Mutlaka Okunması Gereken 100 Doğu Klasiği, Kara Tahta, Uğur CUMAOĞLU

Mutlaka Okunması Gereken 100 Doğu Klasiği yazısını ve Uğur CUMAOĞLU yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Mutlaka Okunması Gereken 100 Doğu Klasiği

17.11.2017 08:00 - Uğur CUMAOĞLU
Mutlaka Okunması Gereken 100 Doğu Klasiği
 • Kitap- Necip Asım
 • Bostan- Şeyh Sadi Şirazi
 • Gülistan- Şeyh Sadi Şirazi
 • Mantiku’t-Tayr- Feridüddin Attar
 • Pendname- Feridüddin Attar
 • İlahiname- Feridüddin Attar
 • Merhaba Hüdhüd- Feridüddin Attar
 • Amak-ı Hayal- Filibeli Ahmet Hilmi
 • Hicaz Seyahatnamesi- Nabi
 • Seyahatname- Evliya Çelebi
 • Seyahatname- İbn Battuta
 • Salaman ve Absal- Molla Cami
 • Tuhfetu’l-Ahrar- Molla Cami
 • Lüccetu’l Esrar- Molla Cami
 • Baharistan- Molla Cami
 • Tutiname- Süleyman Tevfik
 • Banu Cihan- Süleyman Tevfik
 • Muallakat-ı Seb’a- (Haz. Sadık Yalsızuçanlar)
 • Bin bir Gece Masalları- Anonim
 • Dede Korkut Hikâyeleri- Anonim
 • Siyasetname- Nizâmülmülk
 • Mahzen-i Esrar- Nizami
 • Kelile ve Dimne- Beydeba
 • Yusuf ile Züleyha- Yahya Bey
 • Muhayyelat- Giritli Aziz Efendi
 • Şahname- Firdevsi
 • İskendername- Firdevsi
 • Makamat- Hariri
 • Hayy Bin Yakzan- İbn Tufeyl
 • Heft Peyker- Genceli Nizâmi
 • Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacib
 • Leyla ile Mecnun- Fuzuli
 • Güvercin Gerdanlığı- İbn Hazm
 • Hüsn ü Aşk- Şeyh Galib
 • Nurname- Cafer İyani Bey
 • Lisanu’t-Tayr- Ali Şir Nevai
 • Muhakematü’l-Lugateyn- Ali Şir Nevayi
 • Hayretü’l-Ebrar- Ali Şir Nevayi
 • Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
 • Dîvânü Lugati't-Türk- Kaşgarlı Mahmud
 • Oburlar ve Asalaklar Kitabı- Şihabuddin el - Akfehsi
 • Âşıklar Kitabı- İbn Kayyım El-Cevziyye
 • Ahmak ve Dalgınlar Kitabı- İbn Kayyım El-Cevziyye
 • Zekiler Kitabı- İbn Kayyım El-Cevziyye
 • Ferhat ile Şirin- Anonim
 • Kerem ile Aslı- Anonim
 • Gurretü'l-Beyza /Adaletin Aydınlığında- İbn-i Firuz
 • Siyaset Ahlakı- Abdusselam El-Amasi
 • Noktatü’l-Beyan- Muhammed Nuru’l Arabî
 • Sicilya Cevapları- İbn Seb’in
 • Risale-i Mahbub- Muhammed Sadık
 • Tevbe Risalesi- Muhammed Sadık
 • Delilerin Aynası- Yenişehirli Avni
 • İnsana Tutulan Ayna- Mehmet Said Paşa
 • Aşk/Gönül ile Aşkın Sohbeti- Selanikli Abdi Tevfik
 • Latifeler Kitabı- Lami’i Çelebi
 • Ashab-ı Kehf Hikâyesi- Anonim
 • Gece Diyarından Hayaller- Abdurrahman Gubari
 • Âşıklar Kitabı- Fahreddin-i Iraki
 • Mülkün Sultanlarına- İmam Gazali
 • Hükümdarlara Öğütler- Şeyh Sadi Şirazi
 • Beş Meclis/Akıl ve Aşk Risalesi- Şeyh Sadi Şirazi
 • Varlığın Nuru- Mustafa Tâki Efendi
 • Bülbülname Hikâyesi- Anonim
 • Hayat Kitabı- Abidi
 • Vakıat/Keşif Günlüğü- Hüseyin Vasaaf
 • Dalkavukname- Samsatlı Lukianos
 • Ebu Ali Sina Hikâyesi- Seyyid Ziyaeddin Yahya
 • Dört Derviş Hikâyesi- Sahaf M. Seyyid
 • Aşkın Mahiyeti Hakkında- İbn Sina
 • Nevpeydâ- Abdi Efendi
 • Sohbetnâme- Sun’ullah Gaybi
 • Divan- Mevlana Halid-i Bağdadi
 • Neynâme- Yakub-i Çerhi
 • Sırlar Hazinesi- Mostarlı Ziyai
 • Saadetnâme- Nasır-ı Hüsrev
 • Kabusnâme- Keykavus
 • Pendnâme- Diyarbekirli Ahmed Mürşidi
 • Harikalar Diyarı Hind/Büzürg Bin Şehriyar
 • İskendernâme- Ahmedi
 • Baburnâme- Muhammed Babur
 • Esrarnâme- Feridüddin Attar
 • Cavidnâme- Muhammed İkbal
 • Atabetü’l-Hakayık- Edip Ahmed Yükneki
 • Akıllı Deliler Kitabı- Neysaburi
 • Cimriler Kitabı- Cahız
 • Tövbekârlar Kitabı- Makdisi
 • Duyulmadık Hikâyeler(Nevadir)- Süheyli
 • Yunus Emre Divanı
 • Muhibbi Divanı
 • Yahya Efendi Divanı
 • Nef’î Divanı
 • Eşrefoğlu Rumi Divanı
 • Niyazi Mısrî Divanı
 • Nabi Divanı
 • Fatih Divanı
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı Divanı
 • Ümmi Sinan Halveti Divanı
 • Aziz Mahmud Hüdayi Divanı
 • Kaygusuz Abdal Divanı

Yazar: Uğur CUMAOĞLU - Yayın Tarihi: 17.11.2017 08:00 - Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 17:09
22695
Yorumlar
 • Celal Kuru 2017.11.18 15:09

  Mevlana hazretlerinin Mesnevi, Fihi ma fih. Yedi Meclis, Divan eserlerini unuttunuz sanırım. Artar'ın Tezkire'si, Molla Cami'nin Nefahat'ül-Üns'ü. Şeyh Galib'in Divanı. Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin Marifetnâmesi. Yoldayım ve şimdilik aklama ilk gelen bunlar. Liste 150'ye çıkabilir ya.da yeniden güncellenebilir.

 • Yusuf A. 2017.11.20 11:16

  Ilginiz ve dikkatiniz için teşekkürler. Hayır unutulmadi. O ölümsüz eserler Tasavvuf listesinde yayımlancak.

Uğur CUMAOĞLU Hakkında

Uğur CUMAOĞLU

Yazar, Şair, Sosyolog, Sinema Eleştirmeni, Talebe.Yazıları ve şiirleri Beyaz Gemi, Temrin, Ayasofya, Bilge Adamlar, Muşta, Yolcu, Temmuz, Birnokta, Yedi İklim, Dergâh, Mahalle Mektebi, Mostar dergilerinde; Edebifikir.com, Kitaphaber.com.tr, Jurnalortadoğu.com da yayımlandı.

Uğur CUMAOĞLU ismine kayıtlı 57 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 8 kitap bulunmaktadır.

Twitter Instagram Kişisel Kitapyurdu.com