Yazı Gönder - KitapHaber

Yazı Gönder - KitapHaber

Yazı Gönder

Kıymetli yazar,  zaman zaman ortaya çıkan karışıklıkları önlemek ve yazılar arasında bir bütünlük sağlamak amacıyla gönderdiğiniz yazılarda belirttiğimiz kurallara uyulması gerekmektedir.

1) Ürünlerinizi [email protected] veya [email protected] adresine konu kısmına yazının başlığı ve yazanın ismi yazılarak gönderilmesi gerekmektedir.

2) Elektronik postayla gönderilen her türlü yazılı ürünün Word dosyası içinde, ürünün adı ve yazarın adı hem dosya içinde en üste hem de dosya adına yazılarak; her türlü görsel ürünün JPG veya benzer versiyonda bir dosya olarak e-postaya ek olarak (“attach” ederek -ataş işaretine tıklayarak “dosya ekleyin” komutuyla-) gönderilmesi gereklidir.

3) İlk kez ürün gönderen yazarların kısa bir biyografiyi de yazının altına eklemesi gerekmektedir.

4) Gönderilen her ürün nihai olarak gönderilmelidir. Tekrar tekrar düzeltmeler kabul edilmeyecek, gönderilen yazılar editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır.

5) Tarafımıza gönderilen her yazı için olumlu/olumsuz mutlaka geri dönüş yapılmaktadır. Yazılar değerlendirmeden sonra eğer düzeltme istenecekse pdf olarak düzeltme açıklamaları ile birlikte gönderilir.

6) Kitaphaber.com.tr özgün yazıların yanında alıntı yazılara da yer verir. Fakat öncelikli olarak özgün içeriğe yer verilir. Bu yüzden gönderilecek yazıların başka bir yerde yayınlanmışsa mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. (…. Dergisi …. Sayısı…. Yıl…..Sayfalar Arası).

7) Kitaphaber, yazım kurallarında TDK kurallarını uygulanmaktadır. Metin 12 Punto ile içinde geçen eser adları italik; şiir, bölüm, şarkı adlarının çift tırnak içinde kullanılması gerekmektedir. Dört satırı aşan alıntılarda ilave girinti verilerek ve punto küçültmek (10 Punto – Satır Aralığı Olmadan) suretiyle alıntı belirginleştirilmelidir. Daha kısa alıntılar çift tırnak içinde verilmelidir, alıntılarda italik (asıl metinde yoksa) kullanılmamalıdır.

8) Kaynakça verirken APA sistemini tercih ediniz.