Özgün İrade Dergisinin 164. Sayısı Sivil Eğitim Üzeri, Dergi, Dergihaber

Özgün İrade Dergisinin 164. Sayısı Sivil Eğitim Üzerine Yayımlandı yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden

Özgün İrade Dergisinin 164. Sayısı Sivil Eğitim Üzerine Yayımlandı

14.12.2017 10:00 - Dergihaber
Özgün İrade Dergisinin 164. Sayısı Sivil Eğitim Üzerine Yayımlandı

Bu sayıda "Sivil Eğitim" süreci içerisinde büyük fedakârlıklar ve çabalar ile eğitim çalışmalarını gerçekleştiren STK, cemaat, tarikat ve medreselerin eğitim eksenli çalışmalarını dosya olarak gündeme taşımak istedik.

Eğitim süreci tüm kesimleri her zaman ve mekânda etkileyen ve ilgilendiren birincil sorumluluk alanı olmuştur. Eğitim ile sadece devlet kurumları değil sivil kurumlar da önemli sorumluluklar almış ve pratikler ortaya koymuşlardır. Sivil Eğitimin, Türkiye ve dünyanın dönüşümünde önemli katkıları olmuştur ve olacaktır. STK'lar, cemaatler ve tarikatlar, sivil alanda gerçekleştirdikleri eğitim programları, faaliyetleri, etkinlikleri ile büyük bir toplumsal hizmete imza atmış bulunuyorlar.

Bu sayıda "Sivil Eğitim" süreci içerisinde büyük fedakârlıklar ve çabalar ile eğitim çalışmalarını gerçekleştiren STK, cemaat, tarikat ve medreselerin eğitim eksenli çalışmalarını dosya olarak gündeme taşımak istedik. Bu oluşumların eğitim çalışmalarındaki pratiklerinin, ufkun, eleştirinin, tekliflerin ve tespitlerin her kesim için önemli bir paylaşım teşkil edeceğine inanıyoruz.

Tarikat ve cemaatlerin asli fonksiyonu olarak görülen bireyi, toplumu ve kamusal alanı hedefleyen eğitim çalışmalarının tartışılması elzemdir. Ne yazık ki bu konudaki tartışmalar genellikle tarikat ve cemaatleri mahkûm eden, yok sayan ve varlığını tehdit olarak gören zihinsel düzlem üzerinden yürümektedir. Bu ezberci ve sağlıksız söylemlerin son bulmasını ümit ediyoruz. Dışarıdan hâkim olan bu yanlış algıya karşılık içerinden de yeterli bir özeleştiri yapıldığı söylenemez.

Tarikat, cemaat ve medreselerin eğitim çalışmaları, programları, yöntemleri ve müfredatları sağlıklı bir algı ile üzerinde konuşulmamaktadır. Cemaat, tarikat ve medreseler; bireysel, toplumsal ve kamusal değişimi ve ihtiyacı göz önüne alarak gelenek içinde tevarüs eden eğitim çalışmalarını ne yazık ki tartışmamaktadır.

Müslümanların "Sivil Eğitim" tecrübesi ve birikimi Türkiye ve dünyanın değişimi için hayati önem arz etmektedir. Bu alandaki çalışmaların verimliği ve sürekliliği Müslümanların bireysel ve toplumsal değişimi için zorunludur. Bu dosyanın meseleyi sağlıklı zeminde tartışılmasına vesile olmasını diliyoruz.

Dosyamızın 'efradını cami, ağyarını mani' cinsinden kapsamlı olmasını isterdik. Fakat kimi çevrelere ulaşamayışımız, kimi çevrelerinde 'soruşturma' sorularımıza cevap vermekten özenle imtina etmeleri nedeniyle asıl hedeflediğimiz sonuca ulaşabilmiş sayılmayız bu sayımızda… Doğrusunu söylemek gerekirse 'soruşturmalar' tam da anlattığım nedenlerden dolayı dört dörtlük olmasa da, 'dosya makalelerinin' bu açığımızı kapattığına inanıyoruz.

