Oryantalizmin Vesvesesi: "'Nuke' Türkiye!", Edebiyat, Resul OLCAY

Oryantalizmin Vesvesesi: "'Nuke' Türkiye!" yazısını ve Resul OLCAY yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Oryantalizmin Vesvesesi: "'Nuke' Türkiye!"

10.05.2021 22:45 - Resul OLCAY
Oryantalizmin Vesvesesi: "'Nuke' Türkiye!"

"Türk aydını, iki cephede savaşır. Sadece kendi toplumunun hoyratlığı ile değil, Batı'nın hemen her zaman şiddetle sonuçlanan kendini beğenmişliği ile de uğraşmak zorundadır. Bu bakımdan, sadece Türkiye'de değil, Batı'da da haymatlostur! Batı, câhiliyyeyi öyle bir hamiyetle dayatır ki, elvermemek, katledilmek demektir." [Arka kapaktan]

Bu iktibas, eserin konsantresi hükmünde. Türk aydının prototipi olan başkarakter Günay Rodoplu, câhiliyyeye meydan okuyarak, mezkûr iki cephede savaşıyor.

Haymatlos, "vatansız" demektir. Bir örnek: Hint asıllı, Haydarabad, Paris ve Baden-Württemberg'de [Almanya]okuyan, Türkiye'deki üniversitelerde dersler ve konferanslar veren, Fransa'da Sorbonne Üniversitesi ve Collège de France'da öğretim görevlisi olarak çalışan, Jacksonville/Florida'da [ABD]vefat eden Müslüman âlim Merhûm Muhammed Hamidullah [1908-2002]bir haymatlostur.

Doğu-Batı çatışmasının kökeni Haçlı Seferleri'ne [1096-1272]kadar götürülür. Hatta daha geriye doğru gidersek, Mûte'ye [H. 8/M. 629]kadar da dayanır ki, savaşın lideri konumundaki üç büyük Sahabînin -Câfer b. Ebî Tâlib, Abdullah b. Revaha, Zeyd b. Harise- şehid düştüğü, Müslümanlar ile Bizans'ın ilk çarpışmasıdır. Daha sonraları Batı "emperyalizmin keşif kolu" olan oryantalizmi kurdu. Ve kitabın yazıldığı 1993 yılında faaliyetlerini sürdürmekteydi. Kitabın yazılışına sebep, adı konmasa da oryantalizmdir.

'Or'da Kimse Var mı' roman serisinin ikinci kitabı olan 'Nuke' (Nük) Türkiye!'nin ana konusu, nekrofiliyle mücahedesi baki olmakla beraber, kadim Doğu-Batı çekişmesi, daha doğru ifadeyle, Batı'nın Doğu'yla ilgili sui-emelidir.

Kitabın ismi -'Nuke' Türkiye!- ortalama Anglo-Amerikan zihniyetinin dışavurumu "Nuke İran" [İran'a Nükleer Bomba!](s.25) sloganına naziredir. Alatlı'nın, Batı'nın kibir putlarını kırmaya teşne yapısı burada da had safhadadır.

Karakterler

Serinin merkezî ve başkarakterleri Günay Rodoplu'yla Mehmet Ömer Sedes olmakla beraber, her romanının, konusuna göre görevin yüklendiği karakterlere rol verir Alatlı.

Bu kitaptaki hikâye, ABD'den Türkiye'ye araştırma görevlisi olarak vazifelendirilen David ve eşi Diana Pavloviç çiftinin etrafında dönüyor. Diğer mühim karakterler ise, Diana'nın hizmetçisi Nesibe; Giritli Seyfettin İhsani, Diana'yı etkileyen Melami, sûfî şeyh;

Sabri Yıldız, İhsani'yle Diana arasındaki köprü; Zehra Bardakçı, Diana'yı farklı yönden etkileyen selefî Müslüman.

Nuke' Türkiye!

Eser, beş bölümden müteşekkil: Pavloviçler; "Homo İslamicus!"; David'in İhaneti; Paslanmış Mesih; ve kitaba isim olan 'Nuke' Türkiye!

Pavloviçler:

Meşhur cadı avcılığıyla maruf Salem Mahkemeleri'nin kurucusu olan, Alatlı'nın nefret ettiği "profesyonel cennetlikler"den(!) olan Püritenilerden, düşman kardeşleri Quakerlara;

Amerikanizm, Siyonizm ve ırkçılığın tanım, tahlil, teşrih ve tenkidinden, New England'ın (ABD'nin kuzey doğusundaki 6 eyalet: (1) Maine, (2) Vermont, (3) New Hamoshire, (4) Massacusetth, (5) Rhode Island, (6) Conecticut) kısa monografisine;

Akademik araştırma adı altında casusluk faaliyeti için Türkiye'ye gelen David Pavlovic'in oryantalistik faaliyetlerinden, Batı'nın Çöküşü, Cinnet Çağımız, Dava, 1984, 25. Saat... gibi "Bunalım Çağı" eserlerine;

Kölelik düzeni üzerinden Roma-ABD benzeştirmesinden, Oryantalistlerin Doğu insanına bakışının yamukluğunun prototipi olarak, Mısır Hidivi Mehmet Ali Paşa'nın biyografisini yazan Gustauve Flaubert'in çarpıtmalarına... Zihinsel bir devr-i daim.

