Necmettin Şahinler İle Tevhid'in Mertebeleri, İlahiyat, Misafir Köşesi

Necmettin Şahinler İle Tevhid'in Mertebeleri yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Necmettin Şahinler İle Tevhid'in Mertebeleri

14.11.2011 14:47 - Misafir Köşesi
Necmettin Şahinler İle Tevhid'in Mertebeleri

Ömer Asım, kitaphaber için kaleme aldı.

Gündelik aklımız. Paraüstü alırken hesap yapabilen, hangi yolun daha kestirme olduğunu, hangi semte hangi otobüs gider, merkez camii nerdedir, bilen, belediye ve iktidara verip veriştirebilen, ayakkabı bağlamayı öğrenen aklımız. Ki buna akl-ı meaş derler. Bu aklın en büyük yanılgısı dış görünüşe takılıp kalmaktır. "O tipten o ses nasıl çıkıyor", "Adama bak küçücük, versen bir fırın ekmek yiyecek" gibisinden yorumlar hep akl-ı meaşın zahire odaklanmış görüşünün eseridir.

Görünenin ardındaki batını görebilmek zevkini ise ancak akl-ı mead sahipleri tadabilirler. Onlar dünyanın bütün hilelerini, olayların ardındaki hikmeti doğrudan doğruya fehm ve idrak edebilirler. Bu idrak seviyesi ise kesbî değil vehbîdir. Yani çalısmakla kazanılmaz, Hakk'ın ihsanı olarak verilir.

Akl-ı mead'ın bir nebze olsun tecelli etmesi ise ancak tevhid mertebelerinin hiç olmazsa ilme'l yakîn zevk edilmesi ile mümkün olabilir. Merâtib-i Tevhid Sülûku da denen tevhid mertebeleri; Tevhîd-i Ef'âl, Tevhîd-i Sıfât, Tevhîd-i Zât, Cem, Hazretü'l Cem ve Cem'u'l Cem mertebesi olmak üzre altı tanedir. Bir çember olarak düşünüldüğünde yükseliş kavsinde olan ilk üçüne fenâ, iniş kavsinde olan diğer üçüne ise bekâ mertebeleri denir.

Bu iki kavsi tamamlayan sâlik en başa hareket noktasına geri döner. Ama nasıl dönüş. Sûfi literatürde kişinin ferdî miracının yürüyüşü de denir bu yürüyüşe. Mîr'ac'ını tamamlayıp dönen artık bir insan-ı kâmil, bir manevî mürebbîdir. Nasıl olur, ne olur o mîr'âc'a muhatap olan bilir ve herkesle paylaşılmayan bir sırdır. Bu ilâhî tecrübeyi paylaşanlarsa, sadece ehlinin fehmine hitap eden, mecazlı, örtülü bir dille ve genel olarak da şiir diliyle anlatılır.

İşte Necmettin Şahinler'in "Ganiyy-i Muhtefî'den Merâtib-i Tevhîd Risâlesi Yorumu" kitabı da mîr'âcını yaşayan bir sırlının zevkettiği âlî makamları şiir diliyle anlatan risâlesinin yorumu ve düşündürdükleri ve hayale getirdiği manaları ihtivâ eden bir çalışma.

Şahinler bahis mevzuu risâleye bir arkadaşının Beşiktaş'ta bir kitabevinde rastladığını ve bir nüsha da kendisine takdim ettiğini söyler. Çağrışım yayınlarınca basılan ve "Nefesler" ismini taşıyan 216 sayfalık bir kitap olduğunu ve Nefeslerin sekizinci bölümündeki onsekiz nefesten oluşan Merâtib-i Tevhîd Risâlesi'nin ilgisini çektiğini, bu derin bir tefekkür ve başka alemden bir bakış gerektiren üzerinde epeyce düşündükten sonra anlayabilmenin en iyi yolunun yazıya dökmek olduğuna karar vermesiyle kitabın oluştuğunu önsözde bildiyor.

İçindeki hikmet parıltılarıyla tasavvuf ilmine meraklı olanlara ilham verecek ve yollarına ışık tutacak bir çalışma. Mükevvenâtın esrârının hiç değilse kokusunu duymak isteyenlere burun açıcı bir çalışma...

Ganiyy-i Muhtefî'den Merâtib-i Tevhîd Risâlesi Yorumu
Necmettin Şahinler
İnsan Yayınları
2011


Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 14.11.2011 14:47 - Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 10:13
3163

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 820 yazı bulunmaktadır.