o aracın nasıl bir amaca yönelik kullanılacağını bilmek gerekir. Aracın niteliğini, amaç şekillendirir. Amaçsız araç olmadığı gibi amaçsız bilgi de yoktur.

İnsan yapımında kullanılan bilgiler, "yapmak" istediğimiz insan türüne uygun olmak zorundadır. Eğer onu bir tamirci yapacaksak, veteriner yapacak bilgiler kullanamayız. Eğer gönüllü bir Federal Alman askeri olmasını istiyorsak, ona ineklere tapan birine gerekli bilgiler veremeyiz."

70'li yıllarda yazılan kitap kapitalist ekonominin nasıl okullardan başlayarak ihtiyaca uygun, sistemin ilerlemesini sağlayan, çarkların istenilen biçimde dönmesine yardımcı fertler yetiştirdiğini çeşitli örneklemelerle okura sunmuştur. Pek çok örnek o dönemin Almanya'sı ve ABD'den verilmiş olsa da günümüz gidişatına uyarlamamız çok da zor görünmüyor.

Rauter'in gözünden dünyaya bakacak olursak muasır medeniyetlerin köleler tarafından kurulduğunu söyleyebiliriz. Belki günümüzde geçmiş dönemlerdeki gibi "köle" diye yaftalanan insanlar olmasa da kapitalizmin tüketime endeksli refah vaadine aldanan milyonların gönüllü köleler olarak zenginleri daha bir zenginleştirdikleri bir gerçektir. Kapitalizm, yapay ihtiyaçlar üreterek, tüketimdeki ve sınırsız harcamadaki sahte mutluluğu bir takım değerler üzerinden bilgi çağı insanına da satmayı bu gün hakkıyla başarmıştır. Ve bu gün pek çok insan yapması gerektiğine inandığı/ inandırıldığı şeyi yapar. Ama aslında gerekçesini kendisi de çok iyi bilmez.

"Ne anlama geldiklerini bilmediğimiz amaçları yerine getirmemiz normaldir. Öğretenlerin öğrettiklerine yabancı olması gündelik bir olaydır. Bir insanın bir şeyler yapıyor olması, ne yaptığını bildiğini kanıtlamak için yetmez."

"Okulda insanlar imal edilir." diyen Rauter'in her ne sebeple, hangi sebeple ve hangi sistemin işlerliği için olursa olsun insan imal etmenin en sağlam yolunun zihinsel ve algısal müdahale ile olacağı gerçeğini bize vurgular. Bununla ilgili bir hikaye ile sözlerimizi nihayete erdirelim.

Bir dönemin sömürü Afrikasın'da beyaz adam günden güne kendisine sıkıntı veren yerli halk üzerinde otorite ve etkinliğini arttırmak için bir yol denemeye karar verir. O bölge içerisindeki bütün hamile kadınları bir alana toplar ve içlerinden dokuz aylık hamile kadını seçerek zorla bir mancınık sistemine yerleştirir. Diğer kadınların gözleri önünde onu havaya fırlatır. Kadın daha sonra yere çarparak paramparça olur ve ölür. Diğer kadınlar korku içinde kaçışırlar fakat bu zulüm hemen bitmez ve bu olay bir kaç ay daha tekrarlanır. Kadınlar son derece itaatkar ve emre amade köleler haline gelmişlerdir. Beyaz adam daha anne karnında kendisine hürmetkar sadık köleler oluşturma konusunda da oldukça başarılı olmuştur.

Düzene Uygun Kafalar Nasıl Yetiştirilir
A. E. Rauter
Bakış Yayınları
120 Sayfa

Photo by Dmitri Markine


Yazar: Ayşe BAĞCA - Yayın Tarihi: 23.03.2015 09:00 - Güncelleme Tarihi: 07.12.2015 16:45
3141

Ayşe BAĞCA Hakkında

Ayşe BAĞCA

1983 Haziran ayında doğdu. Zaman içerisinde çeşitli dergi ve edebiyat sitelerinde yazdı. Kitaphaber'le yoluna devam ediyor. 

Ayşe BAĞCA ismine kayıtlı 42 yazı bulunmaktadır.