Özgün İrade 96 sayfalık hacmiyle her zaman olduğu gibi yine cıvıl cıvıl… Okuma aşkı olan her seviyeden insanımızın sayfalarımızda okuyabileceği yazılara yer veriyoruz ve bunu önemsiyoruz da. Bu yönüyle de dergimize 'özgün' diyebiliriz.

Bakalım bir sonraki sayıda karşınıza hangi önemli ve özgün bir konuyla çıkacağız.

Her sayımız taptaze bir nimet gibi bahşedilmiş… Dergi de nimet, devlet de… Kıymetini bilmez, hakkını vermezsek kuş misali elimizden uçar gider… Bakakalırız…


İÇİNDEKİLER

Kapak Konusu Yazıları...

 • "Tek Tip Eğitim" Sivilleşebilir mi? CÜNEYT TORAMAN
 • "Cahil Hoca" ÜMİT AKTAŞ
 • Ben "Hoca" Değilim! AYŞE ŞENER
 • Mental Yorgunlar Topluluğu: Cemaatler ENES TARIM
 • Cumhuriyetin Çözüm Üretemediği Değerler Eğitimi ve Tasavvufun İmkânı YUSUF YAVUZYILMAZ
 • Osmanlı: Toplum, Devlet, Medrese SAİT ALİOĞLU
 • Yansımayı Yitirirken: Malatya ve Konya Örneği VEYSEL TAY

Soruşturma Bölümü

 • Eğitimin Devletleşmesi Eleştirinin Yok Olmasıdır FEYZULLAH AKYOL
 • İnsanla İlgili Modelimizin Paradigmasını Said Halim Paşa'nın Gündemleştirdiği "İslamlaşmak" Belirler HAMZA TÜRKMEN
 • Medreseler ve İlahiyatların Artılarını Bir Araya Getirmeliyiz ABDULVAHAP EKİNCİ
 • İlahiyat Fakültelerini Kampüslerin Merkezine, Medreseleri de Şehirlere Taşımalıyız ŞEMSETTİN ÖZDEMİR
 • Her Yapı Bir Okul, Her Ev Bir Eğitim Mekânı Olmalı RAMAZAN KAYAN

Diğer yazılar...

 • Suriye'de Yeni Dönem: Soçi Mutabakatı ve Küresel Yansımalar HASAN POSTACI
 • Coğrafyamızın "Şiddet" Sorunu DAVUT AKDUMAN
 • Mazlum Coğrafya: İslam Dünyası MUSTAFA DOĞU
 • Suudi Arabistan'da Neler Oluyor? MEHMET HANİFİ TOSUN
 • Yitik Neslin Mimarı: Celal Hoca YASİR ERKUŞ
 • Sağlık, İnsan ve Ömür YUNUS ÇOLAKOĞLU
 • Aylardan Rebîu'l-Evvel 'Onu' Özlüyoruz Yüreklerimiz Yangın Yeri SELVİGÜL KANDOĞMUŞ ŞAHİN
 • Küreselleşme Çağında Gençliği Anlamlandırmak BİLAL SAMBUR
 • Ütopya'dan Distopya'ya CELAL TAHİR
 • Kur'an'a Yaklaşımdaki Yanlışlarımız HASAN EKER
 • Bilinç ve Yaşam Döngüsü: Yükseliş ve Düşüş MUHYİDDİN BAĞCI
 • Modern Çağa Direnen Adama Sesleniş! FERHAT ÖZBADEM
 • Terapi Dini RÜSTEM BUDAK
 • islâm Âlimlerinin Gözüyle: Zamanın Kıymeti ÖMER AKYÜZ
 • Takva (Film eleştiri yazısı) MEHMET ÖZDEMİR

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 14.12.2017 10:00 - Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 16:32
1994

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini dergi@kitaphaber.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 722 yazı bulunmaktadır.