Özgün İrade Dergisi 196. Sayısı İnsanın Anlam Arayı�, Dergi, Dergihaber

Özgün İrade Dergisi 196. Sayısı İnsanın Anlam Arayışını Ele Alıyor yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemiz

Özgün İrade Dergisi 196. Sayısı İnsanın Anlam Arayışını Ele Alıyor

18.08.2020 09:00 - Dergihaber
Özgün İrade Dergisi 196. Sayısı İnsanın Anlam Arayışını Ele Alıyor

Editörden...

Selâmu'n-aleykûm…

Elinizde tutmuş bulunduğunuz Özgün İrade Dergisi'nin 2020 yılı Ağustos ayı, 196.Sayısında, değerli yazar kardeşlerimizin de katkılarıyla, imkânımız el verdiği oranda "İnsanın anlam arayışını" ele almaya çalıştık.

Yaratıcı tarafından ete, kemiğe büründürülmüş "kendisine sorumluluğun tevdi edildiği insanın" kendi varlığından hareketle; önce kendi varlığını merkeze alarak, ona uygun cevaplar aradığı sorular sorarak anlam arayışın içerisinde olduğu bilinen bir vakadır.

Özcesi, insanın "Ben neyim, yaşadığım yer nasıl bir yer, nereden geldim, nereye gidiyorum ve sonuçta, ben ve 'biz ne olacağız?" türü sorulara cevap aramanın adı, anlam arayışı idi....

İnsanın fıtratı gereği eşyayı adlandırma yeteneği, beraberinde; eşya ile birlikte, yaşadığı dünyayı ve içerisinde bulunduğu hayatı adlandırması ve anlamlandırması gerekir, ki, hayatı anlamlı olsun, anlam bulsun...

İnsanı, buna bağlı olarak Müslüman olarak tanımlamış olursak, onun, eşyayı adlandırması ve yaşadığı hayatı anlamlandırması, daha bir anlamlı olurdu.

Mutlaka, insan, tarih boyunca, sorularına kendi öznelinden hareket ederek cevaplar bulmaya çalışmış, büyük oranda da bulmuştur.. Bu cevapların bir kısmı, insanı tatmin etmiş olsa dahi, insanı, yanlış noktadan hareketle, onu hüsrana sürüklediği gibi, onun, doğru noktadan hareketle olumlu sonuca da ulaştırmış olsun....

Burada önemli olan, sorunun niçin, neden ve nasıl sorulduğu; alınan cevabın mahiyeti ve sonucu idi...

İnsanın anlam arayışına dair ortaya koymaya çalıştığımız bu genel, kısa ve öz beyanı, değerli arkadaşlarımız, önemli fikirlerini serdederek,daha da açık bir şekilde, dergi sayfalarında yer bulan yazılarında işlemeye çalışmışlardı. Eminiz ki bu konuya hak ettiği değeri layıkıyla vermişlerdir.

İnsanın anlam arayışına dair, bu sayıda; Abdülaziz Tantik, Aziz Darıcı, Bülent Acun, Necip Cengil, Muhammed Yetiş ve Seyit Ahmet Uzun'un 'konuyu bütünleyici' yazıları, dosya konusu içerisinde yer aldı.

Bu yazılar, sırası ile; "Anlamın Kaybedilmesinde Yabancılaşmanın Etkisi; Hayatın Anlamı İnsanın Değeri, İnsan, Anlam İle Yaşar, Nur ve Çamur Arasında İnsanın Anlam Arayışı, İnsanın Değeri ve Ölümsüzlük Veya Ölümsüz İnsan Var mı?" başlıklı yazılardı.

Belirlenmiş bulunan "İnsanın Anlam Arayışı" başlıklı dosya konusu dışında; epey zamandır Türkiye gündeminde olup, Kurban bayramı öncesinde, çeşitli açılardan tartışılan baroların durumu ile 84 yıldır tekrardan 'camii' olarak ibadet için gün sayan, ama Kemalist vesayet altında, o da Batı'ya verilmiş bulunan bir söze binaen, onlarca yıl müze olarak değerlendirilen Ayasofya Camii'nin, tekrardan açılması gündem olmuştu ve halen gündem olamaya devam edecekti.

