Namazın Bireysel ve Toplumsal Etkileri, İlahiyat, Can VAROL

Namazın Bireysel ve Toplumsal Etkileri yazısını ve Can VAROL yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Namazın Bireysel ve Toplumsal Etkileri

29.04.2016 10:19 - Can VAROL
Namazın Bireysel ve Toplumsal Etkileri

İki dünya saadeti için bir huzur kaynağı olan namaz için İsmail Hakkı Bursevi Hz’leri Rûhu’l-Beyân isimli eserinde şunları aktarır: “Âlimlerden bazıları demişlerdir ki namazın gece ve gündüz beş vakte tahsis edilmesinin hikmeti insanın havâs-ı hamseye (beş duyuya) sahip olmasındandır. Çünkü kul havâs-ı hamse ile günah işlemektedir. Gece ve gündüz bu beş duyu ile işlediği günahlara kefaret olsun diye de namaz beş vakte tahsis edilmiştir”. Namaz evvela bir emir olduğu hikmet ve fazilet kaynağı olarak görülmeli, hem içerisindeki hem de dışındaki usul ve esaslara riayet edilerek yerine getirilmelidir. Namaz müminler için bir müjde olup, kalpteki imanın tezahürü olarak durmaktadır. Mümin olup iman edenler için günde beş vakit farz olan namazın gündelik hayatın düzenleyicisi olmasının yanında manevi iç huzurun sağlanabilmesi için de bir tür rutin balans ayarını yaptırma anlarıdır. Ayeti kerimede de ifade edildiği üzere; “Muhakkak ki namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır” (Nisâ 4/103). İmanın ispatı olarak okunması gerekli namazın müminler için rutin bir eylem biçiminden ziyade yerine hakkıyla getirilmesi vecibe olarak getirilmesi gerekmektedir.

Namaz Bir Bilinçlilik Halidir

İmâm-ı Rabbânî Mektubat isimli eserinde şöyle aktarır:

“Bu fakire göre namazın tam ve mükemmel olması için fıkıh kitaplarında ayrıntılı olarak açıklanan namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini ve müstehaplarını yerine getirmek gerekir. Bu dört hususun dışında namazın tam olmasını etkileyecek beşinci bir şey yoktur. Namazdaki huşû da bu dört konunun içindedir. Kalbin haşyeti de bunlara bağlıdır. Bazıları bu dört konuyu yalnızca bilmekle yetinmişler, bunları bu dört konuyu yalnızca bilmekle yetinmişler, bunları uygulamada gevşek ve ihmalkâr davranmışlardır. Kuşkusuz namazın üstünlük ve faziletinden böylelerinin paylarına düşecek olan çok şey olacaktır. Resûlullah (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur:

“Namaz ancak kalp huzuru ile olur”. Burada bildirilen huzurdan maksat, yukarıdaki dört hususla birlikte olan kalp huzurudur. Bu dört esastan birinin yerine getirilmesinde herhangi bir gevşeklik olmaması için böyle anlaşılması gerekir. Bu fakir, bunun ötesinde bir şeyle namazdaki huzurun sağlanabileceğini düşünemiyor”.

İç huzurun sağlanabilmesi için yol ve yöntemi gösteren İmâm-ı Rabbânî Hazretleri aslında insanlara bir bilinçlilik halini de önerir. Bütün farzları, müstehapları, vacipleri ve sünnetleri bilerek hareket etme biçimidir.

Dinin ve Toplumsal Hayatın Odak Noktası Camiler

İslam dini, Müslümanların hem dünya hayatını şekillendirirken hem de ahiret hayatını şekillendirmesi noktasında insanlara çeşitli yükümlülükler getirerek onların erdemli ve ahlaklı bir şekilde yaşamalarını sağlar. Dini yaşantı dünya hayatını düzenlerken toplumsal hayatı düzenleyen mekanizmaları barındırmaktadır.

Toplumsal uyum ve toplumsal birlikteliğin sağlandığı mekânlar olarak tasarlanan camiler, Asrı Saadet döneminden günümüze kadar birçok faaliyetin yapıldığı yerler olarak tarihte yerini almıştır. Camiler cemaatleriyle hayatta kalır. Kulluk vazifelerini yerine getirmek için bir araya gelen insanlar dünyevî işlerini dışarda bırakarak ibadet etmenin tadına varırlar. Bu şekilde ibadet etmenin ahlakını da öğrenirler.

Namazım Huzurumdur

Selim Uğur’un Semerkand Yayınlarından çıkan kitabı Namazım Huzurum isimli eseri namazı tüm yönleriyle ayrıntılı bir şekilde ortaya koyarken namazın İslam için ne anlama geldiğini de aktarmaktadır. “İnsan nisyan ile malumdur” sözünce namaz hakkında bazı bilgileri uyarı mahiyetinde tekrar ederek önümüze sunan Uğur, ayrıca caminin ve ibadetin toplumsal etkilerini de eserinde işleyerek konuya bilimsel bir biçimde yaklaşmıştır.

Namazım Huzurum isimli eser, namazın bir iç huzur sağlamasının yanında toplumsal huzuru sağlayan başat eylemlerden biri olduğunu, farzlar dışında sünnet olan, vacip olan namaz biçimlerine de değinmektedir. Eser hacim olarak küçük gözükse de içerik olarak çoğu yönden doyurucu bilgiler vermektedir.

Namazım Huzurum

Selim Uğur

Semerkand Yayınları

150 sayfa


Yazar: Can VAROL - Yayın Tarihi: 29.04.2016 10:19 - Güncelleme Tarihi: 29.04.2016 10:19
3857

Can VAROL Hakkında

Can VAROL

Yazar, şair, kitap eleştirmeni, iyi bir okur. Yazıları ve çalışmaları bir çok mecrada yer edinmiştir. 

Can VAROL ismine kayıtlı 20 yazı bulunmaktadır.