Özgürlüğün Teminatı, Anayasa ve Siyasi Özgürlükçü, Düşünce, Misafir Köşesi

Özgürlüğün Teminatı, Anayasa ve Siyasi Özgürlükçü Düşünceler yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitem

Özgürlüğün Teminatı, Anayasa ve Siyasi Özgürlükçü Düşünceler

26.01.2018 10:00 - Misafir Köşesi
Özgürlüğün Teminatı, Anayasa ve Siyasi Özgürlükçü Düşünceler

Mustafa Şevgin, kitaphaber okurları için kaleme aldı.

Türkiye'de yıllardan beri süregelen Anayasa sorunu günümüzde de devam etmektedir. 1961 Anayasasının vesayetçi bunalımı Türkiye hukukunu güvenilmez boyutlara sokmuştur. Adnan Menderes'in idamından sonra kapatılan DP, anayasanın bir ayıbı olmuştu. Siyasi partilerin bu şekilde kapanması her ne kadar bir ayıp olarak gözükse de parti kapatmalarına devam edildi. Türkiye’de, Cumhuriyetin ilanıyla demokratikleşme hareketleri beklenirken demokrasi hep sekteye uğradı. Bunlar: askeri cunta, anayasa, yargı mahkemeleri aracılığıyla örtbas edildi.

Mustafa Erdoğan bu kitabında anayasacılık ve anayasa- yapımı, yargısı-demokrasi ilişkisi, müzakereci demokrasi, yurttaşlık ve anayasal yurtseverlik, laiklik, egemenlik, adalet ve eşitlik gibi konularda yeni teorilerle okuyucuyla adeta karşılıklı diyalog halindedir. Ünlü Alman düşünür Habermas’ın görüşlerine de atıfta bulunarak kitabı bilimsel temellere dayandırıyor.

Anayasa, Hukuk, Siyaset

Hukuk ve siyasetin birbirinden bağımsız olduğunu düşünenlerin aslında bir yanılgı içerisinde olduklarını derin derin anlatıyor. Anayasaya Mahkemesinin kuruluş amacı, çalışması ve işlevselliğini anlatan Erdoğan siyasetle ne kadar yakından olduğunu gözlerimizin önüne seriyor. Mustafa Erdoğan’ın hukuk-siyaset etkileşimini Ak parti’nin kapatma davasında siyaset boyutunu görmüştük. 1961 anayasası ilkeleriyle CHP’nin sığındığı bir kaleydi. Bu da laiklik adı altında özgürlüklerin engellenmesine neden oldu. Türkiye de en önemli sorunlar arasında Anayasa ve laiklik sorunu oldu.

Türkiye de Anayasa

Türkiye’nin siyasi rejimini ikili bir yapısının olduğunu anlatan Erdoğan, Demokratik iktidar ve Devlet iktidarlığını olduğunu çözümlüyor. Kabaca parlamento hükümet ve siyasi partiler. Cumhurbaşkanlığı, silahlı kuvvetler, MGK, YÖK ve başta anayasa mahkemesi olmak üzere yüksek yargı ikincisini temsil etmektedir.

Anayasal Yurtseverlik ve Türkiye

Malumunuz Türkiye yeni bir anayasa daha hazırlamadı. Kürt ve diğer etnisiteler anayasada hala yok. Azınlık hakları sorunu, vakıf arazileri sorunu yurtseverler hala bir çözüme kavuşmasını bekliyorlar.

Özgürlük Güvenlik Dengesi

Biraz güvenlik elde etmek için özgürlükten vazgeçebilenler ne özgürlüğü ne de güvenliği hak ederler. (Benjamin Franklin) syf: 21 Erdoğan’ın üzerinde durduğu konulardan biri de özgürlük ve güvenlik dengesidir konuyu geniş hatlarla inceleyen Erdoğan özgürlük kısıtlamalarını tek tek bizlere açıklıyor. Bu konuya binaen 11 Eylül saldırıları sonrası ABD hükümeti ülkede yaşayan Müslüman nüfusu üzerinde yaptırımlar uygulamaya başladı. Yurda giriş-çıkışlarda olağanüstü hal başlattılar. Cami ve İslami vakıflar üzerinde bir hayli tedbirler almaya başladılar. Bunlarda özgürlüğün göz ardı edildiğini bize gösteriyor.

Müzakereci Demokrasinin Sınırları

Müzakere konusunda Erdoğan, okuyucuya geniş bilgilerle yol göstermektedir. Devlet kimlerle görüşmeli; kimler aracı olmalı gibi teorilerle açıklamalar getirmiştir. Liberaller ve demokratlar arasında geçen müzakere süreçleri ve birbirini suçlamalarla konu bir hayli detaylı incelenmiş.

Liberallerin Oslo görüşmelerinde ne yazıp çizdiklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Demokratların görüşmeleri desteklemelerini haz edemeyen bazı liberaller, demokratları bilgisizlikle suçlamışlardır.

Başucu Bir Makale

[İfade özgürlüğü nedir? Sınırları nerede başlar ve biter? İfade özgürlüğü ve liberal-demokrasiler arasındaki ilişki nedir? İfade özgürlüğünün olmadığı zamanlarda ifade edilemeyen düşüncelere ne olur? Yasaklanan fikirlerin akıbeti ne olmuştur? Mustafa Erdoğan yukarıdaki sorulara ve daha fazlasına yanıt verirken, kaleminin gücü ve rasyonalitesi ile "ifade özgürlüğü" kavramını liberal perspektiften okuyucuya sunuyor. Özellikle herkesin dilinde olan ama onu kullananlarda farklı bir çağrışım yapan "ifade özgürlüğü" kavramının liberal ideolojideki karşılığını ya da sınırlarını bilmek isteyenler için Erdoğan'ın makalesi bu konuda bir başucu makalesi olarak literatürdeki yerini alıyor.]

Bu kitap keyifle okuyabileceğiniz bir türden. Okurken tartışacaksınız kendinizle ve hukuk, anayasa hukuku, siyaset, demokrasi, insan haklarını yeniden gözden geçireceksiniz.

Hayırlı okumalar…

Özgürlük perspektifinden HUKUK ve DEMOKRASİ
Mustafa ERDOĞAN
KESİT YAYINLARI
318 Sayfa
Haziran 2013


Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 26.01.2018 10:00 - Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 13:43
3867

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 1049 yazı bulunmaktadır.