İşte, bizde, mahiyeti açısından, tartışılacak birçok boyutu bulunan bu iki konuyu; üç değerli hukukçu arkadaşımıza; her konu ile ilgili üçer soru sorarak, arkadaşlarımızın konuya dair cevaplarını almaya ve yaklaşımlarını da öğrenmeye çalıştı. Bu arkadaşlarımız; yılların hukukçusu Av. Cüneyt Toraman ile yine genç jenerasyondan Av. Ali Sait Öner ve Av. Mehmet Ali Başaran idi.

Bu arkadaşlarımızın, konulara dair cevaplarını ve yaklaşımlarını, soruşturma sayfalarında bulacaksınız...

Yine, bu sayımızda, dile kolay, tam 17 yıldır böbrek yetmezliğinden dolayı tedavi gören; Malatya'daki Müslüman camianın yakından tanıdığı ve yaşamına tanıklık ettiği değerli eğitimci, düşünce ve hareket adamı Kazım Kayan, 13 Temmuz 2020 saat 18.49'da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

Dostları tarafından "şehadet bakışlı kardeş" olarak anılan Kazım Kayan ile ilgili olarak, hayatının belli bir evresinden sonra, onunla dost olmuş, dostluk kurmuş; ona talebe olmuş, hayatına dokunmuş, ona 'olumlu anlamda' tanıklık etmiş Müslüman kardeşlerinin, tanıklıklarını içeren bir adet yazı da, dergimizin bu sayısında kendine yer bulmuş oldu.

Dergimizin, İnsanın Anlam Arayışı başlıklı dosya konusu ve baro ile Ayasofya'ya dair soruşturma ve merhum Kazın Kayan'ın vefatına dair yazılar dışında; Güncel, İslam, hayat ve kitap tanıtım kategorisinde 'dosya dışı' yazılarda, bu sayıda kendine dergi sayfalarında yer buldu.

Bu kategorilerde de;

  • Abdurrahman Ateş hocanın; "Amacından Uzaklaşan Evliliklerle Kurulan Aile mi, Şirket mi?";
  • Adil Akkoyunlu'nun "Kurban Bilinci;
  • Celal Tahir'in, "Kurban'ın Tarih İçindeki Yeri ve Anlamı"na dair yazısı ile
  • Ahmet Günhan'ın, baro ve Ayasofya soruşturma kategorisi dışında, yine Ayasofya ile ilgili olan; " Ayasofya'nın Kısa Tarihi";
  • Mesut Aydın'ın Almanya Ya Da Avrupa";
  • Mustafa Gül'ün Medine Sözleşmesi bağlamında öteden beri klasik İslami kaynaklarda tartışıla gelen "Beni Kurayza Olayı" başlıklı yazısı:
  • Muhittin Bağcı'nın "Melodram Bilinci" başlıklı yazısı ile
  • Şair ve yazar Şakir Kurtulmuş'un, yakınlarda vefat eden eğitimci yazar, kültür ve hareket adamı Asım Gültekin'in, hayatı, ortaya koyduğu işler ve ona yönelik bir tanıklığı içeren yazısı ile
  • Fuat Reha'nın, Altan Tan imzalı olup Çıra Yayınları'nca yayımlanan ve ağırlıklı olarak, Türkiye'nin 'en büyük ve en önemli sorunu' olarak zihinlerde yer etmiş bulunan Kürt sorununun işlendiği "3. Cumhuriyet'e Doğru" adlı esere yönelik kaleme aldığı tanıtı/eleştiri yazısı da, bu sayıda kendine yer bulmuş oldu.

Dergimizin 2020 Eylül sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz...


Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 18.08.2020 09:00 - Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 15:15
2064

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini dergi@kitaphaber.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 643 yazı bulunmaktadır.