Ramazan’a Özgü Bir Kitap: Ramazan-Nâme, Edebiyat, Can VAROL

Ramazan’a Özgü Bir Kitap: Ramazan-Nâme yazısını ve Can VAROL yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Ramazan’a Özgü Bir Kitap: Ramazan-Nâme

17.05.2019 10:42 - Can VAROL
Ramazan’a Özgü Bir Kitap: Ramazan-Nâme

Ramazan Ayı geçmişten günümüze birçok farklı gelenekler ve uygulamalarla ihya edilmekte, bu ayın güzelliğinin dolu dolu yaşanması için herkes karınca kararınca çalışmakta, çaba göstermekte, sevabından heybesini doldurmaya çalışmaktadır.

Yardımseverliğin, cömertliğin, hayırhahlığın bu ayda zirve yapması boşuna değildir. Bire on, bire yüz, bire bin sevapların kazanıldığı bu ayın her yönüyle iyi geçmesi, dolu dolu yaşanması lazım gelir.

Ramazan Ayı bir okuma ayıdır da. İlkin kutsal kitabımızın nüzul olduğu ay olduğu için kutsal kitabımızın bolca okunması gereken aydır. Daha sonra ise diğer kitaplara epeyce vakit ayrılmalıdır. Çünkü vakit bereketlidir ve iyi bir şekilde geçirilmesi lazım gelir. Okumak da bu zamanı en verimli geçirme yollarından biridir.

Ramazan Ayı’nda birçok uygulamanın olduğunu söyledik. Şerbetçilerin artan bir şekilde boy göstermesinden tutun da Hacivat Karagöz gösterilerine, Ramazan eğlenceleri ile teravih öncesini ve sonrasını sahura kadar renklendiren birçok uygulama vardır. Bu uygulamalardan bir tanesi de Ramazan-Nâme okumalarıdır.

Ramazan-Nâme okumaları ekseriyat şiirlerle, manilerle, ramazanı öven, anlatan, sevabını, nasıl olmasını anlatan ve genellikle şifahi bir gelenekle aktarılan okumalardır. Daha sonra yazıya aktarılmış ve bu okumalar bir kültür, bir gelenek haline gelmiştir.

Divan edebiyatında da Ramazaniyye olarak geçen eserler daha sonra Ramazan-Nâme olarak adlandırılmıştır. Dergah Yayınlarının yeni bir edisyonla yayına hazırladığı Ramazan-Nâme adlı eser bu türden, Ramazan ayında üzerinde durulması gerekli kitaplardan biridir. Bu eser otuz fasıl ve üç yüz yetmiş beş mâniden oluşmaktadır. Eserin Osmanlıca aslı, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Yazmalar Bölümünde bulunmaktadır. Eseri yazanın kim olduğu ise bir soru işareti olarak dursa da eserin bir yerinde “Emir Mustafa” ismi geçmektedir.

Ramazan-Nâme adlı eser genellikle mâni şeklinde olmakla beraber ara ara da beyitler kullanılmıştır.

Ramazan-Nâme

Haz. Âmil Çelebioğlu

Dergah Yayınları

239 Sayfa


Yazar: Can VAROL - Yayın Tarihi: 17.05.2019 10:42 - Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 10:42
1795

Can VAROL Hakkında

Can VAROL

Yazar, şair, kitap eleştirmeni, iyi bir okur. Yazıları ve çalışmaları bir çok mecrada yer edinmiştir. 

Can VAROL ismine kayıtlı 20 yazı bulunmaktadır.