"Homo Islamicus!":

Üniversite, etimolojisinden faaliyetlerine, derinlikli tahlil ve tenkidinden, Freud'un çizdiği, Tanrı'dan koparıp, şeytanla nikâhladığı insan tablosuna; Türkiye ve ABD üniversiteleri arasındaki farkların tefrikinden, askerî vesayet ürünü olan YÖK'e keskin eleştirilere;

Melamilik tanım ve tahliliyle beraber, Bektaşilikteki Allah-Muhammed-Ali hiyerarşisini, Hıristiyan teslisiyle kıyasından, İslam'ın, İhsani üzerinden sûfî yumuşak, Zehra üzerinden selefî katı yorumuna bakış ve duruş farklılığına... Kültürel bir seyr-i sülûk.

David'in İhaneti:

Kutsal ve zirve eserleri olan 'Nutuk'u, 1960'ta Türkçe'ye tercüme etmek suretiyle, dille oynayanların kendi ayaklarına sıkmalarının tersimi...

David Pavloviç, 'Çağdaş Türk Zihniyeti ve Rasyonalizm' isimli projesi için dönemin Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Günaydın, Tercüman ve Güneş gibi altı büyük gazetesini ve devamlı yazan 42 yazarın bir aylık (Aralık) yazılarının sayım-dökümünü yapar. Yazarları: (1) Bekir Coşkun, (4) Nazlı Ilıcak, (8) Uğur Mumcu, (28) Mümtaz Soysal, (31) M. Ali Birand, (32) Yalçın Doğan, (33) Oktay Ekşi, (42) Çetin Altan... gibi numaralandırıp yazı ve konuları tasnife tâbi tutar...

Türk basınının ilgilendiği öncelikli konular... Türk basını ile TIME'ın işlediği konu kıyası...

Einstein üzerinden, 'sezgi'nin 'bilgi'den daha ehem olduğunun tespiti...

Her eserinde üzerinde durduğu nirengi noktayı burada da tekrarlayarak: "Tanrı fikri, insanlığın garantisidir." der ve altını doldurur Alatlı.

Paslanmış Mesih:

Vahşiliğin zirvesine kurulan Babtistlerin, kendini zincirleyen Caferileri tahkir etmelerine reddiye...

'Yaş Yaraşır Eyyubiye' isimli film senaryosu projesi... Yahudiler, daha doğrusu Siyonistlerle Nazilerin tahlil ve teşbihi... İsrail'deki hahamlar otoritesi üzerinden teokrasi tel'ini... Cizvitlerle nakşîler mukayesesi...

Örneklerle biyofil Türkler, nekrofil Avrupalılar... Hamiyet-perver bir nefsî müdafaa.

'Nuke'Türkiye!:

Farklı terminolojilerle, insanın oynadığı 300 özgün senaryoya işaretle, Allah'ın halifesi olması hasebiyle, emaneti yüklenen insana; tabiata, hayvanata, nebatata hami olma misyonunu hatırlatma...

Bölümün ve eserin hülasası:

Amerikalı seni yok etmedikçe, insan olamazsın... Dakik bir sorumluluk bilinci.

Hülasatü'l Kelam

Alatlı'nın, her bir romanının, Türkiye'nin gündemini mütemadiyen işgal eden, ayrı ve özgün konusu vardır.

Bir önceki yazıda "Alatlı, seri kitaplarına nokta koymaz" demiştik, ancak bu seri, bir sonraki kitapla arasında bâriz konu farklılığı olduğundan dolayı istisnadır.

Arka kapağını, zımnen, yeryüzündeki bütün yerliler adına, mustazaflara umut-bahş haykırış ve müstevlilere meydan okuyarak kapatır: "Yine de, biz yerliler kazanacağınız!" (443)

Nuke' Türkiye!

Alev Alatlı

Everest Yayınları

3. Baskı, 2016 (ilk baskı 1993)

443 sayfa


Yazar: Resul OLCAY - Yayın Tarihi: 10.05.2021 22:45 - Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 22:45
1151

Resul OLCAY Hakkında

Resul OLCAY

75'de Gölbaşı'nda doğdu, Gölbaşı'nda mukim ve muammer. Muhibbi kitap, müebbet talip, okur-yaşar abd-i âciz. 27 Ağustos 2023 yılında vefat etmiştir.

Resul OLCAY ismine kayıtlı 15 yazı bulunmaktadır.